Inwentarze tworzone w buw
Download
1 / 30

Inwentarze tworzone w BUW - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Inwentarze tworzone w BUW. Roman Tabisz. 6. Spotkanie PGU systemu VTLS/Virtua BUG, 04-05 czerwca 2014 r. Jakie są obowiązki bibliotek w zakresie szczegółowej ewidencji wpływów?. prowadzenie inwentarzy dla książek, czasopism i zbiorów specjalnych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inwentarze tworzone w BUW' - oya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inwentarze tworzone w buw
Inwentarze tworzone w BUW

Roman Tabisz

6. Spotkanie PGU systemu VTLS/Virtua

BUG, 04-05 czerwca 2014 r.


Jakie s obowi zki bibliotek w zakresie szczeg owej ewidencji wp yw w
Jakie są obowiązki bibliotek w zakresie szczegółowej ewidencji wpływów?

 • prowadzenie inwentarzy dla książek, czasopism i zbiorów specjalnych

 • przygotowywanie inwentarza zgodnie z następującymi wytycznymi:

  • księga inwentarzowa składa się z ponumerowanych stron i przesznurowanych kart, przy czym końce sznurka są przytwierdzone do ostatniej strony pieczęcią lakową lub naklejką z pieczęcią urzędową biblioteki. Obok pieczęci kierownik biblioteki i główny księgowy potwierdzają podpisem treść klauzuli podającej liczbę stron

  • karty księgi inwentarzowej drukowanej z bazy danych musza być opatrzone kolejnym numerem strony, a zapisy – uszeregowane według kolejnych, rosnących numerów inwentarzowych

 • wydruk kolejnych kart księgi inwentarzowej nie rzadziej niż raz w roku

 • sporządzanie zestawienia liczby i wartości zinwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych nie rzadziej niż raz do roku


 • W jaki spos b w buw inwentarze s tworzone
  W jaki sposób w BUW inwentarze są tworzone? ewidencji wpływów?

  • drukowane z bibliotecznych baz danych:

   • bazy danych „Czasopisma” (Access) dla wydawnictw ciągłych

   • katalogu online bibliotek UW (VTLS/Virtua) dla wydawnictw zwartych, niektórych „współczesnych” zbiorów specjalnych, zbiorów XIX w. (wydawnictwa zwarte) oraz na zamówienie bibliotek wydziałowych (wydawnictwa zwarte)

  • tworzone tradycyjnie dla „historycznych” zbiorów specjalnych, mikrofilmów


  Inwentarze ksi ek
  Inwentarze książek ewidencji wpływów?


  Etapy powstania inwentarza
  Etapy powstania inwentarza ewidencji wpływów?

  • wprowadzanie danych do katalogu online bibliotek UW

  • zamawianie inwentarza

  • przygotowywanie danych do wydruku

  • wydruk inwentarza docelowego


  Wprowadzanie danych i
  Wprowadzanie danych (I) ewidencji wpływów?


  Wprowadzanie danych ii
  Wprowadzanie danych (II) ewidencji wpływów?

  ?


  Zamawianie inwentarza
  Zamawianie inwentarza ewidencji wpływów?


  Inwentarze tworzone w buw

  Aplikacja ewidencji wpływów?Inwenatrz


  Inwentarze tworzone w buw

  Panel użytkownika aplikacji ewidencji wpływów?


  Inwentarze tworzone w buw

  Mechanizmy kontrolne ewidencji wpływów?

  • Kontrola kolejności sygnatur

  • Kontrola cen/wartości

  • Kontrola źródła wpływu


  Inwentarze tworzone w buw

  Korekta inwentarza ewidencji wpływów?

  • modyfikacja danych w katalogu online bibliotek UW, a następnie ponowne zamówienie inwentarza (zalecane przy licznych błędach w inwentarzu)

  • modyfikacja danych w katalogu online bibliotek UW, a jednocześnie lokalnie w aplikacji bez konieczności ponownego zamawiania (zalecanie przy niewielkiej liczbie błedów)

  • modyfikacja danych wyłącznie lokalnie w aplikacji (zalecane wyłącznie przy poprawkach


  Inwentarze tworzone w buw

  Lokalna korekta inwentarza ewidencji wpływów?


  Inwentarze tworzone w buw

  Panel użytkownika aplikacji ewidencji wpływów?


  Inwentarze tworzone w buw

  Inwentarz docelowy ewidencji wpływów?


  Inwentarze tworzone w buw

  Inwentarz docelowy ewidencji wpływów?


  Inwentarze tworzone w buw

  Zamawianie inwentarza przez www ewidencji wpływów?  Inwentarze tworzone w buw

  Edycja lokalna ewidencji wpływów?inwenatrza

  Treść slajdu 3 ...


  Inwentarze tworzone w buw

  Inwentarze czasopism ewidencji wpływów?  Inwentarze tworzone w buw

  Zamawianie inwentarza ewidencji wpływów?(aplikacja Czasopisma)


  Inwentarze tworzone w buw

  Kontrola danych (Aplikacja Czasopisma) ewidencji wpływów?

  • Kontrola nr teczki <-> wielokrotny tytuł

  • Kontrola ciągłości nr t-ek dla jednej ceny

  • Kontrola braku faktur (Kk,Kz,Pk,Pz)

  • Kontrola zbędnych faktur (nie Kk,Kz,Pk,Pz)

  • Kontrola nazw (dla Tom/Wol)

  • Kontrola nazw (dla Zeszyt)

  • Kontrola na Dz,Wz (wysyłka Polska)

  • Kontrola na Dk,Wk (wysyłka nie Polska)

  • Kontrola cen zerowych (nie zob.wyżej)


  Inwentarze tworzone w buw

  Inwentarz docelowy ewidencji wpływów?(aplikacja Czasopisma)


  Wprowadzanie danych virtua
  Wprowadzanie danych (Virtua) ewidencji wpływów?

  Ostatnie cyfry to numer inwentarzowy

  Zawartość woluminu


  Inwentarze tworzone w buw

  Wprowadzanie danych (Virtua) ewidencji wpływów?

  Numer faktury w polu Staff Notes – tylko w przypadku kupna/prenumeraty


  Inwentarze tworzone w buw

  Inwentarz docelowy ( ewidencji wpływów?Virtua)


  Inwentarze tworzone w buw

  Wprowadzanie danych (skontrum) ewidencji wpływów?


  Wyci g skontrum
  Wyciąg (skontrum) ewidencji wpływów?


  Dzi kuj za uwag
  Dziękuję za uwagę ewidencji wpływów?

  r.tabisz@uw.edu.pl