1 / 45

- GRADINITA NR. 201 -

- GRADINITA NR. 201 -. Str. Dridu Georgescu nr. 2 Bucuresti – sector 2 Telefon 250 21 97. PROIECT “ SA CITIM PENTRU MILENIUL III” Coordonator: Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti. Participanti: Gradinita nr. 201 Scoala nr. 46 Parteneri din comunitate: Editura CD – PRESS

parry
Download Presentation

- GRADINITA NR. 201 -

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. - GRADINITA NR. 201 - Str. Dridu Georgescu nr. 2 Bucuresti – sector 2 Telefon 250 21 97

 2. PROIECT “ SA CITIM PENTRU MILENIUL III” Coordonator: Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

 3. Participanti: • Gradinita nr. 201 • Scoala nr. 46 • Parteneri din comunitate: • Editura CD – PRESS • Biblioteca “ Lucian Blaga” • Parinti, bunici • Agenti economici

 4. Obiective: • Privind copii: • Stimularea interesului pentru lectura • Formarea unei atitiudini de grija si respect fata de carte • Imbunatatirea comunicarii orale si dezvoltarea creativitatii verbale • Impartasirea experientei personale

 5. Obiective: • Privind cadrele didactice: • Familiarizarea cu metode noi • Abilitatea de a construi un mediu educational favorabil apropierii copilului de cuvantul scris • Abordarea metodei proiectelor tematice ca metoda de lucru.

 6. Obiective: • Privind parintii: • Intelegerea importantei rolului lor in dezvoltarea educatiei copiilor. • Implicarea parintilor in activitatea gradinitei.

 7. Structura proiectului: • Activitatile s-au desfasurat in colaborare cu Scoala nr. 46. • A existat libertate in alegerea tipului de activitati pentru realizarea obiectivelor. • Saptamana lecturii. • Activitati intense in preajma unor evenimente. • Anul 2002 – gradinita pilot in sectorul 2

 8. ANALIZA S.W.O.T.: • Puncte tari: • Resurse umane cu calitati profesionale deosebite, abilitate in metoda de lucru a proiectelor tematice de cercetare; • Minima rezistenta la schimbare si deschiderea catre nou a educatoarelor din unitate; • Existenta unei baze materiale minime, necesare desfasurarii proiectului; • Buna comunicare a educatoarelor cu familiile copiilor. • Puncte slabe: • Lipsa unei colectii de titluri de carti noi si publicatii pentru copii; • Slaba informare a parintilor cu privire la rolol important al lecturii in fromarea personalitatii copiilor; • Lipsa unui mobilier adecvat in zona “Biblioteca”. • Amenintari: • Oferta interactiva de petrecere a timpului liber se de informare, constituita de calculator; • Pseudo-informarea la care sunt supusi copii, prin diverse publicatii, mijloace mass media, care promoveaza volori indoielnice si realitati deformate; • Lipsa de discernamant a copiilor cu varste mici, care preiau neselectiv informatiile transmise pe aceste cai. • Oportunitati: • Libertatea de alege tipurile de activitati si succesiunea cronologica prin care sa se deruleze proiectul; • Organizarea unui curs de formare pentru educatoare, privind utilizarea metodei proiectelor didactice de cercetare, de catre I.S.M.B., prin C.C.D.

 9. Stategia implementarii proiectului: • Orientarea educatiei: • actiuni cu obiective accesibile • continuturi apropiate intereselor copiilor • strategii si tehnici potrivite varstei • crearea unui mediu cultural favorabil in sala de grupa. • implicarea partenerilor educationali.

 10. Metode si procedee folosite: • Metoda proiectelor tematice • Metoda infuziei • Lecturi si dramatizari • Portofoliul • Jocul didactic • Vizita didactica • Activitati practice

 11. Teme abordate: • De unde vin cartile • “Scriem” etichete • Scriitori mari si mici • Comoara din carti • Ce carte am citit • Ziua poeziei

 12. Ce au aflat copiii • Unde gasim carti • Cine face cartile • Ce informatii ne dau cartile • Cum sa folosim corect cartile • Cat de folositor este sa citim carti

 13. EvaluareCriterii privind copiii: • Frecventa cu care copii consulta materialele scrise • Calitatea exprimarii orale • Comportamentele noi,achizitionate

 14. EvaluareCriterii privind educatoarele: • Preocuparea pentru organizarea spatiului didactic • Numarul activitatilor centrate pe copil • Utilizarea de tehnici noi de stimulare a interesului copiilor pentru lectura

 15. EvaluareCriterii pentru parinti • Numarul de activitati la care au participat • Interesul pentru scopul proiectului • Receptivitatea la solicitarile copiilor si ale educatoarelor

 16. EvaluareMetode • Observatia • Interviul • Chestionarul • Discutii • Analiza lucrarilor • Analiza S.W.O.T. • Focus grupurile de informare

 17. CONCLUZII Ce propuneri aveti pentru saptamana lecturii? Parintii: • Sa li se citeasca mai mult copiilor din literatura nationala • Sa se dramatizeze povesti ,pentru a se implica activ copiii in insusirea textului literar • Toti parintii sa cumpere carti pentru biblioteca grupei

 18. Ce doresc copiii? • Sa viziteze scoala unde se invata cititul din carti • Sa se scrie pentru ei carti frumoase cu poze colorate, cu intamplari vesele • Sa meraga la tipografie • Sa le citeasca mai mult parintii • Sa aiba acasa o biblioteca

 19. Raport de evaluaredupa “Saptamna lecturii” • A crescut volumul informatiilor capatate de copii privind cartile • Copiii manifesta grija si respect fata de carti • Se observa o crestere a calitatii exprimarii orale • Copiii au deprinderea de a lucra cu cartea, pentru a culege informatii dorite

 20. Raport de evaluaredupa “Satpamana lecturii” • Spatiul didactic din gradinita a devenit “un mediu cultural favorabil” dezvoltarii copiilor • Copiii au o revista a lor “Pipo” • S-au valorificat intr-o mai mare masura activitatile extracurriculare • A crescut receptivitatea parintilor fata de cerintele copiilor • Au fost facute cunoscute modalitati prin care pot stimula interesul copiilor pentru lectura

 21. Raport de evaluare dupa “Saptaman lecturii” • Toate grupele • “Biblioteca” este sectorul de activitate cel mai bine reprezentat in gradinita(mobilier adecvat si carti diverse) • Educatoarele au invatat sa lucreze in echipa • Am invatat sa ne cautam parteneri in realizarea obiectivelor, dincolo de partile gradinitei

 22. In loc de sfarsit:“Ai carte, ai parte” Florica Moraru Director

More Related