1 / 8

MS PowerPoint

MS PowerPoint. Prezentační manažer Kapitola 9.1 (Prezentování myší). Po spuštění je prezentace připravena k předvádějí. Pokud se rozhodnete prezentovat jen s myší, pak je možné celou prezentaci předvést pouze za pomoci myši bez klávesnice. Prezentování myší. Pravé tlačítko myši.

harlan
Download Presentation

MS PowerPoint

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MS PowerPoint Prezentační manažer Kapitola 9.1 (Prezentování myší)

  2. Po spuštění je prezentace připravena k předvádějí. Pokud se rozhodnete prezentovat jen s myší, pak je možné celou prezentaci předvést pouze za pomoci myši bez klávesnice. Prezentování myší

  3. Pravé tlačítko myši Pro pohyb v prezentaci nám stačí levé tlačítko myši. Přesněji pohyb znamená přechod na další akci. V určitých případech se ale stane, že je nutné vrátit krok zpět. V takovém případě je zde pravé tlačítko. První dvě položky slouží pro přechod ve snímku. Servisní nabídka zmizí po jednom kliknutí levým tlačítkem kdekoliv do snímku. Při prezentaci je nutné si uvědomit, že pokud aktivujete servisní nabídku, budou ji vidět i ostatní. Obr. 01

  4. Ovládání prezentace – myší • Pohyb posuvným kolečkem • U myší, které jsou vybaveny posuvným kolečkem, je možné posunem vpřed přejít na další akci či snímek v pořadí. Naopak posunem vzad je možné přejít o jednu akci dozadu. • Levé tlačítko myši • Aktivuje další krok prezentace. • Pravé tlačítko myši • Aktivuje nabídku, jako je na obr. 02. Přechod na další snímky Umožní vytvářet poznámky Umožní aktivaci pera Ukončení prezentace Obr. 02

  5. Skokové přepínání mezi snímky • Z jednoho konkrétního snímku je možno se při prezentaci dostat přímo do jiného snímku. Opět půjdeme přes servisní nabídku. • V nabídce vybereme položku Přejít. • Otevřeme podnabídku, kde vybereme položku Podle nadpisu. • Další podnabídka již bude výpisem hlavních nadpisů, které se v celé prezentaci nacházejí. Stačí vybrat požadovaný nadpis – po klepnutí se daný snímek zobrazí. Poté je možné v prezentaci pokračovat. V podnabídce Přejít je možné zvolit i položku Navigátor. V takovém případě se zobrazí okno Navigátor se seznamem nadpisů.

  6. Možnosti kreslení do prezentace • V průběhu prezentace je možno do snímku velmi snadno a jednoduše kreslit myší. • Toto je velmi jednoduchý způsob, jak během prezentace zvýraznit určité položky. • V servisní nabídce, kterou aktivujeme ,vybereme položku Možnosti ukazatele – barva pera a zvolte barvu, kterou si přejete po snímku kreslit. • Pokud stisknete a podržíte levé tlačítko myši, bude kurzor kreslit zvolenou barvou. • Po aktivaci funkce kreslení musíme již pohyb uskutečnit za pomoci klávesnice (E) pro odstranění kreslení. Obr. 03

  7. Doplnění informací v prezentaci • Přímo během prezentace si může prezentující dělat poznámky, které je možné po skončení prezentace vytisknout, odeslat e-mailem nebo převést do MS Word. • Okno pro doplnění prezentace původními texty aktivujeme ze servisní nabídky klepnutím na položku Původní texty. • Napsaný text lze dále zpracovat, neboposlat do další aplikace klepnutím na tlačítko Exportovat… Obr. 04

  8. Konec • Cíle kapitoly: Podrobně popsat prezentaci za pomoci myši Práce s levým tlačítkem Práce s pravým tlačítkem Skokové přepínání mezi stránkami prezentace Možnosti kreslení do prezentace Doplnění informací do prezentace

More Related