E export og eksportkontrol
Download
1 / 17

e -Export og eksportkontrol - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

e -Export og eksportkontrol. Den fremtidige løsning Leif Jacobsen SKAT, Hovedcentret, Borger- og Erhvervsservice - Toldkontrol. e -Export. Rådets forordning nr. 2913/92 (EU-Toldkodeks) artikel 161

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' e -Export og eksportkontrol' - parry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
E export og eksportkontrol

e-Export og eksportkontrol

Den fremtidige løsning

Leif Jacobsen

SKAT, Hovedcentret,

Borger- og Erhvervsservice - Toldkontrol


E export
e-Export

Rådets forordning nr. 2913/92 (EU-Toldkodeks) artikel 161

 • Stk. 1: Proceduren for udførsel giver mulighed for, at en fællesskabsvare føres ud af Fællesskabets toldområde.

 • Stk. 2: Udførsel indebærer anvendelse af de formaliteter, der er fastsat med henblik på den pågældende udførsel, herunder handelspolitiske foranstaltninger og eventuelle eksportafgifter.

  Kommissionens forordning nr. 2454/93 (gennemførelsesbestemmelser)

 • Artiklerne 788 – 796 fastsætter de almindelige toldmæssige regler for udførsel af varer, herunder anvendelse af EU’s enhedsdokument som udførselsangivelse.

 • Artiklerne 283 – 289 beskriver ”godkendt eksportør”-ordningen.


E export1
e-Export

 • Artikel 222 tillader at der afgives udførselsangivelse på edb.

  Udførselsprocedurens anvendelse:

 • Udførselsproceduren anvendes for alle varer, der udføres fra EU’s toldområde eller til sidestillede formål:

  • Udførsel til lande, der ikke er medlem af EU, herunder Færøerne og Grønland.

  • Udførsel til Københavns Frihavn.

  • Oplæggelse på toldoplag.

  • Levering af proviant til skibe og fly.

  • Levering til internationale organisationer og ambassader mv.

  • Udførsel af varer fra toldoplag.


E export2
e-Export

Udførselsangivelsen danner grundlag for:

 • Kontrol med varer, der eksporteres,

 • Opkrævning af eventuelle eksportafgifter

 • Opfyldelse af Danmarks forpligtigelse til at kontrollere varer, hvis udførsel er betinget af fremlæggelse af en udførselstilladelse mv, (sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre ordninger)

 • Udbetaling af eksportrestitution til eksportører af restitutionsberettigede landbrugsprodukter mv

 • Indsamling af oplysninger til Danmarks Statistik (udenrigshandelsstatistikken).


E export3
e-Export

e-Export pr. 1. januar 2006

e-Export

 • Er en almindelig edb-løsning, der afløser det tidligere eksportsystem

 • Er en integreret del af det nuværende Toldsystem

 • er indrettet til at anvende de nye dataværdier, der er indbygget i en ændring til EF’s toldkodeks, med virkning fra 1. januar 2006 (procedurekoder mv.)

 • Er forberedt til at håndtere nogle kommende krav fra EU om skærpede sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med ind- og udførsel af varer

 • Er indrettet til at modtage de oplysninger om varer, der skal eksporteres, med de informationskrav der fastsættes af EF’s toldkodeks – inden varerne kan udføres

 • Kan vælges enten som online-løsning via Internettet eller ved EDI (filoverførsel).


E export4
e-Export

e-Export har et ”indbygget” forudanmeldelses- og risikoanalysesystem. Stående forudanmeldelse vil ikke kunne anvendes fremover, idet denne form ikke er forenelig med de aktuelle og kommende kontrolkrav.

e-Export tilbyder to muligheder:

 • Almindelig angivelse af varer til udførsel med frembydelse af udførselsangivelsen og varerne for skattecentret

 • Ordningen for ”Godkendt eksportør”, der tilbyder eksportørerne at undgå ekspedition hos et skattecenter. Ordningen kan ikke anvendes ved eksport af varer, der kræver særlig overvågning: varer der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige eller af andre grunde kræver fremlæggelse af en udførselstilladelse.


E export5
e-Export

Almindelig udførselsprocedure

 • Eksportøren indsætter i e-Export samtlige krævede oplysninger, herunder:

  • Eksportør

  • Varemodtager

  • Evt. speditør

  • Fakturaoplysninger

  • Transportmiddel

  • Udgangstoldsted i EU

  • Varer og emballage mv.

  • VAREKODE (normalt 8 cifre)

  • Mængde

  • Procedurekode

  • Statistisk værdi

  • Oplysning om evt. eksporttilladelser

  • Mv.


E export6
e-Export

 • Eksportøren indsender udførselsangivelsen via e-Export til skattecentret med oplysning om forventet ekspeditionstidspunkt.

 • Angivelsen tildeles automatisk et ekspeditionsnummer.

 • Varerne frembydes for skattecentret på det forventede ekspeditionstidspunkt sammen med det tildelte ekspeditionsnummer.

 • Efter at angivelsen er kontrolleret for fejl og har gennemløbet en risikoanalyse og efter at evt. fysisk kontrol er foretaget, indsætter skattecentret det faktiske ekspeditionstidspunkt og varerne er FRIGIVET TIL UDFØRSEL.

 • Skattecentret udskriver et ledsagedokument, der skal følge varerne til udpassagetoldstedet i EU. Ledsagedokumentet er et print fra e-Export, og svarer til eksemplar 3 af (papirs)-udførselsangivelsen.


E export7
e-Export

Særligt servicetilbud !!!!!

Hvis eksportøren har behov for en rimelig sikkerhed for at blive ekspederet på det ”forventede ekspeditionstidspunkt” skal angivelsen indsendes mindst 2 timer før. Der tages dog forbehold for fysisk varekontrol.

Udførselsangivelse på EU’s enhedsdokument

Fra den 1. januar 2006 er der kun en mulighed for behandling af udførselsangivelser, og det er i e-Export.

Muligheden for at afgive udførselsangivelser ved EU’s enhedsdokument er dog fortsat til stede (kan anvendes i undtagelsestilfælde), men angivelsen vil i sådanne tilfælde blive indtastet i e-Export af medarbejdere ved skattecentret. Det betyder, at eksportøren må afvente indtastning, fejlkontrol, risikoanalyse, evt. varekontrol samt udprintning og godkendelse af ledsagedokumentet.


E export8
e-Export

Godkendt eksportør

Tilladelse som godkendt eksportør kan tildeles virksomheder, der

 • Regelmæssigt eksporterer varer

 • Fører et overskueligt og korrekt regnskab

 • Ikke har begået grove eller gentagne overtrædelser af told- og/eller afgiftsforskrifter

 • Ønsker at udføre varerne direkte fra eget forretningssted uden frembydelse for et skattecenter.

 • Ordningen kræver en ansøgning til skattecentret.


E export9
e-Export

Eksportøren:

 • Indsætter eksportoplysningerne og forventet ekspeditionstidspunkt (tidspunkt for indladningens påbegyndelse på indladningsstedet) i e-Export.

 • Indsender angivelsen som en elektronisk forudanmeldelse til skattecentret, hvorved e-Export tildeler virksomheden et ekspeditionsnummer.

 • Indsætter det faktiske ekspeditionstidspunkt i e-Export, hvis fysisk kontrol ikke er påbegyndt på det angivne tidspunkt, og forudanmeldelsen er derefter konverteret til en udførselsangivelse.

 • Udskriver et print af angivelsen, forsyner det med ”godkendt eksportør stempel” og underskrift og kan indlade og fraføre varerne til udpassagetoldstedet i EU.


E export10
e-Export

Hvis angivelsen efter risikoanalyse hos SKAT er udtaget til kontrol, vil denne blive foretaget enten på det angivne indladningssted inden indladningstidspunktet, eller på et andet sted efter aftale med skattecentret. Faktisk ekspeditionstidspunkt indsættes i sådanne tilfælde af skattecentret efter endt kontrol.

Forudanmeldelsesfrister

Alle forudanmeldelsesfrister fastsættes for tiden lokalt og indsættes i virksomhedernes tilladelse som godkendt eksportør. Kravet er, at anmeldelsen indsendes så betids, at kontrol kan foretages inden varerne forlader indladningsstedet.

EU’s kommende sikkerhedsregler kan evt. komme til at kræve en fast forudanmeldelsesfrist, der fastsættes centralt.


E export11
e-Export

Eksportkontrol

Hovedreglen ved produkter, der falder ind under kategorien ”sundhedsmæssig, sikkerhedsmæssig” mv., er, at ”godkendt eksportør” ikke kan anvendes, da ordningen kræver kontrol af udstedte eksporttilladelser/evt. attestation samt kontrol af varerne.

Derfor kan ”Dual-use” varer for tiden kun angives til udførsel i den almindelige udførselsprocedure med frembydelse af angivelser, tilladelser og varer.

SKAT’s Hovedcenter arbejder imidlertid sammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen om indførelse af muligheden for at bruge ”godkendt eksportør” ordningen for udførsler under følgende typer tilladelse:

 • EU’s generelle fællesskabstilladelse

 • Globale udførselstilladelser.

  Individuelle udførselstilladelser vil fortsat være udeholdt fra ordningen.


E export12
e-Export

Udførselsangivelserne skal i rubrik 44 indeholde oplysning om den konkrete udførselstilladelse efter følgende retningslinier:


E export13
e-Export

Globale eller EU’s Fællesskabstilladelser

 • I rubrik44.3 vælges/tastes ”S”. Bogstavet angiver, at der er tale om udførsel af et produkt med dobbelt anvendelse (dual-use).

 • I rubrik 44.2 i feltet til venstre vælges/tastes ”Certifikattype 64”. Type 64 angiver, at der er tale om en udførselstilladelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

 • I feltet til højre indtastes tilladelsens løbenummer, fx ”EU001” eller ”DK001XXXX”. Der skal ikke være mellemrum mellem DK001 og tilladelsens løbenummer.

 • I rubrik 44.6 indtastes fx følgende tekst: ”Denne udførsel finder sted under den globale nationale udførselstilladelse DK001XXXX (løbenummer), udstedt af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Danmark, for udførsel til ….. (det pågældende land anføres)”.


E export14
e-Export

Individuelle tilladelser

 • I rubrik44.3 vælges/tastes ”S”. Bogstavet S angiver, at der er tale om en udførsel af et produkt med dobbelt anvendelse (dual-use).

 • I rubrik 44.2 i feltet til venstre vælges/tastes ”Certifikattype 64”. Type 64 angiver, at der er tale om en udførselstilladelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

 • I feltet til højre indtastes tilladelsens løbenummer, fx ”DKXXXX”. Der skal ikke være mellemrum mellem DK og tilladelsens løbenummer.

 • I rubrik 44.6 indtastes fx følgende tekst: ”Denne udførsel finder sted under individuel udførselstilladelse DK XXXX (løbenummer), udstedt af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Danmark, for udførsel til ….. (det pågældende land anføres)”.


E export15
e-Export


ad