jak sp n a efektivn prezentovat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jak úspěšně a efektivně PREZENTOVAT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jak úspěšně a efektivně PREZENTOVAT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Jak úspěšně a efektivně PREZENTOVAT - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Jak úspěšně a efektivně PREZENTOVAT. Mgr. Josef J. Horálek. 7 kroků k úspěchu. Čeho chci prezentací dosáhnout Forma prezentace, která je nejlepší Forma prezentace Připravit si vhodnou osnovu prezentace Vyber si vizuální pomůcky Vyzkoušej si prezentaci předem Kvalitně ji proveď. 3 x TELL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jak úspěšně a efektivně PREZENTOVAT' - padma


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
7 krok k sp chu
7 kroků k úspěchu
 • Čeho chci prezentací dosáhnout
 • Forma prezentace, která je nejlepší
 • Forma prezentace
 • Připravit si vhodnou osnovu prezentace
 • Vyber si vizuální pomůcky
 • Vyzkoušej si prezentaci předem
 • Kvalitně ji proveď
3 x tell
3 x TELL

ŘEKNI CO ŘEKNEŠ

ŘEKNI TO

ŘEKNI, CO JSI ŘEKL

struktura prezentace
Struktura prezentace
 • Příprava
 • Úvod
 • Hlavní část
 • Závěr
 • Následné aktivity
1 p prava
1. Příprava

Prezentace = PANIKA

Purpose – upřesnit svůj záměr

Audience – analýza publika

Need – identifikace hlavních požadavků

Information – shromáždit informace

Communication – volba komunikace

1 p prava z m r
1. Příprava - Záměr

Aby byla prezentace zdařilá, je nutné mít velice dobrou představu o CÍLI.

Představa musí být:

JASNÁ

KONKRÉTNÍ

1 p prava publikum
1. Příprava - Publikum

Zjistit co nejvíce informací o publiku:

 • Co očekávají ?
 • Proč přišli ?
 • Jaké jsou jejich znalosti a vědomosti?
 • Jaký je jejich postoj?
 • Jaké jsou jejich vzájemné vztahy?
1 p prava po adavek
1. Příprava - Požadavek

Prezentace má svůj důvod a musí splňovat určité požadavky Musíš si tedy uvědomit ty svoje:

 • MUSTS – co musím říct
 • SHOULDS – co bych měl říci
 • COULDS – co bych mohl říci
1 p prava informace
1. Příprava - Informace

Zvolit „množství“ informace:

 • Málo informací = plýtvání časem pro zúčastněné
 • Příliš mnoho informací = většinu z nich posluchači do následujícího dne zapomenou
1 p prava komunikace
1. Příprava - Komunikace

Otázky které si musím uvědomit:

 • Porozumí posluchači správně tomu, co chci říci?
 • Pochopí správně posluchači, co řeknu?
2 vod
2. Úvod

Uvědom si, že jde o nejemociálnější část

Cílem je vzbudit zájem, zaujmout, povzbudit, „prodat sebe“!

ŘEKNI, CO ŘEKNEŠ

2 vod1
2. Úvod

Získej pozornost:

 • Přivítej posluchače
 • Představ se
 • Poděkuj za příchod

Na začátku jsi to ty sám ne tvoje odborné znalosti. Buduj vztah, důvěru, pracovní atmosféru se svými posluchači.

3 hlavn st sta
3. Hlavní část (stať)

Zde by jsi měl rozvinou své myšlenky z úvodu.

ŘEKNI, CO CHCEŠ ŘÍCI !!

Nezapomeň udržovat pozornost posluchačů a neustále se ujišťujte, že rozumějí a sledují, co jim sděluješ.

3 hlavn st sta1
3. Hlavní část (stať)

Využij vizuální a další pomůcky:

Použij příklady

Vytvářej v mysli posluchačů obrazy

Vyprávěj příběhy a zkušenosti pro ilustraci

Poskytuj důkazy podporující tvé argumenty

Shrnuj přednášenou látku, propojuj témata

3 hlavn st sta2
3. Hlavní část (stať)

Mluv jazykem svého publika

Mluv v krátkých větách

Pamatuj, že čím více informací řekneš, tím méně si bude publikum pamatovat

Nejlepší stať je taková, jejíž jednotlivé části umožňují prezentaci jednoduše sledovat a orientovat se v ní

4 z v r
4. Závěr

Důsledně ho promysli, aby hladce „zabalil“ a zakončil celou prezentaci.

ŘEKNI, CO JSI ŘEK !!

Shrnutí je obyčejně jednou z užitečných a systematických metod zakončování.

4 z v r1
4. Závěr

Shrň nejvýznamnější body:

 • Zapakuj max. 3 body
 • Zdůrazni hlavní myšlenku
 • Dej prostor pro diskusi a otázky
 • Poděkuj za pozornost
 • Rozluč se
5 n sledn aktivity
5. Následné aktivity
 • Vyžádej si zpětnou vazbu od publika
 • Názory na prezentaci, produkt atd.
 • Analyzuj si prezentaci pro sebe
 • Vyhodnocení jako nástroj pro zdokonalení dalších prezentací
5 n sledn aktivity1
5. Následné aktivity

Odpověz si na následující otázky:

Stanovil jsem si správné cíle?

Podařilo se mi jich dosáhnout?

Bylo téma pro posluchače přínosné/ důležité/ zajímavé?

Jakou měla prezentace atmosféru?

Rozesmál jsem publikum?

Jaký mám dojem ze svého přednesu?

Manipuloval jsem efektivně s technikou?

5 n sledn aktivity2
5. Následné aktivity

Dařilo se mi udržet ( a oživovat) zájem a pozornost publika?

Co na posluchače dobře působilo, na co reagovali co vzbudilo pochybnosti?

Stačil jsem sledovat jejich reakce?

Co bylo příčinou případné únavy, nepozornosti?

desatero prezentace
Desatero prezentace

Neomlouvej se

desatero prezentace1
Desatero prezentace

Používej krátké věty

desatero prezentace2
Desatero prezentace

Buď skromný, neuváděj extrémy

desatero prezentace3
Desatero prezentace

Zachovej si autoritu, odstup

desatero prezentace4
Desatero prezentace

Cizí slova používej s mírou

desatero prezentace5
Desatero prezentace

Zbav se slovních parazitů, slovní vady

desatero prezentace6
Desatero prezentace

Narážky v publiku zvládej s rozvahou, neveď dlouhé diskuse

desatero prezentace7
Desatero prezentace

Vystříhej se přehnané gestikulace, polohu měň zvolna a jen občas

desatero prezentace8
Desatero prezentace

Dodržuj časový plán

desatero prezentace9
Desatero prezentace

Dýchej zhluboka, udržuj kontakt očima

komunikace
Komunikace

Nezapomeň, že minimálně 90% tvojí image záleží víc na tom, jak vypadáš a jak zníš, než na tom, co vlastně říkáš

z sady spr vn komunikace
Zásady správné komunikace

Vlastní přednes:

Prezentace je vlastně představení, využij tedy svůj hlas, tvář, celé tělo co nejefektivněji

z sady spr vn komunikace1
Zásady správné komunikace

Celkový dojem:

 • Pokus se být co nejpřirozenější
 • Uvolni se
 • Usmívej se
 • Dívej se přímo na jednotlivé posluchače
 • Přejížděj pohledem celé auditorium
 • Ukaž své zaujetí pro věc
z sady spr vn komunikace2
Zásady správné komunikace

Postoj:

 • Jde-li o publikum o více než 10 osob stůj
 • Stůj s nohama mírně rozkročenýma
 • Váha těla na celých chodidlech
 • Uvolni ruce
 • Nepohrávej si poznámkami, tužkou …
 • Vyvaruj se strnulosti
slide35
Hlas

Využívej hlas efektivně:

 • Mluv jasně, pomalu a k věci
 • Mluv spisovně
 • Věnuj pozornost kvalitě svého hlasu
 • Používej důraz a intonuj
 • Měň hlasitost
 • Měň tempo řeči
gesta
Gesta

Pokud je budeš používat efektivně a kontrolovaně mohou podpořit komunikaci. Větší publikum vyžaduje živější gestikulaci pro získání pozornosti.

jak upoutat pozornost
Jak upoutat pozornost

Mimoslovně:

 • Upravený vzhled
 • Vhodné oblečení
 • Živý výraz – osobní zaujetí
 • Úsměv, přívětivý výraz
 • Přiměřená intonace
 • Pauzy v řeči
 • Oční kontakt
 • Práce s prostorem
 • Využití vizuálních pomůcek
jak upoutat pozornost1
Jak upoutat pozornost

Slovně:

 • Klást posluchačům otázky
 • Oslovovat posluchače, mluvit o nich o jejich situaci
 • Používat příklady z praxe
 • Mluvit o tom, co je pro posluchače přínosné, užitečné
 • Uvádět překvapivé souvislosti
 • Vhodný humor
z sady efektivn komunikace s poslucha i
Zásady efektivní komunikace s posluchači

Jsi sebevědomí

Při námitkách reaguj vstřícně, poděkuj za názor, nepropadávej beznaději

Mluv jasně a stručně

Pochvala je mocnější stimul než výtka, ironie, kritika

Snaž se vcítit do pozice druhého. Vstřícný zájem a jisté ztotožnění se s protějškem jej vyladí v tvůj prospěch

z sady efektivn komunikace s poslucha i1
Zásady efektivní komunikace s posluchači

Nech druhého hovořit a pozorně naslouchej

Klaď doplňující otázky

Měj pozitivní přístup k lidem a komunikaci s nimi.

z v r
Závěr

Dodržuj výše zmíněná doporučení a taktiky vedení prezentace.

Hodně štěstí při tvorbě tvých prezentací a jejich prezentování.

A teď je to jen na TOBĚ