1 / 9

Autor : Ing. Zdeněk Sauer , Senior Security Consultant E-mail : zdenek.sauer @sodatsw.cz

Autor : Ing. Zdeněk Sauer , Senior Security Consultant E-mail : zdenek.sauer @sodatsw.cz. SODAT SW s pol . s r. o.; Horní 32 ; Brno; Czech Republic www. areaguard .cz www.sodatsw.cz. SODATSW spol. s r.o.

pancho
Download Presentation

Autor : Ing. Zdeněk Sauer , Senior Security Consultant E-mail : zdenek.sauer @sodatsw.cz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Autor : Ing. Zdeněk Sauer, Senior Security Consultant E-mail : zdenek.sauer@sodatsw.cz SODATSW spol. s r. o.; Horní 32; Brno; Czech Republic www.areaguard.cz www.sodatsw.cz

  2. SODATSW spol. s r.o. • Ryze česká společnost – výrobce a dodavatel vlastních SW nástrojů OptimAccess a AreaGuard • Produkty získaly řadu ocenění • Dodavatel a integrátor bezpečnostních řešení pro IT • Na trhu již od roku 1993 • Zákazníci z oblasti státní a veřejné správy, bankovního sektoru, komerční sféry i školství

  3. Ocenění produktů a certifikace • Certifikace společnosti SODATSW: • - Microsoft Certified Partner • - ISO 9001:2001 • - Osvědčení NBU pro přístup k utajovaným informacím stupně DŮVĚRNÉ • Ocenění produktů: • - Blokování USB podle Common Critera EAL4 • - Veritest platform test for Microsoft ISV • - Best of Invex, Křišťálový disk, Microsoft Industry Awards finalist, EGovernment 2006 a další

  4. Naše řešení • Efektivní IT management • - helpdesk, audity, vzdálená správa, restrikce • Personální audit • - monitoring a vyhodnocení práce • Datový trezor • - šifrování lokálních a sdílených dat • USB pod kontrolou • - monitoring, omezení připojení, šifrování obsahu

  5. Řešení jsou postaveny na těchto produktech: • Desktop Management SystemOptimAccess • - obsahuje 8 vzájemně integrovaných modulů se zaměřením na správu koncových stanic a uživatelů s bezpečnostním podtextem • Desktop SecuritySystemAreaGuard • - obsahuje 4 moduly s cílem zabezpečení dat šifrováním a vícefaktorovou autentizaci pomocí čipové karty nebo USB tokenu

  6. Jednotlivá řešení společnosti SODATSW

  7. Manažerské vyhodnocení využívání ICT Aktuální stav Index nákladů Index ztrát Index důvěry 553 Kč 155 hodin 63 bodů

  8. A dnes večer na coctail party …

  9. Děkuji za pozornost Autor : Ing. Zdeněk SAUER, Senior Security Consultant E-mail : zdenek.sauer@sodatsw.cz

More Related