თეა გერგედავა
Download
1 / 14

??? ????????? ???; 8 ?????? 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 301 Views
 • Uploaded on

თეა გერგედავა თსუ; 8 ივნისი 2007. საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი. ცალკე ადმინისტრაციული რგოლის სახით ფუნქციონირებს გასული საუკუნის 60–ანი წლებიდან დეპარტამენტად გადაკეთდა 2005 წელს. ჰყავს 6 თანამშრომელი და 1 სტაჟიორი 1. უფროსი 2. ინგლისურენოვან ქვეყნებთან ურთიერთობის კოორდინატორი

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??? ????????? ???; 8 ?????? 2007' - oya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
8 2007

თეა გერგედავა

თსუ; 8 ივნისი 2007


8 2007

საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

 • ცალკე ადმინისტრაციული რგოლის სახით ფუნქციონირებს

  გასული საუკუნის 60–ანი წლებიდან

 • დეპარტამენტად გადაკეთდა 2005 წელს.

 • ჰყავს 6 თანამშრომელი და 1 სტაჟიორი

  • 1. უფროსი

  • 2. ინგლისურენოვან ქვეყნებთან ურთიერთობის კოორდინატორი

  • 3. გერმანულენოვან ქვეყნებთან ურთიერთობის კოორდინატორი

  • 4. ფრანგულენოვან ქვეყნებთან ურთიერთობის კოორდინატორი

  • 5. კონსულტანტი

  • 6. უცხოელ სტუდენტებთან ურთიერთობის კოორდინატორი

  • 7. სტაჟიორი


8 2007

საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

 • საქმიანობის პრიორიტეტი: თსუ–სა და მსოფლიოს სხვა უნივერსიტეტებსა და სამეცნიერო–კვლევით და საგანმანათლებლო ცენტრებს შორის მჭიდრო კონტაქტების ჩამოყალიბება, ერთობლივი პროექტების და სტუდენტების, ახალგაზრდა მეცნიერებისა და პროფესორ–მასწავლებლების გაცვლითი პროგრამებით სახით.

 • ამოსავალი წერტილი:

 • “...internacionalizaciis procesma geografiulad unda moicvas evropa, samxreT kavkasia, axlo aRmosavleTi, CrdiloeT amerika.

 • universitetis internacionalizaciis formebad ganixileba partnioroba ucxoeTis universitetebTan, studentTa mobilobis waxaliseba da sxv...”

 • (წყარო: თსუ სტრატეგიული განვითარების გეგმა, თავი მე–4, თბილისი 2006)


8 2007

საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

ჩვენი კომპეტენცია:

 • საზღვარგარეთის უმაღლეს სასწავლებელთა, სამეცნიერო დაწესებულებათა დელეგაციების მიღება–მასპინძლობის ორგანიზება

 • საზღვარგარეთის უმაღლეს სასწავლებლებთან გასაფორმებელი ხელშეკრულებების მომზადება, გაფორმება

 • ხელშეკრულების ფარგლებში სტუდენტთა და პროფესორ–მასწავლებელთა სტაჟირება–მივლინების და გაცვლითი პროექტების ორგანიზება

 • უცხოელ სტუდენტთა მომსახურება

 • ქართველ სტუდენტთა მომსახურება, რჩევა–რეკომენდაციის გაწევა საზღვარგარეთ სასწავლებლად გამგზავრებასთან დაკავშირებით

 • სტუდენტთა მობილობის ხელშეწყობა

 • სასწავლო და სამეცნიერო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მიღება–გავრცელება

 • საქართველოში წარმოდგენილ უცხოურ ორგანიზაციებთან: საელჩოებთან, ფონდებთან, საინფორმაციო ცენტრებთან მჭიდროთანამშრომლობა.


8 2007

საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

პარტნიორობის შედეგები

44 ორმხრივი შეთანხმება გაფორმებული

2000–2006 წლებში

182 უცსოელი სტუდენტი

38 ორმხსივი შეთანხმება გაფორმებული

1982–2000 წლებში

studqalaqis

reabilitacia

4 დამოუკიდებელი

მკვლევარი პარტნიორი

უნივერსიტეტებიდან

მიღება:

12 გაცვლითი სტუდენტი

გაგზავნა:

18 სტუდენტი ბალტიის ქვეყნებში


8 2007

საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

მიმდინარე სტატისტიკა (წყარო: თსუ სასწავლო დეპარტამენტი):

 • აზერბაიჯანი 34

 • თურქეთი 87

 • რუსეთი 37

 • ყაზახეთი 1

 • ირანი 1

 • ჩეხეთი 1

 • ჩინეთი 1

 • ბელგია 1

 • აშშ 2

 • სომხეთი 11

 • უკრაინა 1

 • გერმანია 1


8 2007

საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

აქტიური კონტაქტები

ტარტუს უნივერსიტეტი

გისენის უნივერსიტეტი

ვილნიუსის უნივერსიტეტი

იენის უნივერსიტეტი

ლატვიის უნივერსიტეტი

ზაარლანდის უნივერსიტეტი

ვენეციის კა’ფოსკარის უნივერსიტეტი

მოლაპარაკება: მერზებურგის უმაღლესი სკოლა (გერმანია)


8 2007

საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

გაცვლითი კონკურსები

დრო: ყოველი წლის გაზაფხული/ზამთარი

ადგილი: საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

შერჩევა: აპლიკაცია, გასაუბრება

კომისია: რექტორის ბრძანებით დამტკიცებული (5 წევრი)

ნაზღაურდება: სწავლება, საერთო საცხოვრებელი, სტიპენდია

სტუდენტი ფარავს: საერთაშორისო მგზავრობა, დაზღვევა, ვიზა

გაცვლის ხანგრძლივობა: 1 აკადემიური სემესტრი


8 2007

საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

სააპლიკაციო მოთხოვნები:

 • მე–2 ან მე–3 სასწავლო წლების სტუდენტები

 • შესაბამისი უცხო ენის სრულყოფილი ცოდნა

 • აკადემიური მოსწრების ფურცლის ასლი (ქართულ ენაზე)

 • სარეკომენდაციო წერილი (ქართულ ენაზე)

 • მოტივაციის წერილი შესაბამის უცხო ენაზე (მაქსიმუმ 2 გვერდი; ინტერვალი – 1,5)

 • პირადობის მოწმობისა და სტუდბილეთის ასლები

 • ენიც ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი

 • ბიოგრაფია შესაბამის უცხო ენაზე (CV)

 • სააპლიკაციო ფორმა (გერმანულენოვანი კონკურსებისათვის)


8 2007

საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

 • შეფასების კომპონენტები:

 • მოტივაციის წერილი 10 ქულა

 • ზეპირი პრეზენტაცია 10 ქულა

 • ინგლისური ენა 10 ქულა

 • შეფასების ერთ–ერთ კომპონენტში მიიღო 6–ზე ნაკლები ქულის მიღების შემთხვევაში კანდიდატურა იხსნება განხილვიდან.

 • თითოეული სტუდენტის მიერ დაგროვებული ქულა შეიძლება იყოს:

 • მაქსიმუმ 150 ქულა (10+10+10 ქულაx 5 შემფასებელი)

 • მინიმუმ 90 ქულა (6+6+6 ქულაx 5 შემფასებელი)

 • გამარჯვებული აპლიკანტების გამოვლენა ხდება მარტივი რანჟირების მეთოდით.

 • გასაუბრების პროცესი იწერება ვიდეო კამერაზე. ჩანაწერი მხოლოდ შიდა საუნივერსიტეტო დანიშნულებისაა და მისი ასლი არ გაიცემა!!


8 2007

საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

გაცვლითი კონკურსების სტატისტიკა 2006/7 სასწ.წ

გაგზავნა

ტარტუს უნივერსიტეტი 2+4+6 სტუდენტი

ვილნიუსის უნივერსიტეტი 2 სტუდენტი

ლატვიის უნივერსიტეტი 2 სტუდენტი

გისენის უნივერსიტეტი 1 სტუნდეტი

იენის უნივერსიტეტი 2 სტუდენტი

ზაარლანდის უნივერსიტეტი 10 სტუდენტი+7 პროფესორი

თურქეთის მთავრობის სტიპენდია 2 სტუდენტი


8 2007

საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

გაცვლითი კონკურსების სტატისტიკა 2006/7 სასწ.წ

მიღება

ტარტუს უნივერსიტეტი 2+3 სტუდენტი

კა’ფოსკარის უნივერსიტეტი 1 სტუდენტი

პოლონეთის მთავრობის სტიპენდია 2 სტუდენტი

მიღების პირობები თსუ–ში

სწავლება: ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა “ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში”

დაბინავება: თსუ–ს მიერ დაქირავებული ბინა

სტიპენდია: 100 ევროს ექვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში


8 2007

საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

მიმდინარე გაცვლითი კონკურსები

უნივერსიტეტი: განაცხადის შეტანის ვადა:

ვილნიუსის უნივერსიტეტი 15 ივნისი

ლატვიის უნივერსიტეტი 20 ივნისი

გისენის უნივერსიტეტი 25 ივნისი

იენის უნივერსიტეტი 25 ივნისი

კა’ფოსკარის უნივერსიტეტი 28 ივნისი

ტარტუს უნივერსიტეტი 1 ნოემბერი

გასაუბრების განრიგი:

ვილნიუსი ივნისის მესამე კვირა

ლატვია ივნისის მეოთხე კვირა

გისენი და იენა ივლისის პირველი კვირა

კა’ფოსკარი ივლისის პირველი კვირა


8 2007

საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი

 • ჩვენი კონტაქტები:

 • ილია ჭავჭავაძის გამზირი 10108 თბილისი, საქართველო

 • თსუ, I კორპუსი, I სართული; ოთახი 222 ტელ: (995 32) 22 56 79ფაქსი: (995 32) 22 11 03ელ–ფოსტა: gergedava@tsu.ge marie@tsu.ge

 • salome@tsu.ge

 • ვებ–გვერდი: www.tsu.ge/international