Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy
Download
1 / 37

Jak poszerzy? wiedz? o formach ochrony przyrody w naszej okolicy? - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Jak poszerzyć wiedzę o formach ochrony przyrody w naszej okolicy?. Projekt realizowany w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem. Poznanie form ochrony przyrody w Polsce. Poznanie osobliwości przyrodniczych w naszej najbliższej okolicy. Poznanie starodrzewu parku podworskiego w Wolicy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jak poszerzy? wiedz? o formach ochrony przyrody w naszej okolicy?' - faris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

Jak poszerzyć wiedzę o formach ochrony przyrody w naszej okolicy?

Projekt realizowany w ramach

Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem


Celem naszego projektu by o

Poznanie form ochrony przyrody w Polsce.

Poznanie osobliwości przyrodniczych w naszej najbliższej okolicy.

Poznanie starodrzewu parku podworskiego w Wolicy.

Opisanie starych, sędziwych drzew.

Poznanie kryteriów prawnych ustanawiania

pomników przyrody.

Celem naszego projektu było:


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

Formami ochrony przyrody są:

 • parki narodowe; 

 • rezerwaty przyrody; 

 • parki krajobrazowe; 

 • obszary chronionego krajobrazu; 

 • obszary Natura 2000; 

 • pomniki przyrody; 

 • stanowiska dokumentacyjne; 

 • użytki ekologiczne; 

 • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 

 • ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

 • · Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary.


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

W granicach powiatu jasielskiego znajduje się:

-84% powierzchni Magurskiego Parku Narodowego

-fragment Jaśliskiego Parku Krajobrazowego

-fragment Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki

-2 rezerwaty przyrody:

-”Golesz” - leśno geologiczny

-”Łysa Góra”- starodrzew bukowy

-obszary Natura 2000

-35 pomników przyrody głownie pojedynczych drzew


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

Przygotowaliśmy pytania ankietowe pozwalające poznać stan wiedzy uczniów i mieszkańców o formach ochrony przyrody w Polsce i regionie. Badana grupa to 27 osób – uczniowie gimnazjum i ich rodzice. Z analizy uzyskanych odpowiedzi wynika że ponad połowa badanych dorosłych dostrzega konieczność ochrony elementów środowiska. Angażują się w ochronę przyrody poprzez segregację odpadów, używanie ekologicznych toreb, sadzenie drzew, oszczędzanie wody. Młodzież chętnie uczestniczy w akcji „Sprzątanie świata”. Ponad połowa młodzieży i dorosłych dostrzega piękno starych drzew i uważa ,że powinny być chronione. Trzynaście osób wskazało drzewa w Wolicy jako zasługujące na ochronę.


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

Park podworski w Wolicy k/Jasła obejmuje powierzchnię ok. 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu. Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się magnolia, sosna wejmutka, lipy.


Tak wykonywali my pomiary
Tak wykonywaliśmy pomiary 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu. Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się magnolia, sosna wejmutka, lipy.


Pomiar wysoko ci wysoko ciomierzem sunto
Pomiar wysokości wysokościomierzem ” 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu. Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się magnolia, sosna wejmutka, lipy.Sunto"


Pomiar pier nic obwodu pnia na wys 130 cm
Pomiar pierśnic (obwodu pnia na wys. 130 cm) 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu. Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się magnolia, sosna wejmutka, lipy.


Nanoszenie drzew na map zasadnicz
Nanoszenie drzew na mapę zasadniczą 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu. Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się magnolia, sosna wejmutka, lipy.


Wykaz najwarto ciowszych drzew rosn cych w parku
Wykaz najwartościowszych drzew rosnących w parku: 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu. Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się magnolia, sosna wejmutka, lipy.


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

 • Kandydat nr 1. 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu. Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się magnolia, sosna wejmutka, lipy.Dąb Szypułkowy

 • Obwód pierśnicy: 405 cm.

 • Wysokość: 30m. 

 • Stan zdrowotny: drzewo zdrowe, bez ubytków i obecności szkodników


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

 • Kandydat nr 2. 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu. Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się magnolia, sosna wejmutka, lipy.Dąb Szypułkowy

 • Obwód pierśnicy: 630 cm .

 • Wysokość: 34 m. 

 • Stan zdrowotny: bardzo zły –drzewo o koronie i kłodzie obumarłej w 50% , w kłodzie tego drzewa jest ubytek, w którym może zmieścić się człowiek. Ślady po wypaleniu. Drzewo wymaga natychmiastowej opieki dendrologa.


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

 • Kandydat nr 3. 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu. Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się magnolia, sosna wejmutka, lipy.Dąb Szypułkowy

 • Obwód pierśnicy: 560 cm.

 • Wysokość: 30 m. 

 • Stan zdrowotny: dobry, ślady po przycinaniu konarów


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

 • Kandydat nr 4. 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu. Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się magnolia, sosna wejmutka, lipy.Dąb Szypułkowy

 • Obwód pierśnicy: 350 cm.

 • Wysokość: 26 m. 

 • Stan zdrowotny: dobry, niektóre konary uschnięte, ślady po przycięciach nie są zabezpieczone.


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

 • Kandydat nr 5. 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu. Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się magnolia, sosna wejmutka, lipy.Jesion Wyniosły

 • Obwód pierśnicy: 279 cm.

 • Wysokość: 24 m. 

 • Stan zdrowotny: dobry


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

 • Kandydat nr 6. 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu. Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się magnolia, sosna wejmutka, lipy.Jesion Wyniosły

 • Obwód pierśnicy: 206 cm.

 • Wysokość: 31 m. 

 • Stan zdrowotny: kłoda pęknięta od podstawy pnia do pierwszych konarów, pęknięcie zabliźnione. Ślady po przycinaniu konarów.


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

 • Kandydat nr 7. 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu. Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się magnolia, sosna wejmutka, lipy.Dąb Szypułkowy

 • Obwód pierśnicy: 392 cm.

 • Wysokość: 22 m. 

 • Stan zdrowotny: dobry , ślady po przycięciach, niektóre konary martwe, niezabezpieczone


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

 • Kandydat nr 8. 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu. Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się magnolia, sosna wejmutka, lipy.Dąb szypułkowy

 • Obwód pierśnicy: 322 cm.

 • Wysokość:25m. 

 • Stan zdrowotny:

  dobry, nie wymaga zabiegów konserwacyjnych .


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

 • Kandydat nr 9 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu. Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się magnolia, sosna wejmutka, lipy.Dąb Szypułkowy

 • Obwód pierśnicy: 357 cm.

 • Wysokość: 34 m. 

 • Stan zdrowotny:

  dobry, ślady po przycięciu konarów


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

 • Kandydat nr 10. 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu. Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się magnolia, sosna wejmutka, lipy.Dąb Szypułkowy

 • Obwód pierśnicy: 373 cm.

 • Wysokość: 25 m. 

 • Stan zdrowotny:

  dobry


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

 • Kandydat nr 11 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu. Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się magnolia, sosna wejmutka, lipy.Dąb Szypułkowy

 • Obwód pierśnicy: 650 cm.

 • Wysokość: 30,5 m. 

 • Stan zdrowotny:

  zły, konary

  uschnięte, odłamane. Liczne jamy wykopane przez zwierzęta.


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

Badania drzew wykonaliśmy metodą zawartą w publikacji „Szkolny Monitoring Obiektów i Terenów Przyrodniczo Cennych”. Spośród starodrzewu wybraliśmy 11 najcenniejszych, sędziwych drzew. Zmierzyliśmy wysokość, pierśnice, oznaczyliśmy gatunki, oceniliśmy stan zdrowotny drzew. Spośród badanych - 5 dębów szypułkowych spełnia kryteria dla pomników przyrody. Wybrane drzewa nanieśliśmy na mapę zasadniczą, uzyskaną w wydziale Geodezji i Kartografii. Wypełnione wnioski dla drzew zasługujących na miano pomników przyrody złożyliśmy w UG w Jaśle – Wydział Ochrony Środowiska .


Na miano pomnik w przyrody ze wzgl du na swoje rozmiary wiek i walory estetyczne zas uguj
Na miano pomników przyrody ze względu na swoje rozmiary, wiek i walory estetyczne zasługują:

1)Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) - 5 szt. (drzewa nr 1, 2, 3, 7, 11)Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

 • Kandydat nr 1. przyrodyDąb Szypułkowy

 • Obwód pierśnicy: 405 cm.

 • Wysokość: 30m. 

 • Stan zdrowotny: drzewo zdrowe, bez ubytków i obecności szkodników


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

 • Kandydat nr 2. przyrodyDąb Szypułkowy

 • Obwód pierśnicy: 630 cm .

 • Wysokość: 34 m. 

 • Stan zdrowotny: bardzo zły –drzewo o koronie i kłodzie obumarłej w 50% , w kłodzie tego drzewa jest ubytek, w którym może zmieścić się człowiek. Ślady po wypaleniu. Drzewo wymaga natychmiastowej opieki dendrologa.


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

 • Kandydat nr 3. przyrodyDąb Szypułkowy

 • Obwód pierśnicy: 560 cm.

 • Wysokość: 30 m. 

 • Stan zdrowotny: dobry, ślady po przycinaniu konarów


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

 • Kandydat nr 7. przyrodyDąb Szypułkowy

 • Obwód pierśnicy: 392 cm.

 • Wysokość: 22 m. 

 • Stan zdrowotny: dobry , ślady po przycięciach, niektóre konary martwe, niezabezpieczone


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy

 • Kandydat nr 11 przyrodyDąb Szypułkowy

 • Obwód pierśnicy: 650 cm.

 • Wysokość: 30,5 m. 

 • Stan zdrowotny:

  zły, konary

  uschnięte, odłamane. Liczne jamy wykopane przez zwierzęta.Podsumowanie
Podsumowanie: przyrody

-Realizując nasz projekt nabyliśmy przekonania, że przyrodę należy chronić, a szczególnie sędziwe drzewa, które rosły setki lat, a mogą zostać wycięte w kilka minut.

-Mamy nadzieję, że choć w małym stopniu przyczyniliśmy się do ochrony starych drzew.

-Dzięki projektowi poznaliśmy działania służące ochronie przyrody.

-Nauczyliśmy się również działać w zespole.


Gimnazjum nr 5 w ja le ligowy zesp badawczy
Gimnazjum nr 5 w Jaśle przyrodyLigowy Zespół Badawczy:

Karolina Szela

Katarzyna Szot

Monika Kłosowska

Opiekun

Zofia Czubik