dynamika fluktuacji pracownik w n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dynamika fluktuacji pracowników

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Dynamika fluktuacji pracowników - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Dynamika fluktuacji pracowników. Marta Donhefner-Wojtkiewicz Advisory Group TEST HR. Warszawa, październik 2007. fluktuacja pracowników – opis zagadnienia analiza wpływów – przyczyny zjawiska badania fluktuacji Advisory Group TEST HR – badania ilościowe i jakościowe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dynamika fluktuacji pracowników' - pascal


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dynamika fluktuacji pracownik w

Dynamika fluktuacji pracowników

Marta Donhefner-Wojtkiewicz

Advisory Group TEST HR

Warszawa, październik 2007

slide2

fluktuacja pracowników – opis zagadnienia

 • analiza wpływów – przyczyny zjawiska
 • badania fluktuacji Advisory Group TEST HR – badania ilościowe i jakościowe
 • informacja prewencyjna – jak ją zdobywać?
 • podejmowanie działań

agenda

slide3

DEFINICJA: wskaźnik wpływu i odpływu pracowników w firmie w danym okresie czasu.

fluktuacja pracowników

FLUKTUACJA

PRACOWNIKÓW

Praktycznie 100% klientów naszej firmy posiada ten problem !

 • POZYSKANIE PRACOWNIKÓW:
 • problem z dostępnością –
 • najwięcej problemów jest z rekrutacją
 • specjalistów
 • rosnące koszty pozyskania
 • menedżerów (rosnące oczekiwania $ oraz wysoka prowizja agencyjna)
 • ODEJŚCIE PRACOWNIKÓW:
 • szczególnie nurtujący problem
 • szczegółowa analiza czynnikowa
 • - dalsze slajdy
slide4

KLASYFIKACJA CZYNNIKÓW

analiza wpływów – odejścia pracowników cz. 1 z 2

przyczyny

„osobiste”

przyczyny

„naturalne”

przyczyny

makroekonomiczne

 • emigracja pracowników
 • poziom bezrobocia
 • restrukturyzacja firmy
 • rodzinne
 • (przeprowadzka, choroba itp.)
 • zmiana osobistej ścieżki kariery
 • (aspiracje życiowe pracownika)
 • „osobisty” czynnik $
 • wewnętrzna motywacja
 • pracownika
 • brak możliwości rozwoju
 • emerytura
 • awans, przesunięcia w poziomie (fluktuacja
 • wewnętrzna)
 • naturalne „wypalanie
 • zawodowe”
slide5

KLASYFIKACJA CZYNNIKÓW

analiza wpływów – odejścia pracowników cz. 2 z 2

przyczyny

rynkowe

przyczyny

wewnętrzne

firmowe

 • przejście ze względu
 • na działania konkurencji
 • (head-hunt)
 • rosnący popyt na
 • danych pracowników –
 • czynnik $
 • zmiany w zachowaniu
 • wynikające z popytu
 • system wynagrodzeń
 • inne systemy
 • (np. system ocen)
 • atmosfera w firmie –
 • kultura organizacyjna
 • warunki pracy
 • kadra menedżerska
slide6
badania fluktuacji

opracowanie Advisory Group TEST HR

slide7

badania ilościowe:

 • przebadano 44 firmy – badanie ankietowe
 • różnorodna próbka - firmy z całej polski, z różnym kapitałem (większość zagraniczna), zatrudniające do 50 osób i powyżej 500 osób; handel, usługi i produkcja; cała Polska
 • analizowane tylko przypadki, w których pracownicy sami opuścili firmę (bez zwolnień)
 • badania jakościowe:
 • przebadano 12 firm – wywiady strukturyzowane
 • firmy z rejonu małopolski, sektor BPO/SSC
 • firmy „młode”, istniejące na rynku od max. 4 lat, zatrudniające przede wszystkim młodych pracowników – „PALĄCY” PROBLEM ze względu na rosnące zapotrzebowanie na młodych pracowników

badania fluktuacji - wprowadzenie

Prognoza 2010:

najmniej bezrobotnych będzie w przedziale do 24 lat.

Wiek osób rozpoczynających prace stale się obniża.

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR

slide8

przedstawienie wyników badania w odniesieniu do wyłonionych kategorii

 • czynnik finansowy – oddzielna analiza

badania fluktuacji – omówienie wyników

MOŻLIWOŚĆ

WYWIERANIA

WPŁYWU

slide9

KADRA MENEDŻERSKA:

 • jako jedna z 3 najważniejszych przyczyn odchodzenia ludzi z pracy – wg Dyrektorów Personalnych SSC/BPO:
 • „osoby zarządzające nie potrafią stworzyć odpowiedniej atmosfery do pracy, koncentrują się na wynikach”
 • „kierownictwo nie posiada umiejętności miękkich, liderskich”
 • „niskiej jakości kadra zarządzająca wpływa na złą atmosferę w pracy”
 • „źle zarządzane firmy (na poziomie GM) to większy czynnik rotacji”

badania fluktuacji – czynniki firmowe cz. 1 z 4

slide10

KADRA MENEDŻERSKA:

badania fluktuacji – czynniki firmowe cz. 2 z 4

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR

slide11

SPECYFIKA PRACY/WARUNKI PRACY – najczęściej wymieniany czynnik, na równi z wynagrodzeniem (Dyrektorzy Personalni BPO/SSC).

 • „brak wpływu na podejmowanie decyzji”
 • „trudna, stresująca praca z klientem – duży poziom stresu”
 • „za rzadki kontakt z innymi ludźmi”
 • na pytanie z czego pracownicy są najbardziej niezadowoleni, najwięcej osób odpowiedziało WARUNKI PRACY (o ¼ więcej odpowiedzi niż WYNAGRODZENIE)
 • blisko 2/3 osób zwróciło na to uwagę na ten czynnik na pierwszym miejscu (WAGA ZJAWISKA)

badania fluktuacji – czynniki firmowe cz. 3 z 4

¾ osób badanych wymieniło

ten czynnik jako główną przyczynę odchodzenia

pracowników!

slide12

ZBYT DUŻO OBOWIĄZKÓW/ NIESATYSFAKCJONUJĄCE WARUNKI – jeden spośród 7 najczęściej wymienianych czynników:

  • Najbardziej niezadowoleni są specjaliści
  • Dyrektorzy w ogóle nie zgłaszają tego problemu
  • Najczęściej zgłaszają ten problem pracownicy z przedziału 46-55 lat
  • Czynnik istotny dla pracowników z sektora handlowego (bardziej niż produkcyjnego), w sektorze usługowym nie pojawia się ten problem
  • Ze wszystkich badanych branż najczęściej pojawiał się ten czynnik w branży FMCG

badania fluktuacji – czynniki firmowe cz. 4 z 4

slide13

połowa respondentów (SSC/BPO) określiła BRAK MOŻLIWOŚCIROZWOJUjako przyczynę odejścia pracowników

badania fluktuacji – czynniki „osobiste” cz. 1 z 3

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR

slide14

BRAK MOŻLIWOŚCIROZWOJU a poziom stanowisk:

badania fluktuacji – czynniki „osobiste” cz. 2 z 3

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR

 • BRAK MOŻLIWOŚCIROZWOJU a inne czynniki:
 • najczęściej zgłaszają to pracownicy z doświadczeniem 10-15 lat, pracownicy firm zatrudniających do 100 osób, pracownicy sektora handlowego (16% w porównaniu z sektorem produkcyjnym - 0,5%!)
slide15

PRZYCZYNY RODZINNE/ ZDROWOTNE:

 • w ogóle nie zgłaszane jako przyczyna odejść z BPO / SSC (młody wiek pracowników)
 • bardzo istotny czynnik w innych sektorach / branżach (wymieniany zaraz po wynagrodzeniu!)

badania fluktuacji – czynniki „osobiste” cz. 3 z 3

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR

slide16

SYTUACJA RYNKOWA – wymieniany na 3 miejscu jako przyczyna odejść pracowników sektora SSC/BPO:

 • „jest dużo ofert, rynek jest bardzo konkurencyjny”
 • „konkurencja kusi lepszymi warunkami, nieraz bezpodstawnie (czasami ludzie wracają zawiedzeni)”
 • „rynek wymusza przyjmowanie niewłaściwych ludzi, którzy nie mają motywacji do pracy (zbieranie punktów do CV)”
 • czynnik tenw ogóle nie pojawił się (lub marginalnie) w badaniach innych sektorów/branż

badania fluktuacji – czynniki rynkowe

slide17

WYJAZDY ZAGRANICZNE:

 • ponad 1/3 pracowników SSC/BPO odchodzi z pracy ze względu na wyjazd zagraniczny za pracą (wyjeżdżają ludzie młodzi, kobiety za mężami)
 • jest to drugi co do ważności czynnik wpływający na odchodzenie ludzi z pracy

badania fluktuacji – czynniki makroekonomiczne cz. 1 z 2

 • WYJAZDY ZAGRANICZNE – inne sektory: stanowią 10% głównych przyczyn we wszystkich firmach

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR

slide18

WYJAZDY ZAGRANICZNE – inne sektory:

badania fluktuacji – czynniki makroekonomiczne cz. 2 z 2

slide19

CZYNNIK FINANSOWY - występuje w 3 kategoriach: firmowych, osobistych i rynkowych

 • CZYNNIK FINANSOWY: ¾ respondentów badań BPO/SSC podaje czynnik finansowy jako przyczynę odejść z pracy.
 • CZYNNIK FINANSOWY: jest na pierwszym miejscu (razem ze specyfiką pracy) wśród najczęstszych przyczyn odchodzenia pracowników

badania fluktuacji – czynnik finansowy cz. 1 z 2

„winduje je duże zapotrzebowanie na taki profil osób”

„jest silna potrzeba szybkiego rozwoju”

„nawet jak pojawiają się motywacje rozwojowe to są podparte finansami”

slide20

CZYNNIK FINANSOWY a stanowisko w firmie

 • W sumie 30% podanych przyczyn odchodzenia ludzi z pracy stanowi czynnik finansowy – badania pozostałych sektorów.

badania fluktuacji – czynnik finansowy cz. 2 z 2

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR

slide21

w sektorze BPO/SSC – w blisko połowie firm poziom fluktuacji (tylko rezygnacje z pracy) znajdował się w przedziale 20%-30%!

badania fluktuacji – ogólny poziom fluktuacji w badanych firmach cz. 1 z 2

 • porównanie w latach 2005-2006 – pozostałe sektory:

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR

slide22

porównanie w latach 2005-2006 – zmiany w zakresie liczby osób rezygnujących z pracy

badania fluktuacji – ogólny poziom fluktuacji w badanych firmach cz. 2 z 2

KAPITAŁ

OBROTY

SEKTOR

FIRMY KRAJOWE:

wzrost o 120%

FIRMY ZAGANICZNE:

wzrost o 50%

większy odsetek

w firmach krajowych

największy odsetek

w firmach

najbogatszych

wzrost o 300%

największy odsetek

– sektor usług

wzrost o 200%

slide23
badania fluktuacji – odejścia a staż pracy cz. 1 z 2

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR

slide24
badania fluktuacji – odejścia a staż pracy cz. 2 z 2

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR

slide25
badania fluktuacji – odejścia a wiek pracowników

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR

slide27
informacja prewencyjna

jak ją zdobywać?

slide28

ZBIERANIE TWARDYCH DANYCH

Argument w negocjacjach wewnętrznych

informacja

 • Większość osób zarządzających Działami HR podjęło temat relacji w kształtowaniu polityki personalnej na linii Dział a centrala zagraniczna.
 • zazwyczaj duża autonomia Działów HR
 • koncentracja central zagranicznych na wynikach końcowych –
 • naciskna efektywność
slide31

osobiste

rynkowe

podejmowanie działań

 • aspiracje indywidualne
 • pracowników –
 • poznawanie potrzeb
 • otwarta polityka
 • informacyjna
 • oddziaływanie poprzez
 • „dobrą” kadrę
 • menedżerską
 • zatrudnianie małżeństw
 • elastyczny czas pracy
 • (rodzicielstwo, trudne
 • sytuacje rodzinne jak
 • choroba itp.)
 • integracja środowiska
 • (np. inicjatywy dotyczące
 • wspólnych analiz
 • branżowych/sektorowych)
 • niepromowanie
 • patologicznych zachowań
 • pracowników „zepsutych”
 • przez rynek
 • obserwowanie działań
 • konkurencji
 • koncentrowanie się na
 • „zagrożonych” grupach
 • pracowników
slide32

firmowe

finansowe

podejmowanie działań

 • prawidłowy dobór kadry
 • menedżerskiej (kwestia też
 • kosztowa) a także Project
 • Managerów
 • wspieranie kadry menedżerskiej
 • dopasowana do oczekiwań
 • integracja
 • inwestowanie w rozwój –
 • gdy jest możliwość awansu
 • informowanie pracowników
 • wpływanie HR na sposób
 • zarządzania firmą
 • (partycypacja, informowanie o sytuacji biznesowej, kształcenie)
 • wewnętrznie zróżnicowany
 • system wynagrodzeń
 • wynagrodzenie uzależnione od
 • efektów pracy (wyznaczenie KPI)
 • w odniesieniu do tego czynnika –
 • działania zintegrowane
 • w 3 różnych sferach
 • (firmowa, indywidualna, rynkowa)
slide33

Jakiego rodzaju działania podejmują badane Działy HR w sektorze BPO/SSC?

podejmowanie działań

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR

slide34
dziękuję za uwagę

zapraszam do dyskusji

Marta Donhefner-Wojtkiewicz

Advisory Group TEST HR