Şcoala cu cls. I-VIII, nr. 30 Timişoara - PowerPoint PPT Presentation

coala cu cls i viii nr 30 timi oara n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Şcoala cu cls. I-VIII, nr. 30 Timişoara PowerPoint Presentation
Download Presentation
Şcoala cu cls. I-VIII, nr. 30 Timişoara

play fullscreen
1 / 20
Şcoala cu cls. I-VIII, nr. 30 Timişoara
103 Views
Download Presentation
parry
Download Presentation

Şcoala cu cls. I-VIII, nr. 30 Timişoara

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Şcoala cu cls. I-VIII, nr. 30Timişoara Prof. Silvia Doandeş

 2. Matematică clasa a VI-a TEST la ECUAŢII

 3. PREZENTAREA TESTULUI • Testul este de autoevaluare, tip grilă. • Conţine 7 probleme. • Timpul de lucru este de 15 minute. • Se acordă 3 puncte din oficiu. • Fiecare subiect se notează cu 1 punct. • Numai unul din răspunsurile a), b), c) este corect. Stabiliţi care este acela.

 4. 1 Dacă vreau să rezolv ecuaţia 3x + 5 = 26 atunci primul pas este: a) Adaug 5 la ambii membri b) Împart la 3 ambii membri c) Scad 5 din ambii membri

 5. CORECT !

 6. 2 O portocală cântăreşte: 300 g a) 100 g b) 150 g c) 200 g

 7. CORECT !

 8. 3 Câte din ecuaţiile: 5x – 1 = 19; 3 + x = 28:4;x + 2,5 = 6; au soluţia x = 4 ? 1 2 a) Toate b) Două c) Nici una

 9. CORECT !

 10. 4 O cutie cântăreşte: a) 5 bile b) nu putem cunoaşte c) aflăm din ec. 3x +2=14

 11. CORECT !

 12. 5 Soluţia ecuaţiei x + 2,4 = 5,4 este soluţie şi pentru ecuaţia: a) 0,5x = 1,5 b) 2 + x = 7 c) 10 – x = 9

 13. CORECT !

 14. 6 Lungimea lui a este egală cu: a a a a a+4 17 a) 6 b) 7 c) 8

 15. CORECT !

 16. 7 Pentru figura de mai jos, este adevărat că: x+130o x+20o a) unghiul obtuz are 140o b) x = 15o c) unghiul ascuţit are 30o

 17. CORECT !

 18. Ai terminat testul. Felicitări !

 19. GREŞIT ! Mai încearcă !

 20. ÎNAPOI IEŞIRE Ai ajuns la sfârşit. ALEGE !