utilizarea avansat a instrumentelor tic n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UTILIZAREA AVANSAT? A INSTRUMENTELOR TIC PowerPoint Presentation
Download Presentation
UTILIZAREA AVANSAT? A INSTRUMENTELOR TIC

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

UTILIZAREA AVANSAT? A INSTRUMENTELOR TIC - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

UTILIZAREA AVANSATĂ A INSTRUMENTELOR TIC. GRUP ȚINTĂ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UTILIZAREA AVANSAT? A INSTRUMENTELOR TIC' - pascale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
grup int
GRUP ȚINTĂ

Cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal, din mediile rural şi urban, care au parcurs un curs de bază acreditat în utilizarea instrumentelor TIC și au fost certificate, curs de bază acreditat CNFP sau autorizat CNFPA precum și cadre didactice care au urmat un curs de utilizare a instrumentelor TIC în timpul facultății.

competen e generale
COMPETENŢE GENERALE
 • Operarea cu noţiunile şi metodele specifice proiectării, dezvoltării şi utilizării avansate a instrumentelor TIC şi resurselor digitale în activitatea didactică;
 • Orientarea eficientă în fluxul informaţional prin selectarea, utilizarea şi evaluarea surselor de informare şi documentare multiple;
 • Integrarea competenţelor TIC cu cele didactice, explorarea şi integrarea în activitatea curentă a resurselor TIC care conduc la creşterea calităţii actului didactic, la inovarea propriei activităţi didactice;
 • Realizarea de conexiuni intra- şi interdisciplinare în activitatea didactică utilizând resursele TIC disponibile pentru o învăţare integrată eficientă
structura cursului
Structura cursului

Capitol 1. Noţiuni avansate de utilizare a

calculatoarelor şi Internetului

Modul 1. „Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecţiilor, în predare şi evaluare”

Capitol 2. Funcţii avansate de birotică

Capitol 3. Utilizarea avansată a Internetului în

procesul de predare

Capitol 1. Realizarea, adaptarea şi publicarea de resurse

educaţionale multimedia interactive avansate

Modul 2. „Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului educaţional”

Capitol 2. Utilizarea aplicaţiilor tip eLearning pentru

optimizarea strategiilor şi activităţilor didactice

slide9

Video and Photo

sharing

Biblioteci

virtuale

Blog

Wiki

Forumuri

de discuţii

educaţionale

Site-uri web

educaţionale

Modulul I: Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecţiilor, în predare şi evaluare

Modul 1

“Noi ştim ce suntem, dar nu ştim ce putem deveni.”

W. Shakespeare

modul ul 1 utilizarea avansat a calculatoarelor pentru preg tirea lec iilor n predare i evaluare
Modulul 1. Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecţiilor, în predare şi evaluare

Capitolul 1.Noţiuni avansate de utilizare a calculatoarelor şi Internetului

 • Noţiuni de arhitectura sistemelor informatice;
 • Sisteme de operare (Windows Vista);
 • Aplicaţii de gestionare a documentelor (Windows Explorer);
 • Funcţii şi setări: Internet Explorer Security; User Account Control; Windows Defender;
 • Reţele locale şi conexiunea la Internet;
 • Navigatoare de Internet „Browser”;
 • Motoare de căutare;
 • Aplicaţii de mesagerie.
modul ul 1 utilizarea avansat a calculatoarelor pentru preg tirea lec iilor n predare i evaluare1
Modulul 1. Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecţiilor, în predare şi evaluare

Capitolul 2.Funcţii avansate de birotică

 • MSWord (Obiecte grafice, tabele, liste, mail urmărire modificări, utilizarea SmartArt, diagrame, simboluri, referinţe, antet şi subsol, introducerea automată a datelor, nota de subsol sau de sfârşit de text, protejarea documentului);
 • MSExcel (funcţii complexe, pivot data, legături între fişiere şi foi de calcul, diagrame, sortarea şi filtrarea datelor, protejarea documentului, gruparea datelor, verificarea datelor, utilizarea “text to columns”);
 • PowerPoint (Inserarea de imagini, clipart, SmartArt, diagrame, secvenţe video sau audio; Efecte de animaţie, tranziţie; modificarea unei teme, modalităţi de vizualizare, opţiuni de tipărire).
modul ul 1 utilizarea avansat a calculatoarelor pentru preg tirea lec iilor n predare i evaluare2
Modulul 1. Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecţiilor, în predare şi evaluare

Capitolul 3.Utilizarea avansată a Internetului în procesul de predare

 • Resurse şi instrumente de documentare prin Internet:
  • Biblioteci virtuale;
  • Site-uri web educaţionale;
  • Forumuri de discuţii educaţionale;
  • Motoare de căutare.
slide13

Edu Integrator

Platforma AEL

Scenarii

Pagina wiki

Instrumente specifice

elearning

Modulul II: Utilizarea TIC pentru optimizarea

procesului educaţional

Modul 2

“Noi ştim ce suntem, dar nu ştim ce putem deveni.”

W. Shakespeare

modulul 2 utilizarea tic pentru optimizarea procesului educa ional
Modulul 2. Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului educaţional

Capitolul 1.Realizarea, adaptarea şi publicarea de resurse educaţionale multimedia interactive avansate

 • Scenarii pentru materiale auxiliare didactice digitale.
 • Instrumente specifice elearning pentru dezvoltarea de materiale auxiliare didactice digitale în format multimedia:
  • texte;
  • imagini;
  • materiale audio;
  • materiale audiovizuale,
  • animaţii;
  • simulări;
  • activităţi de evaluare.
modulul 2 utilizarea tic pentru optimizarea procesului educa ional1
Modulul 2. Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului educaţional

Capitolul 2.Utilizarea aplicaţiilor tip eLearning pentru optimizarea strategiilor şi activităţilor didactice

 • Tipuri de aplicaţii eLearning:
  • Edu Integrator,
  • Platforma AEL,
  • Pagini wiki.
 • Abordarea constructivistă a procesului de predare-învăţare;
 • Aplicaţii interactive de soft educaţional.
portofoliul c ursantului
Portofoliulcursantului

Documente care demonstrează parcursul formativ al cursantului

 • Materiale elaborate de către cursant din care să rezulte parcurgerea temelor planificate pentru formarea asistata la distanţă – produse: ………………..
 • Produse/materiale elaborate de cursant pe parcursul stagiului de formare directăşi formare la distanţă.
 • Dovezi ale aplicarii cunoştinţelor dobândite pe parcursul stagiului de formare în activitatea curentă: planuri de lecţie/activitate, fişe de lucru, proiecte integrate etc.
 • Opis al portofoliului personal
 • Pagina de titlu: Titlul proiectului/Portofoliu personal al ……………………/ şcoala…………………………../ judeţ.
 • Apreciere generală din partea formatorului.
dosarul personal
Dosarul personal

1.Copie Buletin sau Carte de identitate

2.Copie diplomă de studii (licenţă/masterat)

3.Copie certificat căsătorie sau alte acte (copie după certificatul de divorţ) privind schimbarea numelui (daca e cazul)

4.Copie după atestat/certificat/adeverință/diplomă din care să rezulte absolvirea unui curs inițiere IT/ECDL/AeL sau foaie matricolă (pentru cei care au parcurs un modul de inițiere IT în timpul facultății) ataşată de copia după diploma de licență de la pct. 2

5.Adeverinţă de la unitatea şcolară de provenienţă din care să rezulte toate cele ce urmează:

a) funcţia didactică (ex: profesor)

b) specialitatea (înscrisă pe diploma de studii)