liga ochrony przyrody n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liga Ochrony Przyrody PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liga Ochrony Przyrody

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Liga Ochrony Przyrody - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Liga Ochrony Przyrody. ul. Jaśkowa Dolina 59 80-286 Gdańsk www.lop.gda.pl lopgdansk@op.pl. Co robimy ?. Naszą misją jest kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży do przyrody. W tym celu organizujemy:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liga Ochrony Przyrody' - patia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
liga ochrony przyrody

Liga Ochrony Przyrody

ul. Jaśkowa Dolina 59

80-286 Gdańsk

www.lop.gda.pl

lopgdansk@op.pl

co robimy
Co robimy ?

Naszą misją jest kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży do przyrody.

W tym celu organizujemy:

* Konkursy artystyczne, turnieje wiedzy ekologicznej ,

olimpiady wiedzy ekologicznej

* Prelekcje, warsztaty, konferencje, imprezy plenerowe,

* Prace na rzecz środowiska przyrodniczego.

Wydajemy:

* Foldery, broszury, ulotki, plakaty, kalendarze.

Wspieramy szkolne programy edukacji ekologicznej

szkolne ko a lop
Szkolne Koła LOP

Znaczek do legitymacji członka Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody

na rok szkolny 2006/2007

W tym roku nasze hasło przewodnie brzmi:

Chrońmy drzewa!

Dziedzictwo przyrodnicze Pomorza zależy od nas wszystkich!

- „Najlepiej działające szkolne koło LOP”

- Sejmik Młodych Działaczy Ochrony Przyrody

- XXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

- Młodzieżowy zwiad ekologiczny: Na ratunek drzewom

- konkurs fotograficzny: Osobliwości przyrodnicze Polski

slide4
Celem kampanii jest promocja selektywnej zbiórki odpadów poprzez aktywną edukację oraz poszerzanie wiedzy w społeczeństwie proekologicznych zachowań konsumenckich. Kampania zajmuje się tematami:

1. Pojęcie i rodzaje odpadów,

2. Cykl życia odpadów,

3. Zachowania konsumenckie – zmiana nawyków jako element redukcji ilości odpadów. Ekologiczne znaki informacyjne i edukacyjne

4. Gospodarstwo domowe – ograniczanie ilości odpadów zaczyna się w domu!

5. Gospodarka i segregacja odpadów, (minimalizacja, wielokrotny użytek i recykling – co dalej z odpadami)

slide5
1. Na stronie Zarządu Głównego www.lop.org.pl zamieszczane są artykuły merytoryczne, scenariusze, testy i konkursy dla dzieci. Wszyscy chętni do współtworzenia strony i zamieszczania na niej własnych tekstów i scenariuszy, mogą przysyłać je na adres zg@lop.org.pl

2. Zorganizowany jest również konkurs dla nauczycieli "Na scenariusz zajęć ekologicznych (lekcyjnych, terenowych, pozalekcyjnych, szkolnego koła LOP, dla wszystkich typów szkół) prowadzonych w ramach projektu ,,Śmieć i my - czy wiesz, że odpady to także Twój problem".

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

- przesłanie nigdzie niepublikowanego, autorskiego scenariusza

- oraz sprawozdania z realizacji projektu z udziałem zgłoszonej do projektu grupy uczniów/klasy

slide6
NAGRODY

- nagrodzone prace (miejsce I, II, III i 2 wyróżnienia) zostaną opublikowane w miesięczniku LOP „Przyroda Polska” i zamieszone na stronie www.lop.org.pl; oraz w publikacji „Śmieć i my – odpady to także nasz problem”

- nagrody rzeczowe

- laureat otrzyma również roczną prenumeratę „Przyrody Polskiej” dla placówki, którą reprezentuje.

Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2007 roku.

termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2007, decyduje data stempla pocztowego.

* karty zgłoszeń, metryczka, zgoda na publikację dostępne są na stronie www.lop.org.pl

slide7
CELE KONKURSU

1. Przybliżenie dzieciom, młodzieży i nauczycielom zagadnień związanych z segregacją i recyklingiem odpadów

2. Uświadomienie bezpośredniej zależności pomiędzy sposobem życia a stanem środowiska przyrodniczego

3. Kształtowanie postaw badawczych.

4. Wzmocnienie aktywności dzieci i młodzieży w procesie edukacji ekologicznej.

mie i my czyli co mo emy zrobi w naszej szkole
Śmieć i my – czyli co możemy zrobić w naszej szkole
 • Przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych związanych z problemami pozostawiania odpadów, ich szkodliwością i możliwością ponownego wykorzystania ( warsztaty ekologiczne – eko-lekcje połączone z konkursami, ankietami itp.)
 • Wyszukanie w najbliższej okolicy przedsiębiorstw, które zajmują się zbieraniem surowców wtórnych
 • Zakup pojemników na segregacje odpadów i zbiórka surowców na terenie szkoły z udziałem dzieci
przyk adowe zaj cia
Przykładowe zajęcia

„Śmiecę mniej, czyli dobre rady na złe odpady”

slide11

Co to są odpady?

Odpady są to wszystkie przedmioty i substancje powstałe w wyniku działalności człowieka nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały.

wg. ustawy z 27 czerwca 1997 ( Dz.U. Nr 96, poz. 592) - odpady to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe , a także nie będące ściekami substancje ciekłe powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie , w którym powstały

slide12

Co możemy

znaleźć w domowym

śmietniku?

slide14

Każdy człowiek

produkuje około 250 kg

śmieci rocznie!!!

Z tego wynika , że

Rocznie 4-osobowa rodzina

produkuje tonę śmieci!!!!

slide16

SZKŁO

KOLOROWE

SZKŁO

 • POJEMNIKI:
 • - biały – wrzucamy szkło bezbarwne
 • zielony - szkło kolorowe – butelki, słoiki
 • Nie można wrzucać:
 • szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego, luster – mają inną temperaturę topnienia
 • od szkła opakowaniowego i nie stopią się razem z butelkami i słoikami),
 • szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,
 • ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze),
 • żarówek, świetlówek, kineskopów,
 • szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.
 • Szczegółowo sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. – patrz: Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1858.
slide17

Żółty:

Tu wrzucamy:

plastikowe pojemniki po napojach, butelki po płynach do mycia, szamponach, plastikowe zakrętki plastikowe, torebki, worki, reklamówki, kubki po jogurtach lub śmietanie.

NIE wrzucamy:

butelek i pojemników po olejach spożywczych, chłodniczych i silnikowych, butelek po płynach chłodniczych, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, zabawek, sprzętu AGD

- Odpady z tworzyw sztucznych nie powinny być spalane, W ostatnich latach coraz więcej odpadów z tworzyw sztucznych jest spalanych w piecach domowych.

- prowadzi to do zanieczyszczenia powietrza bardzo toksycznymi substancjami (metale ciężkie, dioksyny i furany), które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi.

-spadając z opadami atmosferycznymi przenikają do roślin i pozostają w produktach roślinnych. Kumulacja substancji toksycznych w roślinach i w glebie staje się przyczyną skażenia wszystkich ogniw łańcucha pokarmowego.

slide18

NIE wrzucamy:

zabrudzonego i tłustego papieru oraz tektury papieru z folią np. koperta z foliowym okienkiem w miejscu adresata, książek w twardej okładce, artykułów i papierów higienicznych, worków po cemencie, tapet.

Pamiętaj by usunąć zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania

Tu wrzucamy:

gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, papier, książki w miękkich okładkach, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka,

kartony po mleku i sokach

- Niebieski:

slide19

- czerwony:

Tu wrzucam:

puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle, opakowań po aerozolach, czyli np. opakowań po piankach do włosów, lakierach,dezodorantach,

NIE wrzucamy:

baterii

METAL

slide20

Do specjalnych pojemników

w kształcie puszki wrzucamy

tylko opakowania aluminiowe

Jak odróżnić puszkę aluminiową od metalowej?

slide21

PUSZKI ALUMINIOWE

Produkcja aluminium ze złomu w porównaniu z produkcją

aluminium z boksytu przynosi istotne korzyści poprzez:

- obniżenie o 95 % emisji substancji chemicznych

(np. fluorku aluminium) podczas procesów elektrolizy

- oszczędność o ok. 95% energii elektrycznej;

- oszczędność złóż boksytu - 1 tona złomu to oszczędność 4 ton rudy;

- oszczędność ropy naftowej - przy produkcji 1 tony aluminium z recyklingu

oszczędza się 700 kg ropy naftowej

kompostowanie
KOMPOSTOWANIE

RECYKLING ORGANICZNY - rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny,(Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628).

UTYLIZACJA BIOODPADÓW:

 • jest łatwa - wystarczy założyć choćby najprostszy kompostownik (np. skrzynia lub cembrowina z desek).

WAŻNE:

 • nie mieszać bioodpadów z innymi odpadami. Zmieszane - nie nadadzą się ani bioodpady, ani pozostałe odpady.
 • domieszka nawet niewielkiej ilości odpadów niebezpiecznych (np. leków) czy baterii dyskwalifikuje bioodpad, nie nadaje się on do kompostowania;
 • Bioodpady stanowią ok. 70% naszych domowych śmieci. Nie mieszając ich z innymi odpadami, otwieramy sobie możliwość posegregowania nawet 90-95% odpadów "wychodzących" z naszych domów i zmniejszenia ilości śmieci.
slide23

Wrzucamy do specjalnych pojemników

Baterie można wrzucać również do specjalnych kieszeni przy pojemnikach na szkło.

Przez odpady niebezpieczne rozumie się odpady, które ze względu na

swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości

i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska

(ustawa o odpadach 27.06.97 Dz.U. Nr 96, poz.592)

slide24

CO TO JEST RECYKLING ?

recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii, Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628).

Zalety recyklingu:

- zmniejsza strumień odpadów kierowanych na składowiska

- pozwala na odzyskanie wielu cennych surowców wtórnych bez

konieczności obciażania linii technologicznych mechanicznego

sortowania

- prowadzi do detoksykacji odpadów poprzez wydzielenie z nich

substancji szkodliwych, takie jak farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje ,

stare baterie , chemikalia

slide25

PRODUKTY Z RECYCLINGU

SUROWCE WTÓRNE

slide26

Produkty ze szkła nadają się do ponownego przerobu (recyklizacji) w:

100%

Ze 100 ton makulatury można wyprodukować:

90 ton papieru z odzysku

Rozkład plastikowej butelki wyrzuconej na

śmietnik może trwać do:

500 lat

slide27

znaczki ekologiczne, czyli EKOznaczki

recycling

nie testowane na zwierzętach

zielony punkt

slide28

zgodny z normami UE

nie śmiecić

Margarytka UE

nie śmiecić

Błękitny Anioł

slide29

bezpieczny dla środowiska

żywność ekologiczna

żywność ekologiczna

recycling szkła

wyrób z aluminium

slide30

dbaj o czystość środowiska; nie śmiecić

Stop!

waga lub objętość zostały sprawdzone

na aerozolach - spełnia wymagania

okres trwałości po otwarciu

segregacja odpad w przyk ad wiczenia praktycznego
Segregacja odpadów - przykład ćwiczenia praktycznego

SZKŁO

PAPIER

METAL

ODPADY

ORGANICZNE

PLASTIK

SZKŁO

KOLOROWE

przydatne informacje mo na znale
Przydatne informacje można znaleźć:
 • www.lop.gda.pl
 • www.recykling.pl - odpadowe ABC
 • www.ekoedukacja.pl - baza materiałów do edukacji ekologicznej: materiały edukacyjne, konspekty, wzory, scenariusze
 • www.odpad.pl - portal tematyczny zawierający aktualne przepisy prawne w gospodarce odpadami, wykaz organizacji odzysku oraz firm zagospodarowujących odpady
 • www.mos.gov.pl/odpady - Ministerstwo Środowiska - Plany Gospodarki Odpadami
 • www.tnz.most.org.pl - gospodarowanie odpadami w prawodawstwie Unii Europejskiej