k zigazgat si alapismeretek
Download
Skip this Video
Download Presentation
Közigazgatási alapismeretek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Közigazgatási alapismeretek - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Közigazgatási alapismeretek. 9. előadás. Az Ötv. önkormányzat fogalma.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Közigazgatási alapismeretek' - pascha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az tv nkorm nyzat fogalma
Az Ötv. önkormányzat fogalma

5. §A helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező lakosok (továb-biakban: választópolgárok) közösségét illetik meg. A választópolgárok az önkormányzati testületbe választott képviselőik útján, és a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat.

a helyi nkorm nyzat szervei
Részben vagyteljesen választott

Képviselő-testület

Bizottság

Részönkormányzat

Polgármester

Szakmai (kinevezett)

Jegyző

Képviselő-testület hivatalának ügyintézője

A helyi önkormányzat szervei
a k pvisel test let
A képviselő-testület
 • Tagjai: közvetlenül választott települési képviselők
  • Jogaik és kötelességeik azonosak
  • Felelősségük a település egészére vonatkozik
  • Szavazati jog a képviselő-testületi ülésen
  • Tájékoztatáshoz való jog
  • Bizottsági munkában való részvételhez való jog
a k pvisel test let1
A képviselő-testület
 • Hatásköre: elsődlegesen ez a testület az önkormányzati hatáskörök címzettje
  • Át nem ruházható hatáskörök:
   • a rendeletalkotás;
   • szervezetének kialakítása és működésének meghatározása,
   • a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás;
   • a helyi népszavazás kiírása,
   • az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása,
   • díszpolgári cím adományozása;
a k pvisel test let2
A képviselő-testület
 • Át nem ruházható hatáskörök (folytatás):
  • a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról,
  • a helyi adó megállapítása,
  • a településrendezési terv jóváhagyása,
  • a képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel,
  • a kötvénykibocsátás,
  • közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása;
  • önkormányzati társulás létrehozása,
  • társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás;
a k pvisel test let3
A képviselő-testület
 • Át nem ruházható hatáskörök (folytatás):
  • megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről,
  • nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás;
  • intézmény alapítása;
  • közterület elnevezése,
  • emlékmű állítás;
  • eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
  • a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása;
a k pvisel test let4
A képviselő-testület
 • Át nem ruházható hatáskörök (folytatás):
  • állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti;
  • véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő;
  • a települési képviselő összeférhetetlenségi ügyében való döntés,
  • a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; hozzájárulással kapcsolatos döntés;
  • a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés;
  • amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.
a k pvisel test let5
A képviselő-testület
 • Működése:
  • Évente minimum 6 ülés
  • Az ülések nyilvánosak
  • Az üléseket a polgármester vezeti
  • Határozatképesség: a települési képviselők több, mint fele jelen van
  • Egyszerű többség: határozatképes számban jelenlévő képviselők több, mint fele
  • Minősített többség: összes települési képviselő több, mint fele
bizotts g
Bizottság
 • Jelentős szervezeti autonómia, kevés kötöttséggel:
  • a 2000-nél több lakosú településen pénzügyi bizottság
  • a kisebbségi képviselők kezdeményezésére kisebbségek ügyeivel foglalkozó bizottság
  • a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság végzi
  • törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti
bizotts g1
Bizottság
 • Elnöke:
  • Települési képviselő
 • Tagjai:
  • Több, mint fele települési képviselő
  • Indokolt beválasztani:
   • települési kisebbségi önkormányzat tagját, a feladatköre szerinti területi szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt.
   • a feladatköre szerinti területi szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét,
   • a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt.
bizotts g2
Bizottság
 • Nem lehet elnök vagy tag:
  • a polgármester,
  • az alpolgármester,
  • a települési kisebbségi önkormányzat elnöke,
  • a képviselő-testület hivatalának dolgozója.
bizotts g3
Bizottság
 • Feladatai:
 • előkészíti a képviselő-testület döntéseit,
 • szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását
 • a képviselő-testület határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek.
 • a képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságainak és a bizottság döntését felülvizsgálhatja,
 • a képviselő-testület önkormányzati rendeletben hatósági hatáskört állapíthat meg bizottságának
r sz nkorm nyzat
Részönkormányzat

A képviselő-testület a településrész lakóhelyi közösségének - kezdeményezésére - kizárólag a településrészt érintő ügyekben önkormányzati jogokat adhat.

 • Nem tagadhatja meg a kizárólag a településrészt érintő hatáskör átruházását:
  • az egyesítéssel létrejött településrésztől,
  • a külterületi lakott helytől,
  • az olyan üdülőterülettől, amelynek népessége eléri a település állandó lakosságának egynegyedét.
r sz nkorm nyzat1
Részönkormányzat
 • Vezetője:
  • Települési képviselő
 • Tagjai:
  • Települési képviselők
  • Más választópolgárok
r sz nkorm nyzat2
Részönkormányzat
 • Feladatai:
  • Településrészt érintő ügyek
  • Akár önkormányzati hatósági ügyek is
ad