direcci estrat gica n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Direcció estratègica

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Direcció estratègica - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Direcció estratègica. Dr. Josep Font i Vilalta. 1.1.- Direcció estratègica. 1.1.-Introducci ó 1.2.- Evoluci ó dels sistemes de la direcci ó estrat è gica 1.3.- Elements b à sics Concepte d ’ estrat è gia La direcci ó estrat è gica Nivells d ’ estrat è gia Unitat estrat è gica de negoci

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Direcció estratègica' - paco


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
direcci estrat gica

Direcció estratègica

Dr. Josep Font i Vilalta

1 1 direcci estrat gica
1.1.- Direcció estratègica
 • 1.1.-Introducció
 • 1.2.- Evolució dels sistemes de la direcció estratègica
 • 1.3.- Elements bàsicsConcepte d’estratègia La direcció estratègica Nivells d’estratègia Unitat estratègica de negoci
 • 1.4.- Fases del procés de direcció estratègica

Dr. Josep Font

1 1 introducci
1.1.- Introducció
 • A la complexitat i organització interna de l’empresa, els darrers anys s’hi ha afegit un entorn canviant al que cal adaptar-se per poder sobreviure i aconseguir ser eficaços.
 • Cal parlar, doncs, de oportunitats i amenaces a més de les fortaleses i debilitats.
 • Una actitud estratègica condiciona l’alta direcció empresarial.
 • Aquestes circumstancies ens porten a parlar de la Direcció Estratègica com un dels paradigmes dels processos directius de l’empresa.

Dr. Josep Font

1 2 1 evoluci dels sistemes de la direcci estrat gica 1
1.2.1.- Evolució dels sistemes de la direcció estratègica (1)
 • Direcció per control
   • pressupostos, control financer
 • Direcció per extrapolació
   • planificació a llarg termini
 • Direcció per anticipació
   • planificació estratègica
   • direcció estratègica
 • Direcció àgil i flexible
 • Direcció per indicis o senyals

1ª època.- fins 1950

2ª època.- fins 1970

3ª època.- fins 1980

4ª època.- anys 1990

5ª època.- actual

Dr. Josep Font

1 2 2 evoluci 2
1.2.2.- Evolució (2)
 • 1ª època. Direcció per control
   • Pressupost anual, control de desviacions, estudis funcionals, objectius a curt termini. Entorn estable, plantejaments a curt termini, eficiència interna.
 • 2ª època. Direcció per extrapolació
   • Anàlisi de l’entorn, previsions plurianuals, control funcional, planificació i assignació de recursos. Formulació de polítiques com a paradigma. Entorn estable, objectius a llarg termini, planificació clàssica
 • 3ª època. Direcció per anticipació
   • Anàlisi intern i avaluació de la competència, avaluació d'estratègies alternatives, assignació dinàmica de recursos amb previsió de futur. Entorn dinàmic. Anticipar-se a l’evolució de l’entorn
 • 4ª època. Direcció àgil i flexible
   • Coordinació del sistema de direcció, posició competitiva, planificació creativa, generació d’una cultura empresarial. Entorn turbulent, endevinar ràpidament els canvis de l’entorn i donar-hi respostes immediates.
 • 5ª època. Direcció per indicis o senyals
   • Planificació flexible, estudi dels indicis o senyals evolutius, etc. Donar resposta als indicis o senyals de l’evolució de l’entorn.

Dr. Josep Font

1 3 1 elements b sics 1 concepte d estrat gia
1.3.1.- Elements bàsics (1)Concepte d’estratègia
 • L’estratègia empresarial cerca la forma de vincular i d’integrar l’empresa en el món que l’envolta
 • Per Andrews (1977) és el “Patró dels principals objectius, propòsits o metes i de les polítiques i dels plans essencials per aconseguir-los, establerts de forma que defineixin en quin negoci està l’empresa i en quin vol estar, qui és i qui vol ser.
 • Porter (1982) diu “l’estratègia competitiva es basa en relacionar l’empresa amb el seu mig ambient”, suposa determinar quines accions cal fer davant les cinc forces competitives del sector.
 • Per Hax i Majluf (1997), el concepte és multidimensional i comprèn totes les activitats crítiques de l’empresa, donant un sentit d’unitat, direcció i finalitats al mateix temps que proporciona els canvis induïts per l’entorn.

Dr. Josep Font

1 3 2 elements b sics concepte d estrat gia 2
1.3.2.- Elements bàsics Concepte d’estratègia(2)
 • Hax i Majluf (1997), assenyalen 9 dimensions claus:
  • 1.- sistema per establir objectius a llarg termini, programes i prioritats en l'assignació de recursos.
  • 2.- Definir l'àmbit competitiu.
  • 3.- Aconseguir uns avantatges amb les respostes al DAFO.
  • 4.-Forma de definir les tasques directives.
  • 5.- Patró de decisions integrador i coherent.
  • 6.- Definició de les aportacions als diferents subjectes de l’empresa.
  • 7.- Camí per forçar l’organització cap als objectius.
  • 8.- Sistema per desenvolupar competències essencials.
  • 9.- Forma d'adquirir recursos per assegurar l'avantatge competiu sostenible en el temps.
 • És un procés interactiu entre l’empresa i el seu entorn que implica missions i objectius a llarg termini, integrant polítiques i objectius a curt, per aconseguir la competitivitat de l’empresa.

Dr. Josep Font

1 3 3 elements b sics la direcci estrat gica
1.3.3.- Elements bàsics. La direcció estratègica
 • És una part de la direcció d’empreses. Tracta de formular una estratègia i posar-la en pràctica i es caracteritza per la incertesa de l’entorn, la complexitat d’aquest i els conflictes entre els que prenen les decisions i els afectats per aquestes. Podem assenyalar tres funcions bàsiques:
  • 1.- Desenvolupar i mobilitzar recursos i capacitats.
  • 2.- Coordinar els recursos en la quantitat, temps i lloc.
  • 3.- Buscar la creació de valor o economicitat.
 • Menguzatto i Renau suggereixen quatre components:
  • 1.- Camp d’activitat i la seva delimitació.
  • 2.- Capacitats, que inclouen recursos i habilitats, presents i potencials.
  • 3.- Avantatges competitives respecta als demés.
  • 4.- Efecte sinèrgic entre les habilitats, recursos i activitats.
 • No parlem d’un concepte objectiu i asèptic, doncs els valors i expectatives dels subjectes i el seu entorn es relacionen contínuament i les condicions d’incertesa, complexitat i conflicte afecten el procés d’actuació.

Dr. Josep Font

1 3 5 elements b sics unitat estrat gica de negoci
1.3.5.- Elements bàsics Unitat estratègica de negoci
 • Generalment indiquem tres nivells:
  • corporatiu,
  • de negoci i
  • funcional
 • A les empreses amb multiactivitats el nivell “de negoci” té molt de relleu i pot fer necessari subdividir l’empresa en unitats estratègiques de negoci (SBU)(“strategic business unit”) per poder desenvolupar millor l’anàlisi i la formulació d'estratègies.
 • Les SBU es basaran en un conjunt homogeni d’activitats o de negoci on sigui possible dissenyar estratègies comunes.
 • Abell (1980) indica per a la segmentació tres dimensions a considerar:
  • grups de clients,
  • funcions o necessitats que cobreixen els productes i
  • tecnologia.

Dr. Josep Font

bibliografia recomanada tema 1
Bibliografia recomanada tema 1
 • Hax, A.C. i Majluf, N.S., (1997), “Estrategias para el liderazgo competitivo”, Granica, Buenos Aires, Cap. 1.
 • Renau, J.J. i Menguzzato, M., (1995), “La dirección estratégica de la empresa. Un enfoque innovador del management ”, Ariel, Barcelona, cap. 4.3 i 4.4.

Dr. Josep Font

fi del tema 1

Fi del tema 1

Direcció estratègica