gr dini a cu program normal orizont rm s rat jud buz u n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL” ORIZONT” RM. SĂRAT, JUD. BUZĂU PowerPoint Presentation
Download Presentation
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL” ORIZONT” RM. SĂRAT, JUD. BUZĂU

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL” ORIZONT” RM. SĂRAT, JUD. BUZĂU - PowerPoint PPT Presentation

elysia
229 Views
Download Presentation

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL” ORIZONT” RM. SĂRAT, JUD. BUZĂU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL” ORIZONT” RM. SĂRAT, JUD. BUZĂU OFERTA EDUCAŢIONALĂ A UNITĂŢII ANUL ŞCOLAR 2011- 2012

 2. MOTTO: “ DACĂ NU AR EXISTA COPIII, DOAMNELE AR FI DE PRISOS!” Marcian- un copil de 8 ani

 3. POVESTE DESPREGRĂDINIŢA “ ORIZONT” Şi împlinim mereu, mereu, doar fapte bune, Dovada de respect , iubire, mulţumire! În lumea minunată de soare şi culoare, Un suflet suntem toţi: copii, educatoare! Tristeţea n- are loc în grădiniţa noastră, De- aici a- mprumutat seninul şi zarea cea albastră! Şi Grădiniţa râde, căci este fericită Ea simte că prin noi, menirea- i e- mplinită! Veniţi la “Orizont”, când iar începe şcoala Şi fericiţi veţi fi! Vă spunem noi, care am trăit aici! Cu dragoste, CÎRJAN SEBASTIAN şi sora mea, IOANA! Vreau să vă spun o poveste, Care nu începe cu “ ...A fost odată...”, ci, cu : Este La noi în cartier, în ZonaPod, O grădiniţă mică, Grădiniţa” Orizont”! Pe cel ce- mi spune că e o grădiniţă ca oricare, Îl contrazic! Dreptate n- are! Aici e soare chiar şi iarna. Noi îl aducem, spune Doamna! E plină grădiniţa de glasuri cristaline Şi împreună, ne simţim atât de bine! Pictăm, dansăm, poveşti noi depănăm Şi multe, multe lucruri aici, noi învăţăm.

 4. VIZIUNEA GRĂDINIŢEI “ ORIZONT LA ” ORIZONT” SE ROSTUIEŞTE TIMPUL ÎN RITM DE INIMI DE COPII! LA” ORIZONT” DESCHIDEM DRUMUL SPRE MÂINE, PENTRU CEEA CE VOR DEVENI!

 5. MISIUNEA GRĂDINIŢEI A. COMPONENTA GENERALĂ Grădiniţa, ca instituţie de educaţie: • asigură dezvoltarea liberă, integralăşi armonioasă a personalităţii copilului potrivit ritmului propriu şi trebuinţelorsale, sprijinindformarea autonomăşi creativă a acestuia; • respectă aplicarea principiilor democratice, drepturile copiilor la educaţie şi la protectie, prevederile Constituţiei României, ale Legii Educaţiei Naţionale; • asigurăşanse egale de pregătire pentru şcoală tuturor copiilor care frecventează grădiniţa, inclusiv celor cu cerinţe educative speciale, care au nevoie de recuperare/reabilitare şi de integrare, sau cel puţin grupa pregătitoare pentru şcoală, potrivitlegislaţiei in vigoare. B. COMPONENTA SPECIFICĂ Grădiniţa noastră are misiunea: • de a răspunde nevoilor de educaţie a preşcolarilor din comunitatea cartierului în care funcţionăm, respectând “ Drepturile copilului”, “ Principiile educaţiei pentru toţi”, sprijinind fiecare copil să participe la construcţia propriei deveniri; • de a valorifica potenţialul fiecărui copil, energia şi dorinţa lui de acţiune, plăcerea pentru joc şi curiozitatea specifică vârstei , într-un mediu educaţional al unei comunităţi structurate de reguli explicite şi supravegheate de adulţi responsabili; • de a forma împreună cu părinţii, o echipă care stimulează dorinţa copilului de a învăţa, de a- i diversifica experienţa şi de a- i îmbogăţi înţelegerea, fiind atenţi la ritmul de creştere şi de dezvoltare propriu , adecvându- ne demersul şi intervenţiile în mod corespunzător; • de a oferi copiilor oportunităţi pentru a acţiona, pentru a exprima opinii, pentru asimilarea unor repere comportamentale, pentru a putea dezvolta relaţii armonioase cu semenii, bazate pe respect, ajutor, înţelegere, empatie, toleranţă, în concordanţă cu valorile naţionale şi cu cele universal-valabile.

 6. DEVIZA NOASTRĂ: « Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul care domneşte în ea. » (Ferdinand I)

 7. CE OFERIM? UN PROGRAM DE EDUCAŢIE TIMPURIE FURNIZAT DE O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI TITULARI, CARE AU TRANSFORMAT TIPARUL SOCIAL AL PROFESIEI ÎN STARE DE SPIRIT: • Programul instructiv educativ proiectat în grădiniţa noastră valorizeazăîn cel mai înalt grad nevoia de joc şi de dezvoltare liber-creativă a copilului. • Desfăşurăm activităţile pe baza Curriculumului pentru Educaţie Timpurie aprobat cu O.M. 5233/ 01. 09.2008 şi a Reperelor fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani” – O.M. 3851/17.05.2010. • 40 locuri la grupele din alternativa educaţională Planul Jena – 2 GRUPE • 140 locuri la grupele de învăţământ tradiţional- 7 GRUPE • Curriculum- ul la decizia grădiniţei propune ca posibilităţi de alegere pentru copii şi părinţi - Program suplimentar de limbă engleză- 2 grupe - Limbă engleză: 1 activitate pe săptămână- 5 grupe - Educaţie plastică - Educaţie pentru sănătate - Literatură pentru copii - Educaţie rutieră • Activităţi în cadrul proiectelor şi programelor educaţionale iniţiate la nivel naţional, judeţean, local • Intervenţie logopedică cu profesor calificat • Program de susţinere a copiilor cu părinţi migranţi. • Organizăm în fiecare an, cu sprijinul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, excursii în judeţ şi în ţară. • Programe de informare, de formare şi de susţinere pentru părinţi

 8. TIMPUL LIBER AL COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ, INVESTIŢIA NOASTRĂ PENTRU MINTEA, PENTRU SUFLETUL COPILULUI! • Suntem preocupaţi de deprinderea copilului cu gestionarea eficientă a timpului liber, de fundamentarea culturii generale a cestuia. • De aceea, asigurăm sprijinul calificat al corpului didactic al grădiniţei şi al unui grup de colaboratori, pentru desfăşurarea Programului de educaţie pentru cultură europeană “ PART- MENS-ANIMA”, în cadrul căruia propunem activităţi de petrecere a timpului liber al copiilor în grădiniţă: • Programul “ Le Français pour les petits”- curs de limbă şi cultură franceză; • - Limbă şi cultură engleză; • Tradiţii şi obiceiuri populare româneşti; • Activităţi ecologice; • Activităţi culinare- alimentaţie sănătoasă; • Teatru; • Pictură; • Bricolaj; • Activităţi sportive; • În fiecare an, în luna august, desfăşurăm activităţi de acomodare a copiilor înscrişi pentru anul şcolar următor.

 9. LA GRĂDINIŢA “ ORIZONT”,uniforma este semn de distincţie şi respect pentru ŞCOALĂ! Grupa ”ALBINUŢE” Grupa “GREIERAŞII” Grupa ” VREAU -SĂ- ŞTIU” Grupa” FLUTURAŞII” Grupa ” SUNFLOWER”

 10. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.9 ORGANIZAREGrădiniţa” ORIZONT”, unitate cu personalitate juridică, arondează două structuri:

 11. BAZA MATERIALĂ : • săli de grupă împărţite în zone de influenţă – colţuri, centre • bibliotecă • Grup sanitar inclus fiecărei săli de grupă( pentru Grădiniţa “ ORIZONT”) • Grupuri sanitare interioare pentru cele două structuri - GPN Nr. 5 şi GPN Nr.9 • Mobilier modern, funcţional şi estetic • Materiale pentru practica preşcolarilor • Aparatură audio- video, calculatoare, multifuncţionale- pentru fiecare sală de grupă • Spaţiu pentru activităţi de învăţare şi pentru relaxare în aer liber • Centrale termice proprii

 12. VĂ AŞTEPTĂM SĂ NE CUNOAŞTEM! DATE DE CONTACT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ” ORIZONT” STR. PATRIEI NR. 10 CARTIERUL ZONA POD 125300 RM. SĂRAT, JUD. BUZĂU TELEFON/ FAX: 0338568489 E- MAIL: gradinita.orizont@yahoo.com STRUCTURĂ: GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 STR. 22 DECEMBRIE NR. 39 RM. SĂRAT STRUCTURĂ: GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 9 STR. AL. IOAN CUZA NR.5 RM. SĂRAT