1 / 11

1980р. – видано Червону книгу України.

1980р. – видано Червону книгу України. Червона книга України містить відомості про рідкісні та зникаючі види тварин і рослин. У цій книзі є різні сторінки: чорні, червоні, жовті, білі, сірі, зелені. Тварини, яких ми вже ніколи не побачимо.

paniz
Download Presentation

1980р. – видано Червону книгу України.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 1980р. – видано Червону книгу України. Червона книга України містить відомості про рідкісні та зникаючі види тварин і рослин. У цій книзі є різні сторінки: чорні, червоні, жовті, білі, сірі, зелені.

  2. Тварини, яких ми вже ніколи не побачимо.. Рідкісні тварини. Їхможна ще побачити, але дужемало. Тварини, кількість яких швидко зменшується.

  3. Кількість цих тварин невелика. Тварини маловивчені, місця їх життя малодоступні. Тварини, яких вдалося врятувати від вимирання.

  4. МАХАОН МАХАОН Чисельність махаона зменшується через випалювання трави, розорювання степів, вилов колекціонерами. Коли ми ловимо, продаємо або купуємо цих метеликів, то наближаємо їх загибель. МАХАОН

  5. Чисельність пугача зменшується через вирубування лісів, винищення людиною.

  6. Чисельність п’явки медичної зменшується через промисел для виробництва ліків, забруднення водойм.

  7. Заради борсучого жиру, а також гарного хутра, борсуків безжально знищують. Кількість борсуків дуже мала, тому вони потребують охорони.

  8. Чисельність видри річкової зменшується через нестачу поживи, осушення боліт, висихання річок, забруднення водойм та полювання.

  9. За останні 20 років кількість лелек дуже зменшилася. Причина – знищення місць придатних для проживання лелек.

  10. Любіть і бережіть природу рідного краю!

More Related