motto
Download
Skip this Video
Download Presentation
Motto

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Motto - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Motto. Wykonuj pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna; ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu”… Desiderata. Sukces?. Sukces, czym jest i jak go definiujemy? Co sprawia, że niektórzy go pragną a inni chorobliwie pożądają?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Motto' - pancho


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
motto
Motto

Wykonuj pracę z sercem,

jakkolwiek byłaby skromna;

ją jedynie posiadasz

w zmiennych kolejach losu”…

Desiderata

sukces
Sukces?
 • Sukces, czym jest i jak go definiujemy?
 • Co sprawia, że niektórzy go pragną a inni chorobliwie pożądają?
 • Kiedy możemy powiedzieć o sobie „tak jestem człowiekiem sukcesu"?
 • Przykłady ludzi sukcesu.
wiczenie 1
Ćwiczenie 1
 • Wizualizacja człowieka sukcesu !!
 • czym jest sukces dla ciebie?
sukces podsumowanie
Sukces - podsumowanie
 • pieniądze, władza, poważanie, pewność siebie, zdrowie, kochająca się rodzina, dorodne dzieci, podróże i przygody, grono sympatycznych przyjaciół, itd., sukcesem nazywa się taki stan, w którym człowiek doświadcza zadowolenia z tego co robi;
 • sukces to osiąganie celu.
oto co tak naprawd sk ada si na pe ny yciowy sukces
Oto co tak naprawdę składa się na pełny życiowy sukces:

S -  spokój sumienia U- udane życie emocjonalne K - kariera zawodowa C - cele większe niż my sami E - energia S - styl (Witryna "Pierwsza praca" MGPiPS)

dlaczego spok j sumienia
Dlaczego spokój sumienia?
 • Nie ma szczęścia i sukcesu na dłuższą metę, jeżeli postępuje się wbrew własnemu sumieniu. Nawet gdy nie wchodzi się w kolizję ze społeczeństwem (z prawem), wcześniej czy później to zniszczy człowieka. Nikt  rozsądny nie uzna też za ludzi sukcesu tych, którzy do swoich zdobyczy dochodzili w sposób nieuczciwy, niszcząc czy krzywdząc innych (Witryna "Pierwsza praca" MGPiPS)
dlaczego udane ycie emocjonalne
Dlaczego udane życie emocjonalne?
 • Do spełnionego życia potrzebni są bliscy ludzie i emocje z nimi związane: miłość, przyjaźń, poczucie przynależności do określonej grupy. Warto o tym pamiętać i nie rzucać się w wir działania w pojedynkę, zapominając o bliskich. Nierzadko zdobywając kolejne szczeble kariery zawodowej czy zarabiając pieniądze, zapominamy o najbliższych nam ludziach. Kiedy jesteśmy już u celu, okazuje się, że straciliśmy coś znacznie istotniejszego - miłość, przyjaźń, zaufanie. Bez tego sukces jest niekompletny

(Witryna "Pierwsza praca" MGPiPS)

dlaczego kariera dlaczego cele
Dlaczego kariera?Dlaczego cele?
 • Wyznaczanie celów potrzebne jest po to, by wiedzieć, dokąd zmierzamy, móc kontrolować obraną drogę i cieszyć się świadomością osiąganych celów.
 • Chodzi o to, by wraz z upływem czasu osiągać więcej. Można mieć coraz wyższą pozycję lub coraz bardziej odpowiedzialne stanowisko, można coraz więcej zarabiać albo wywierać coraz większy wpływ, można być coraz bardziej znanym czy zarządzać coraz większą firmą lub kierować coraz większym gronem ludzi. Można mieć ładniejsze biuro, elegantszą siedzibę firmy, więcej klientów czy klientów bardziej prestiżowych. Cokolwiek to jest, ważne, aby nie trwać w jednym miejscu, na tej samej pozycji, gdzie żaden czynnik nie uległ zmianie.

(Witryna "Pierwsza praca" MGPiPS)

dlaczego energia
Dlaczego energia?

Bez zdrowia i sprawności trudniej się cieszyć sukcesem. Dlatego warto rozsądnie eksploatować fizyczne możliwości i dbać o ich regenerację.

dlaczego styl
Dlaczego styl?
 • To oprawa sukcesu, przypominająca nam, że każdy ma prawo do indywidualnego doboru rzeczy potrzebnych mu do szczęścia. Nie wszyscy potrzebują tych samych gadżetów i wcale nie trzeba ścigać się z innymi, aby czuć się człowiekiem szczęśliwym.
 • (Witryna "Pierwsza praca" MGPiPS)
czynniki kt re uznano za najwa niejsze do osi gni cia sukcesu
czynniki, które uznano za najważniejsze do osiągnięcia sukcesu
 • wiara w siebie i we własne możliwości,
 • rozsądek w działaniu
 • także wydajność
 • skuteczność.
 • umiejętność wykorzystania zdobytego już doświadczenia
 • wyciąganie wniosków z popełnionych błędów
 • wykształcenie
 • ………………….
 • Te elementy są ewidentnie rzeczą nabytą i pozwalają planować, dążyć, a także zarządzać własnym sukcesem. Każdy ma wpływ na swoją przyszłość, wystarczy tylko podejmować odpowiednie kroki w teraźniejszości. Warto zainwestować w siebie, czyli zdobyć odpowiednie wykształcenie nie wspominając tu również o znajomości, co najmniej dwóch języków obcych.
terminologia
Terminologia
 • Kariera zawodowa jest jak rzeka – zanim dopłynie do morza musi pokonać wiele przeszkód
pytania
Pytania
 • Czym jest w ogóle dla nas kariera zawodowa?
 • Co to znaczy robić karierę?
 • Czy ja robię karierę? Jaką karierę robię?
 • Jaką karierę chciałbym zrobić?
 • Jaki rodzaj kariery najbardziej mi odpowiada?
 • Jak moja kariera wpływa na moje życie rodzinne?
kariera jest to
Kariera jest to …
 • to co chce się osiągnąć w swej drodze zawodowej,
 • jest to również postęp oraz osiągnięcie kolejnych poziomów rozwoju zawodowego i związanych z tym korzyści.
 • aby z biegiem czasu nie stać w miejscu a piąć się do góry.
 • mieć większe wpływy,
 • bardziej odpowiedzialne stanowiska
 • coraz większe uznanie.
 • większe pieniądze.

Sami decydujemy o tym co robimy, a jeżeli sprawia nam to radość, wykonujemy swoje codzienne czynności z większym zaangażowaniem, to przełoży się na dalszy stopień w karierze

zapami taj
ZAPAMIĘTAJ!
 • Kariera zawodowa to nie tylko osiągnięcie zaplanowanego celu i dobrej pozycji zawodowej w branży tożsamej z Twoim wykształceniem.
 • Karierę można zrobić w wielu dziedzinach.
 • Kariera to zdobywanie coraz lepszych stanowisk pracy, to przebieg pracy w ciągu całego życia człowieka i czas jej poświęcony.
slide16
KTO?

Nauczyciel doradcą zawodowym ucznia

 • Nauczyciele i wychowawcy
 • nauczyciel przekazuje uczniom wiedzę na temat związku między nauczanym przedmiotem, a wyborem drogi zawodowej
 • nauczyciel jako osoba sprawująca wieloletnią opiekę nad uczniem i dobrze znająca swego wychowanka służy mu radą i pomocą w dokonywaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych
z kim
Z KIM?
 • Z doradcą zawodowym
 • Z rodzicami
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Radą Pedagogiczną
 • Lokalnymi i krajowymi instytucjami wspierającymi: Powiatowy Urząd Pracy, Inkubatory przedsiębiorczości, Centra Informacji Zawodowej, Mobilne Centra Informacji Zawodowej
gdzie
GDZIE?
 • W szkole:
  • Na lekcjach
  • Na kółkach zainteresowań
  • Na warsztatach psychoedukacyjnych
 • Poza szkołą:
  • Edukacja nieformalna
  • Zakłady pracy; współpraca z rodzicami
  • Instytucje wspierające
kiedy
KIEDY?
 • Podczas całego cyklu kształcenia
 • W ramach lekcji przedmiotowych
 • Na lekcjach wychowawczych
 • Podczas imprez szkolnych i lokalnych: targi edukacyjne, konkursy realizując programy Zarządzam Firmą, Dzień Przedsiębiorczości, Zakładanie Firmy – „Produkcik”
tajemnica sukcesu
TAJEMNICA SUKCESU
 • NIE MYŚL CAŁY CZAS JAK ZROBIĆ KARIERĘ
 • ŻYJ DNIEM DZISIEJSZYM
 • RÓB TO CO LUBISZ
 • WYZNACZ CEL I DĄŻ DO NIEGO
 • POSZUKAJ ODDANYCH CI LUDZI
 • NIE PODDAWAJ SIĘ TRUDNOŚCIOM
 • BĄDŹ UPARTY
czynniki wp ywaj ce na wybory karierowe
Czynniki wpływające na wybory karierowe:

I. Cechy indywidualne:

 • - zdolności intelektualne,
 • - zróżnicowane zdolności,
 • - umiejętności,
 • - osiągnięcia,
 • - doświadczenie życiowe,
 • - motywacja osiągnięć,
 • - odpowiedzialność,
 • - wytrwałość,
 • - skłonność do podejmowania ryzyka,
 • - otwartość, serdeczność,
czynniki wp ywaj ce na wybory karierowe cd
Czynniki wpływające na wybory karierowe – cd.
 • otwartość, serdeczność,
 • silne ego,
 • poczucie własnej godności,
 • elastyczność,
 • zdolność podejmowania decyzji,
 • punktualność,
 • dojrzałość,
 • płeć,
 • rasa,
 • wiek,
 • kondycja fizyczna,
 • stan zdrowia.
ii struktura warto ci
II. Struktura wartości:

- wartości i postawy związane z pracą,

- cele życiowe,

- cele związane z karierą,

- postrzegany prestiż zawodów i kierunków studiów,

- stereotypowe postawy wobec zawodów i kierunków kształcenia,

- ukierunkowanie: na ludzi, informacje, przedmioty,

- postawy wobec pracy,

- etyka pracy,

- preferowane formy spędzania czasu wolnego,

- zapotrzebowanie na zmiany,

- poziom potrzeby uporządkowania,

- poziom potrzeb edukacyjnych,

- zakres otrzymywanego wsparcia,

- potrzeba władzy, bezpieczeństwa,

 • -
kotwice kariery wg edgara scheina
Kotwice kariery wg Edgara Scheina.
 • Zidentyfikował on osiem cech (kotwic), które określają czego dana osoba pragnie i oczekuje od pracy zawodowej. Kotwice pomagają więc w wytyczeniu kierunku rozwoju własnej kariery, ale mogą być także pomocne przy rozstrzyganiu poważnych decyzji dotyczących zmian w życiu zawodowym.
 • Jeżeli więc zastanawiasz się czy założyć firmę, czy objąć nowe stanowisko które będzie wymagało od Ciebie stawiania czoła wyzwaniom - spróbuj określić kotwice swojej kariery...
pomoc w dokonaniu wyboru cie ki zawodowej
Pomoc w dokonaniu wyboru ścieżki zawodowej
 • Diagnozowanie własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych
 • Odpowiedź na pytanie – co chcę robić w życiu i czy mam predyspozycje do tego
 • Analiza własnych zainteresowań, możliwości, aspiracji, analiza mocnych i słabych stron
autoanaliza
AUTOANALIZA
 • Twoje zdolności i umiejętności
 • Czy jesteś asertywny?
 • Dlaczego chcesz pracować?
 • Wymarzona praca
umiej tno ci a zaw d
Umiejętności a zawód
 • Umiejętności kluczowe przydatne do wykonywania różnych zawodów
 • praca w grupach – z podanych umiejętności proszę wybrać te, które będą przydatne w wykonywaniu przykładowych zawodów
czego nie wiemy o rynku pracy w polsce
Czego nie wiemy o rynku pracy w Polsce?
 • Dostępne dane statystyczne nie pozwalają dokładnie stwierdzić, w jakich zawodach młodzież kształci się nadmiernie, a w jakich niedostatecznie.
 • Nie ma dobrych danych o strukturze kwalifikacyjnej wolnych miejsc pracy, ani profesjonalnych prognoz popytu na pracę.
 • Nie prowadzi się ocen rezultatów kształcenia zawodowego.
dzisiejszy rynek pracy potrzebuje os b kt rych kapita em kariery s
Dzisiejszy rynek pracy potrzebuje osób, których kapitałem kariery są:
 • komunikacja,
 • orientacja na rezultaty,
 • skupienie na kliencie,
 • zespołowość,
 • przywództwo,
 • planowanie i organizowanie,
 • świadomość organizacyjna,
 • elastyczność,
 • adaptabilność – zdolność przystosowawcza,
 • rozwijanie innych,
 • podejmowanie decyzji,
 • myślenie analityczne,
 • budowanie związków międzyludzkich.
czy kluczem do kariery zawodowej jest wykszta cenie
CZY KLUCZEM DO KARIERY ZAWODOWEJ JEST WYKSZTAŁCENIE?
 • JEST ONO TAKŻE BRONIĄ PRZED BEZROBOCIEM.
 • Ale wykształcenie akademickie nie jest żadną gwarancją skutecznej kariery. Liczą się także:
  • studia podyplomowe,
  • znajomość języków obcych,
  • pobyt /staż/ za granicą,
  • doświadczenie
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność zjednywania ludzi,
  • ujmujący sposób bycia,
  • pozytywne myślenie
  • umiejętność przemawiania i zabierania głosu w dyskusji.
co wyr nia najlepszych
Co wyróżnia najlepszych?
 • Inicjatywa,
 • wiara w siebie /pewność siebie/,
 • kompetencje,
 • odporność na stres,
 • przebojowość /siła przebicia/,
 • pomysłowość,
 • zdecydowanie.
instytucje wspieraj ce nauczycieli w realizacji zada zwi zanych z doradztwem zawodowym
Instytucje wspierające nauczycieli w realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym
 • Wojewódzki Urząd Pracy z

90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49tel. 042 632-01-12, 042-633-49-09, fax 042-636-77-97

//www.wup.lodz.pl/

Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim Biuro Karier, Praktyk Studenckich i Obsługi Finansowej Studentów 97-300 Piotrków Tryb.ul. Sienkiewicza 9, tel. 0-44 645 21 00, wew. 24e-mail: [email protected], www.wsh.net.pl

instytucje wspieraj ce nauczycieli w realizacji zada zwi zanych z doradztwem zawodowym1
Instytucje wspierające nauczycieli w realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym

1. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Przemysłowa 25 97-300 Piotrków Trybunalski tel. (044) 647-47-57 e-mail: [email protected]

2. Urząd Miejskiw Sulejowie

 •  Gminne Centrum Informacji ul. Górna 15,  97-330 Sulejówtel/fax (044) 61-62-663, (044) 61-02-523 e-mail: [email protected]://www.gci.sulejow.pl

3. Urząd Gminy w Gidlach

 • Gminne Centrum Informacji - budynek Gminnej Biblioteki Publicznejul. Pławińska 22, 97-540 Gidle,                                           
 • tel./fax (034) 327-28-86; 327 20 27 e-mail: [email protected]://www.gidle.pl/index.php?id=172&x=7
instytucje wspieraj ce nauczycieli w realizacji zada zwi zanych z doradztwem zawodowym2
Instytucje wspierające nauczycieli w realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym
strona wup
Strona WUP

Opisy zawodów – ulotki o zawodach

Zawierają

 • Opis zawodu
 • Zadania zawodowe
 • Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
 • Wymagania psychofizyczne:
 • Przeciwwskazania do wykonywania
 • zawodu:
 • Możliwości zatrudnienia:
ad