Download
jak vyhled vat informace na internetu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jak vyhledávat informace na Internetu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jak vyhledávat informace na Internetu

Jak vyhledávat informace na Internetu

167 Views Download Presentation
Download Presentation

Jak vyhledávat informace na Internetu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jak vyhledávat informace na Internetu Vypracoval: Petr Boula VT-Te

 2. Jak vyhledávat informace na Internetu • Proč vyhledávat na internetu ? • Množství informací • Rychlost

 3. Jak vyhledávat informace na Internetu • Jak seznámit s internetem ? • Prvotním seznámení s internetem by mělo zaujmout • Vyhledáváním užitečných informací

 4. Jak vyhledávat informace na Internetu • Co k vyhledávání potřebujeme ? • Prohlížeč • Internet Explorer, Firefox, Opera

 5. Jak vyhledávat informace na Internetu

 6. Jak vyhledávat informace na Internetu

 7. Jak vyhledávat informace na Internetu

 8. Jak vyhledávat informace na Internetu • Jak vyhledávat ? • Pomocí vyhledávače • Seznam, Google, Atlas, Centrum, Yahoo

 9. Jak vyhledávat informace na Internetu

 10. Jak vyhledávat informace na Internetu

 11. Jak vyhledávat informace na Internetu • Co je podmínkou správného vyhledávání ? • Správná formulace slov • Rokycany X rokyčani

 12. Jak vyhledávat informace na Internetu • Co by jste žáky na internetu nechali vyhledávat ? • Užitečné informace pro jejich život a zdokonalení ve vyhledávání • Zábavné pojetí je výhodou • Kroskurikulární informace

 13. Jak vyhledávat informace na Internetu • Úloha k vyhledávání • Vaníček, Jiří; Řezníček, Petr. Informatika pro základní školy 1 - základy práce s PC. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2004. 88 s. Učebnice. ISBN 80-251-0196-7.

 14. Jak vyhledávat informace na Internetu • Úloha k vyhledávání • Vyhledejte na internetu informace o svém rodném městě či obci • Zajímavosti z dění v obci • Historii města • Fotografie

 15. Jak vyhledávat informace na Internetu Použitá literatura a zdroje: • Vaníček, Jiří; Řezníček, Petr. Informatika pro základní školy 1 - základy práce s PC. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2004. 88 s. Učebnice. ISBN 80-251-0196-7. • www stránky : • www.seznam.cz • www.atlas.cz • www.yahoo.com

 16. Jak vyhledávat informace na Internetu KONEC