letme ve giri imci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İşletme ve Girişimci PowerPoint Presentation
Download Presentation
İşletme ve Girişimci

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

İşletme ve Girişimci - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

İşletme ve Girişimci. Fikirden..... Gerçeğe. Yaratıcılık , Yenilik ve Girişim. Hayal etme bilgiden daha önemlidir; Bilgi sınırlar içindedir, hayaller dünyayı dolaşır (A.Einstein) Yaratıcılık ilişkisiz görüneni ilişkilendirme gücüdür (W.Plomer). Yaratıcılık , Yenilik ve Girişim.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İşletme ve Girişimci' - paco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
letme ve giri imci

İşletme ve Girişimci

Fikirden..... Gerçeğe

yarat c l k yenilik ve giri im
Yaratıcılık, Yenilik ve Girişim
 • Hayal etme bilgiden daha önemlidir; Bilgi sınırlar içindedir, hayaller dünyayı dolaşır (A.Einstein)
 • Yaratıcılık ilişkisiz görüneni ilişkilendirme gücüdür (W.Plomer)
yarat c l k yenilik ve giri im1
Yaratıcılık, Yenilik ve Girişim
 • Yaratıcılık; yeni fikirler-düşünceler geliştirmek, problem ve fırsatlara yeni bakış açıları getirmektir…
 • Yenilik; problem(sorun) ve fırsatlara insanların yaşamını daha iyi ve kaliteli kılacak şekilde yaratıcı çözümler getirebilmek ve uygulayabilmektir.
yarat c l k yenilik ve giri im2
Yaratıcılık, Yenilik ve Girişim
 • Yaratıcılık – yaşamı sürdürmek için gereklidir…,
 • Yenilikçiler daima geleneksel varsayımlara bakış açılarına aykırı düşünceler taşır…
 • Geleneksel varsayımlar ve Paradigmalar yaratıcılığın en büyük düşmanıdır
 • Bir paradigma, dünyanın ne olduğu, ne olması ve nasıl işlemesi gerektiği konusunda akıllarda önceden oluşmuş/oluşturulmuş bir düşünce tarzıdır.
 • ..\pps\paradigma.pps
yarat c l k yenilik ve giri im3
Yaratıcılık, Yenilik ve Girişim

Yaratıcılık öğretilebilir mi?

 • Uzun yıllar boyunca insanların yaratıcı (serbest düşünceli, hayalperest, girişimci) ya da tersi (katı, dar görüşlü, mantıkçı) oldukları kabul edilmiştir.
 • Oysa ki araştırmalar bireyin yaratıcılığıöğrenebileceğini göstermiştir….
yarat c l k yenilik ve giri im4
Yaratıcılık, Yenilik ve Girişim
 • Wycoff, her insanın daha fazla fikir üretebilmeye yardımcı olacak davranış ve teknikler konusunda eğitilebileceğini söylemiştir..
 • Bunun için yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi gerekir…
yarat c l k yenilik ve giri im5
Yaratıcılık, YenilikveGirişim

Tablonun sol tarafı esnek (soft), sağ tarafı katı düşünceyi (hard thinking) yansıtmaktadır... Yaratıcı düşünce sol taraf ile ilgilidir

Yaratıcı düşünce…

 • İnsanların beyninin sol yarısıgelenekçi (tutucu), diğer yarısı(sağ) ise yenilikçidir..
 • Diğer bir deyişle beynin bir yarısı daima çocuk kalır..
 • İnsanların önemli bir kısmı bu yarıyı ihmal ederler..
 • Oysa ki beynin sağ tarafı daha fazla kullanılarak yenilikçilik geliştirilebilir..
beynin sa yar s n kullanmak i in
Beynin sağ yarısını kullanmak için…
 • Daima; daha iyi bir yol var mıdır? Sorusunu sormak …
 • Rutin, geleneksel ve yerleşik kuralları bir kez daha gözden geçirip sorgulamak…
 • Tepkisel olup, daima pencereden dışarı bakmak ve derin düşünmek…
 • Çok boyutlu düşünmeyi öğrenmek..
 • Akla dayanan oyunlar oynamak..
slide10

Birden fazla doğru yanıt olabileceğini düşünmek…

 • Hata ve yanlışları başarıya giden yoldaki duraklar olarak kabul etmek..
 • Sorunları yeni fikirlerin ateşleyicisi olarak kabul edmek..
 • Yenilikçi çözümler üretmek için ilgisiz olarak görülen fikirler üzerinde daha fazla durmak..
 • Helikopter bakışı becerisi kazanmak; günlük sorunların üzerine çıkıp tüm olaylara yüksekten bakmaya çalışmak
yarat c l k konusundaki engeller
Yaratıcılık konusundaki engeller
 • Daima tek doğru yanıtı aramak…
 • Mantık üzerine aşırı odaklanmak..
 • Kurallara aşırı bağlı kalmak..
 • Kolaycılık üzerine yoğunlaşmak..
 • Oyun’u yalnızca bir eğlence olarak kabul etmek…
slide12

Yaratıcılık konusundaki engeller

 • Aşırı bir şekilde uzmanlaşmak..
 • Belirsizlikten kaçmak..
 • Aptal konumuna düşme korkusu
 • Hata ve başarısızlıktan korkmak…
 • Kendisinde yaratıcı özellik olmadığına inanmak..
yarat c l k nas l geli tirilir
Yaratıcılık nasıl geliştirilir…?

Örgütsel yaratıcılığıgeliştirme;

 • Farklılığı benimsemek, korumak ve teşvik etmek..
 • Yaratıcılığı herkesten beklemek…
 • Hata olmasını beklemek ve hoşgörmek…
 • Merakı cesaretlendirmek…
 • Sorunları fırsatlar olarak kabul etmek..
slide14

Örgütsel yaratıcılığıgeliştirme

 • Yaratıcılık eğitimi sağlamak…
 • Yaratıcılığı desteklemek..
 • Fikirlerin ortaya çıkarılması için süreçler geliştirmek…
 • Yenilikçiliği ödüllendirmek…
 • Yenilikçi davranış modeli oluşturmak.
bireysel yarat c l geli tirme
Bireysel Yaratıcılığı geliştirme
 • Kendi öz yaratıcılığınıza izin verin…
 • Aklınıza her gün yeni bir girdi sağlayın…
 • Düşünce ve fikirlerinizi daima bir yere yazın…
 • Hataların yaratıcı gücüne inanın..
 • Başkalarını dinleyin...
bireysel yarat c l geli tirme1
Bireysel yaratıcılığı geliştirme
 • Bir çocukla konuşun…
 • Büronuzda bir oyuncak kutusu bulundurun…
 • Yaratıcılığı tetikleyen kitaplar okuyun ve yaratıcılık dersi alın...
 • Ara sıra dinlenin..
yarat c l k s reci
Yaratıcılık süreci…
 • Hazırlık
 • Araştırma
 • Transformasyon…
 • Fikirleri beklemeye bırakma – kuluçka..
 • Aydınlatma – ışığı yakma…
 • Doğrulama - Onaylama…
 • Uygulama…
haz rl k
Hazırlık
 • Yaşam boyu öğrenci kalın..
 • Her alandan okuyun... Yalnızca uzmanlık alanınızdan değil..
 • İlgilendiğiniz yazıları saklayın ve dosyalayın...
 • Başkaları ile tartışın
 • Farklı ülkeleri ve kültürleri görün
 • Dinleme becerilerinizi geliştirin
ara t rma
Araştırma
 • Problemin ve durumun net olarak anlaşılması,
 • ve karar verilmesi aşamasıdır..
 • problemin unsurları iyice algılanmalıdır...
 • bu nedenle girişimci bulunduğu çevreyi ve ortamı iyi gözlemelidir..
transformasyon d n m
Transformasyon(dönüşüm)
 • Benzerlikçi düşünce (convergent thinking): olaylar ve veriler arasındaki benzerlikleri ve bağlantıları görme ve yakalama becerisi
 • Farklılığa dönük düşünce (divergent thinking): olaylar ve veriler arasındaki farklılıkları görme ve yakalama becerisi
toplanan veriler nas l fikre d n t r l r
Toplanan veriler nasıl fikre dönüştürülür
 • Büyük resmi yakalamak için sık sık küçük parçaları değerlendirin...
 • Durumun parçalarını yeniden düzenleyin (puzzle gibi)
 • Konuya ilişkin değişik yaklaşımlar geliştirin... (deneme – yanılma)
kulu ka
Kuluçka
 • Konudan bir süre için uzaklaşın...
 • Gündüz rüyası görmek için zaman ayırın...
 • Gevşeyin ve oyun oynayın...
 • Sorun ya da fırsat için hayal kurun...
 • Sorun ya da fırsat üzerinde farklı bir ortamda çalışın
i yakma
Işığı Yakma
 • Bu süreç birkaç dakikadan birkaç yıla kadar değişebilir...
 • Daha önceki süreçlerin tamamı “evreka” faktörü üzerinde etkilidir...
 • 200 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada genellikle yaratıcı fikrin sorundan uzaklaşıldığı zaman akla geldiğini göstermiştir (% 80)
do rulama onay
Doğrulama / Onay
 • Bu gerçekten iyi bir çözüm müdür?
 • Çalışır mı? Uygulanması mümkün müdür?
 • Buna gerçekten gereksinim var mıdır?
 • Eğer varsa en uygun olanı bu mudur?
 • Bu ürün ya da hizmeti biz sunabilir miyiz?
 • Yeterliliklerimiz ve kapasitemiz buna uygun mudur?
 • Maliyeti nedir?
 • Uygun bir fiyata satılabilir mi?
uygulama
Uygulama
 • Bu aşama fikrin gerçeğe dönüşme aşamasıdır
 • Girişimci fikri eyleme dönüştüren kişidir..
 • Bir girişimcinin felsefesi “hazır ol, amaçla ve ateş et” tir... “Hazır ol ve amaçla, amaçla, amaçla” değildir...
yarat c s reci geli tirme teknikleri
Yaratıcı süreci geliştirme teknikleri
 • Küçük gruplar oluşturun ... 5-8 kişi
 • Her bireye yer verilebilir, rütbe önemli değildir
 • Problemi iyi tanımlayın..
 • 40 - 60 dakika ile sınırlayın
 • Bir kişiyi kayıt için görevlendirin (katılımcı olmasın)
brainstorming yo un tart ma
Brainstorming (yoğun tartışma)
 • Uygun bir oturma düzeni sağlayın (U şeklinde)
 • Mantığı devre dışı bırakın
 • Her düşünceyi cesaretlendirin
 • Sayısal hedefler belirleyin
 • Eleştirileri devre dışı bırakın
 • Katılımcıların fikir oto-stop’u yapmasını teşvik edin
yarat c s reci geli tirme teknikleri1
Yaratıcı süreci geliştirme teknikleri

Mind Mapping (düşüncenin haritalanması)

 • Katılımcılara konu ile ilgili bir yazılı metin ya da bir resim gösterin...
 • Daha sonra bu yazı ve resimle ilgili bütün görüşleri alın...
 • Fikirlerin sayısı azaldığında durdurun ve yaratıcılığı teşvik edin...
 • Daha sonra da en uygun fikirleri tartışmaya açarak en iyisini belirlemeye çalışın...
mindmapping
Mindmapping
 • Ana konu bir daire içine alınarak sayfanın ortasına taşınır ve bu ana konuya bağlantılı olan yan konular yine daireler içinde ana konuyla birleştirilir.
 • Bu şekilde her yeni çizilen daire yeni bir kök olur ve bu şema kök-dal ilişkisi sayesinde büyür.
 • Bu teknik bir çok alanda kullanılabilir. Örneğin ekonomi tarihini incelerken dönemleri kendi içinde inceleyebilmek gibi.
yarat c s reci geli tirme teknikleri2
Yaratıcı süreci geliştirme teknikleri

Rapid prototyping (Prototip oluşturma)

 • Bir fikir ya da model oluşturma – yaratma sürecidir..
 • 3 R diye tanımlanan 3 temel ilkesi vardır...
 • Raugh (kabataslak), Rapid (hızlı) ve Right (doğru)
 • Modeller mükemmel olmak zorunda değildir..
 • Daha sonra mükemmel duruma getirilmeye çalışılır