D jepis starov k ecko 1 pavel upka
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Dějepis Starověk – Řecko 1 Pavel Šupka. www.zlinskedumy.cz. Starověk – Řecko 1. Nejstarší, tzv. temné období (11. – 8. stol. př.n.l.) výroba železa železné nářadí umožnilo obdělávat i suchou půdu z drahých kovů se razí mince , nahradily směnný obchod. Starověk – Řecko 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - paiva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
D jepis starov k ecko 1 pavel upka

DějepisStarověk – Řecko 1Pavel Šupka

www.zlinskedumy.cz


Starov k ecko 1
Starověk – Řecko 1

Nejstarší, tzv. temné období

(11. – 8. stol. př.n.l.)

 • výroba železa

 • železné nářadí umožnilo obdělávat i suchou půdu

 • z drahých kovů se razí mince, nahradily směnný obchod


Starov k ecko 11
Starověk – Řecko 1

 • od 2. tis. př. n. l. příchod Helénů (= Řeků)

  • Achájové

  • Iónové

  • Dórové

 • Řecko – hornaté, horší podmínky pro zemědělství

 • převažovalo pastevectví, pěstování vinné révy, oliv

 • dostatek rud (zlato, stříbro, olovo, měď) = rozvoj řemesel


Starov k ecko 12
Starověk – Řecko 1

 • zpočátku rodové zřízení, půda je společná (občinové vlastnictví)

 • postupný rozpad rodů, spojují se do kmenů (fýly).

 • v čele kmene je kmenový náčelník, později král – bazileos

 • skupina bohatých, urozených – tzv. rodová šlechta – aristokracie

 • svobodní rolníci

 • otroci – málo


Starov k ecko 13
Starověk – Řecko 1

 • růst počtu obyvatel = stěhování Řeků z pevniny na ostrovy a na pobřeží Malé Asie (dnes Turecko) = první řecká kolonizace

 • zde vznikají první města – Milétos, Efessos, Halikarnasos, Smyrna

 • nejstarší řecký národní epos – Ilias a Odyssea, slepý básník Homér – proto se tomuto období říká také homérské


Starov k ecko 14
Starověk – Řecko 1

Archaické období (800 – 500 př. n. l.)

 • vláda aristokracie – už nepotřebuje bazilea

 • rozvoj zemědělství, řemesel a obchodu – vynález peněz. Roste také majetková nerovnost

 • malé obce se sjednocují v města – polis

 • nedošlo nikdy ke sjednocení městských států

 • přejata a upravena fénická abecedu, doplněny znaky pro samohlásky = alfabetu


Starov k ecko 15
Starověk – Řecko 1

 • druhá řecká kolonizace (8. – 6. stol. př. n. l.)

 • důvodem byla obilní krize

 • pobřeží Černého moře, Sicílie, jižní Francie a Egypt

 • Neapol, Syrakusy, Marseille, Tarent, Byzantion

 • prohlubující se sociální nerovnost – konflikt chudých a aristokracie

 • dlužní otroctví

 • při těchto bojích se mohli dostat do čela státu samovládci – tyranové, vládnoucí zpočátku ve prospěch chudých


Citace
Citace

CHABACANO. Epamapa [online]. 2006 [cit. 2012-12-15]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epamapa.svg

FUTURE PERFECT AT SUNRISE. MagnaGraeciaancientcolonies and dialects [online]. 2008 [cit. 2012-12-15]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magna_Graecia_ancient_colonies_and_dialects.svg?uselang=cs

KPJAS. Solon [online]. 2004 [cit. 2012-12-15]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solon.jpg

MARSYAS. AGMA Ostrakon Cimon [online]. 2005 [cit. 2012-12-15]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AGMA_Ostrakon_Cimon.jpg


D jepis starov k ecko 1 pavel upka

PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku I. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. ISBN 14-441-89.

PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku II. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. ISBN 14-441-89.