Flexi ivotn poji t n
Download
1 / 33

Flexi životní pojištění - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Flexi životní pojištění. …pokryje celý váš život. Co je Flexi?. ….komplexní životní a úrazové pojištění pro celou rodinu ….celoživotní pojistně – spořící program s širokým spektrem pojistných rizik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Flexi životní pojištění' - owen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Flexi ivotn poji t n

Flexi životní pojištění

…pokryje celý váš život


Co je flexi
Co je Flexi?

 • ….komplexní životní a úrazové pojištění pro celou rodinu

 • ….celoživotní pojistně – spořící program s širokým spektrem pojistných rizik

 • ….individuální nastavení parametrů pojistky přesně podle potřeb klienta v jednotlivých fázích života

 • ….efektivní zhodnocování volných finančních prostředků dle požadavků klienta


Prodej
Prodej

 • ruční návrhy (Z0078) - 1.1.2009 – 31.3.2010

  ruční návrhy (Z1078) – prodej od 1.10.2010

 • VPP OSOINV 3 (verze 01/2009)

  VPP OSOINV 4 ( verze 01/2010)

 • SPP pro FLEXI ŽP (verze 01/2009)

  SPP pro FLEXI ŽP (verze 01/2010)


Parametry produktu
Parametry produktu

 • POJISTNÍK

  - min. vstupní věk dovršených 18 let k datu sjednání pojistné smlouvy, max. vstupní i výstupní věk bez omezení

  - pojistník nemusí být zároveň pojištěnou osobou

 • DOSPĚLÝ POJIŠTĚNÝ

  - 1 nebo 2 dospělé pojištěné osoby na pojistné smlouvě

  - vstupní věk dovršených 18-70 let, max. výstupní věk 75 let

  - doba pojištění je min. 3 roky

  - pro osoby starší 70 let je smlouva uzavírána vždy na 3 roky, s možností dalšího prodloužení až do 100 let věku (max. vstupní věk je 97 let), PČ na smrt 10 000 Kč

 • POJIŠTĚNÍ DĚTÍ

  - v rámci jedné pojistné smlouvy lze sjednat pojištění až pro 5 dětí se stejným pojistným rozsahem, dospělá osoba nemusí být ZZ dítěte


Rozsah rizik
Rozsah rizik

 • životní složka

 • doplňková a úrazová složka

 • pojištění dětí


Pojistn rizika ivotn slo ka
Pojistná rizika – životní složka

 • POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI

 • vstupní věk 18 – 70 let, max. výstupní věk 75 let

 • pojistná částka min. 10 000 Kč, maximum neomezeno

 • pojistná částka pro případ smrti je shodná pro 1. i 2. pojištěného

 • možnost individuálního konce

 • F2010 – Doplňkové pojištění smrti z jakýchkoliv příčin

  • v případě pojištění dvojice lze sjednat pro každého pojištěného jinou PČ a jiný individ. konec pojištění

  • PČ ani individ. konec není závislý na základním pojištění smrti

 • Pojistné plnění - obmyšlené osoby: pojistná částka, případně kapitálová hodnota smlouvy – to, co je vyšší


Pojistn rizika dopl kov slo ka
Pojistná rizika – doplňková složka

 • VELMI VÁŽNÁ ONEMOCNĚNÍ

 • vstupní věk 18 – 64 let, max. výstupní 65 let

 • pojistná částka min. 10 000 Kč, max. 4 000 000 Kč

 • poj. plnění – jednorázově ( přežití 30 dnů od potvrzení diagnózy, 3 měsíční čekací doba )

 • Individuální konec pojistného rizika

 • Diagnózy VVO pro dospělé:

  Infarkt myokardu, rakovina, náhlá cévní mozková příhoda (mozková mrtvice), totální ledvinové selhání, nitrolební (interkraniální) nádor, transplantace životně důležitých orgánů, operace aorty, slepota, hluchota, koma, paraplegie, tetraplegie a demence včetně Alzheimerovy choroby, bypass/operace věnčitých tepen, roztroušená skleróza, těžké popáleniny, závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte (klíšťové meningoencefalitidy a lymeské nemoci), onemocnění plic způsobující dechovou nedostatečnost.

 • Možnost uplatnit výluky z pojištění VVO


Pojistn rizika dopl kov slo ka1
Pojistná rizika – doplňková složka

 • PLNÁ INVALIDITA (F2010 Invalidita 3.stupně) S JEDNORÁZOVOU VÝPLATOU PČ

 • vstupní věk 18 – 62 let, max. výstupní 65 let

 • pojistná částka min. 10 000 Kč, max. 4 000 000 Kč

 • poj. plnění - plná invalidita (Inv.3.stupně) v době trvání pojištění, dvouletá čekací lhůta (nevztahuje se na úrazy)

 • minimální doba trvání tohoto pojištění je 3 roky

 • Individuální konec pojistného rizika – uvedený věk musí být o 3 roky vyšší než vstupní věk pojištěného, ale nižší než 65 let.

 • po dovršení individ.konce riziko automaticky ukončeno.

 • F2010 – připojištění na 1. a 2.stupeň invalidity


Pojistn rizika dopl kov slo ka2
Pojistná rizika – doplňková složka

 • ZPROŠTĚNÍ OD PLACENÍ POJISTNÉHO

 • vstupní věk 18 – 62 let, max. výstupní 65 let

 • pojistné plnění - pojistník (1. pojištěný) plně invalidním

  (F2010 invalidním ve 3.stupni invalidity)

 • fixace pojistné smlouvy (pouze netechnické změny)

 • POJIŠTĚNÍ KAPITÁLOVÉ HODNOTY

 • vstupní věk 18 – 70 let, max. výstupní 75 let

 • Výplata PČ i KH


Pojistn rizika dopl kov slo ka3
Pojistná rizika – doplňková složka

 • PLNÁ INVALIDITA (F2010 Invalidita 3.stupně) NEBO DLOUHODOBÁ PÉČE S VÝPLATOU DOŽIVOTNÍ RENTY

 • vstupní věk 18 – 62 let, max. výstupní 65 let

 • pojistná částka min. 3 000 Kč/měsíc, max. 30 000 Kč/měsíc

 • plná invalidita (invalidita 3.stupně) nebo přiznání příspěvku na péči (stupeň závislosti II a vyšší) v době trvání pojištění (dvouletá čekací lhůta)

 • renta bude vyplácena trvale do data úmrtí ( předložení odborného posudku o zdravotním stavu pojištěného)

 • DOŽIVOTNÍ KAPITÁLOVÁ RENTA

 • vstupní věk 18 – 59 let, výstupní věk 60 let

 • pojistná částka min. 3 000 Kč/měsíc, max. 30 000 Kč/měsíc

 • pojistnou událostí je dožití se konce pojištění renty (60 let), renta bude vyplácena od následujícího měsíce trvale, maximálně do data úmrtí pojištěného


Pojistn rizika razov slo ka
Pojistná rizika - úrazová složka

 • SMRT NÁSLEDKEM ÚRAZU

 • vstupní věk 18 – 70 let, max. výstupní 75 let

 • pojistná částka min. 10 000 Kč, max. 10 000 000 Kč

 • pojistné plnění je vyplaceno v případě, že dojde k úmrtí v době trvání pojištění

 • vhodné zvláště pro mladší klienty, kde je riziko úrazové smrti vyšší

 • TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU

 • vstupní věk 18 - 70 let, max. výstupní 75 let

 • pojistná částka min. 10 000 Kč, max. 2 500 000 Kč

 • progresivní plnění od 0,5 % trvalého tělesného poškození

 • vhodné pro klienty, kteří jsou sportovně aktivní, případně provozují některé rizikové činnosti (řídí motorové vozidlo apod.)

 • F2010 - do SPP doplněna textace pro TN neuvedené v oceňovací tabulce


Pojistn rizika razov slo ka1
Pojistná rizika – úrazová složka

DENNÍ ODŠKODNÉ - úraz

 • vstupní věk 18 – 70 let, max. výstupní 75 let

 • pojistná částka min. 50 Kč/den, max. 3 000 Kč/den

 • jakýkoliv úraz, jehož léčení trvá alespoň 8 dnů – pojistné plnění je vypláceno zpětně, není nutné dokládat pracovní neschopnost

 • maximální plnění je 365 dnů pro dospělého

  PŘIPOJIŠTĚNÍ K DENNÍMU ODŠKODNÉMU

 • umožňuje připojištění nad limit stanovený oceňovací tabulkou DO

 • maximální plnění 548 dnů pro dospělého


Pojistn rizika razov slo ka2
Pojistná rizika – úrazová složka

HOSPITALIZACE – úraz a nemoc

 • vstupní věk 18 - 70 let, max. výstupní 75 let

 • pojistná částka min. 50 Kč/den, max. 3 000 Kč/den

 • podmínkou výplaty je hospitalizace min. 24 hodin, poj. plnění za každý den hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci

 • maximální plnění je 730 dnů pro dospělého

  POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI - nemoc

 • vstupní věk 18 - 70 let, max. výstupní 75 let

 • pojistná částka min. 50 Kč/den, max. 3 000 Kč/den

 • denní rozsah lze sjednat následně od 15.dne, resp. od 29. dne pracovní neschopnosti, prvních 14, resp. 28 dnů spoluúčast klienta

 • maximální plnění je 548 dnů pro dospělého

 • nelze sjednat pro děti, studenty, nezaměstnané, důchodce a klienty na mateřské dovolené

  + připojištění úrazu k pracovní neschopnosti (F2010)


Pojistn rizika d ti
Pojistná rizika - děti

 • Pro všechna dětská rizika:

 • vstupní věk 0 – 18 let (nedovršených), výstupní věk 19 – 25 let

 • stejná pravidla jako pro dospělé pojištěné osoby

  VELMI VÁŽNÁ ONEMOCNĚNÍ

 • pojistná částka min. 10 000 Kč, max. 1 000 000 Kč

 • Diagnózy VVO pro děti:

 • Rakovina, nitrolební (interkraniální) nádor, transplantace životně důležitých orgánů, totální ledvinové selhání, operace aorty, slepota, hluchota, paraplegie, tetraplegie, koma, mozková obrna (poliomyelitida), meningitida, encefalitida, virová hepatitida, aplastická anémie, diabetes mellitus I.typu s intenzifikovaným inzulínovým režimem, stavy vedoucí k syndromu krátkého střeva s nutností totální parenterální umělé výživy, epilepsie, revmatická horečka, získané chronické srdeční onemocnění, operace srdeční chlopně, tetanus, astma bronchialie.


Pojistn rizika d ti1
Pojistná rizika - děti

SMRT NÁSLEDKEM ÚRAZU

 • pojistná částka min. 10 000 Kč, max. 50 000 Kč

  TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU

 • pojistná částka min. 10 000 Kč, max. 1 000 000 Kč

  DENNÍ ODŠKODNÉ – úraz

 • pojistná částka min. 50 Kč/den, max. 1 000 Kč/den

 • maximální plnění z denního odškodného je 180 dnů

  PŘIPOJIŠTĚNÍ K DENNÍMU ODŠKODNÉMU

 • připojištění umožňuje plnění nad limit stanovený oceňovací tabulkou DO, max. 365 dnů

  HOSPITALIZACE – úraz a nemoc

 • pojistná částka min. 50 Kč/den, max. 1 000 Kč/den

 • maximální plnění je 365 dnů


Placen pojistn ho
Placení pojistného

 • BĚŽNÉ POJISTNÉ: VS je číslo pojistné smlouvy(700xxxxxxx)

  frekvence: měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně

  min. měsíční pojistné 300 Kč (pro dvojici min. 600 Kč)

 • MIMOŘÁDNÉ POJISTNÉ: VS je upravené číslo PS

  v průběhu trvání PS je možné kdykoliv vložit mimořádný vklad min. 500 Kč

  u VS 790xxxxxxx je pojistné zaúčtováno ve sjednaném poměru rozložení

  lze uhradit do konkrétního i nesjednaného fondu

 • JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ:VS je upravené číslo PS(790xxxxxxx)

  úhrada pojistného za zvolená pojistná rizika na celou dobu trvání smlouvy

 • ČÍSLO ÚČTU:

  1210230319/0800 (číslo účtu Flexi Invest)

 • Nově lze hradit pojistné i přes SIPO


Zdravotn posouzen
Zdravotní posouzení

 • 6 základních zdravotních dotazů

 • Limity pro jednotlivá rizika viz simulace

 • Velký zdravotní dotazník, výpis ze zdravotní dokumentace, lékařská prohlídka, finanční dotazník, potvrzení o výši příjmů,….


Zdravotn zkoum n f2010
Zdravotní zkoumání F2010

 • Zmírnění zdravotního zkoumání

  Pojištění smrti, VVO a plné invalidity

 • nad 500 000 Kč (u osob ve věku od 45 let nad 300 000 Kč)

  - zdravotní dotazník

 • nad 2 000 000 Kč (u osob ve věku od 45 let nad 1 000 000 Kč)

  - zdravotní dotazník

  - výpis ze zdravotní dokumentace

  - lékařská prohlídka

  Zrušena hranice pro ZC nad 1 000 000 Kč a hranice 1 500 000 Kč posunuta na 2 000 000 Kč.

  Pojištění hospitalizace

 • od 350 Kč/den (včetně) – zdravotní dotazník (beze změn)

 • od 700 Kč/den (včetně) – zdravotní dotazník + výpis ze zdravotní dokumentace (dříve od 500)

18


Zm ny do ps
Změny do PS

 • NETECHNICKÉ ZMĚNY

 • změna jména, příjmení, adresy, tel. čísla pojistníka, pojištěných osob

 • změna podmínek zajištění závazku

 • změna obmyšleného, pojistníka

 • doplnění či zrušení indexace (od nejbližšího výročního dne od vystavení dodatku)

 • TECHNICKÉ ZMĚNY

 • zvýšení nebo snížení pojistných částek a běžného pojistného

 • změna doby trvání

 • změna frekvence nebo techniky placení

 • změna rizikové skupiny

 • změna poměru rozložení pojistného do investičních fondů

 • sjednání nebo vyloučení úrazových a doplňkových pojištění

 • dočasné přerušení placení pojistného

 • doplnění nebo vyřazení dítěte, 2. dospělé osoby


Dan indexace
Daně, indexace

 • DAŇOVÉ ÚLEVY

 • daňové úlevy se vztahují pouze na pojistné zaplacené na pojištění pro případ smrti nebo dožití, pojištění KH a pojištění doživotní kapitálové renty

 • poplatník musí být pojistníkem a zároveň pojištěným

 • výplata poj.plnění je sjednána až po 60 měsících od uzavření PS a současně nejdříve v roce, kdy poplatník dosáhne věku 60 let

 • maximální částka pro odpočet je 12 000 Kč za zdaňovací období

 • ZDANĚNÍ PLNĚNÍ

 • při výplatě odkupného, dožití, výplaty části KH nebo výplatě doživotní kapitálové renty je výnos zdaněn srážkovou daní ve výši 15 %

 • INDEXACE

 • provádí se vždy k výročnímu dni PS u běžně placeného pojistného a vybraných poj. částek (pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin, pojištění velmi vážných onemocnění, pojištění plné invalidity s jednorázovou výplatou, pojištění smrti následkem úrazu a pojištění trvalých následků úrazu, F2010 idoplňkové pojištění smrti)


Fondy
Fondy

 • možnost zvolit libovolnou kombinaci poměru rozložení pojistného do 10 investičních fondů, 1 garantovaného fondu a 1 fondu z konceptu H-FIX po celých % a součet poměru u všech zvolených fondů musí být 100 %

 • GARANTOVANÝ FOND

  garance pro běžné pojistné 2,4 % p.a. (fond GA22), pro jednorázové a mimořádné pojistné 0 % p.a. (fond GB23), na dané období může pojistitel vyhlásit vyšší garanci, bude uvedeno na pojistce

 • H-FIX FOND

  při sjednání konceptu H-FIX se automaticky přiřadí dle sjednaného konce trvání H-FIX fond, bude uvedeno na pojistce

  pokud přijde MP do nesjednaného H-FIX fondu, bude pojistné vráceno pojistníkovi

 • INVESTIČNÍ FONDY

  v simulačním programu a šablonách XEF možnost zvolit doporučené strategie nebo si poskládat vlastní, v návrhu budou jen kódy fondů


Fondy1
Fondy

 • INVESTIČNÍ FONDY – strategie

 • Konzervativní strategie

  (ISČS Sporobond - 50 %, ISČS Trendbond - 30 %, REICO ČS Nemovitostní fond – 10 %, PČS Fond akciový – 10 %)

  F2010 - 50 % Sporobond, 35 % Trendbond, 15 % Fond akciový

 • Vyvážená strategie

  (ISČS Sporobond - 30 %, ISČS Trendbond - 15 %, REICO ČS Nemovitostní fond – 15 %, PČS Fond akciový – 40 %)

 • Progresivní strategie

  (REICO ČS Nemovitostní fond – 20 %, PČS Fond akciový – 80 %)

 • SEZNAM JEDNOTLIVÝCH FONDŮ - je uveden na pojistce a v příručce

  např.: PČS Fond akciový kód fondu: AA50 VS: 750xxxxxxx

 • Možnost platby do konkrétního i nesjednaného fondu (vyjma H_FIX)


Poplatky
Poplatky

 • měsíční administrativní poplatek 30 Kč (dříve 20 Kč), u jednorázového pojistného pouze 10 Kč

 • poplatek za zrušení PS v prvních 2 letech 10 %, max. 20 000 Kč

 • poplatek za výplatu části KH 100 Kč + transakční poplatek

 • management fee u garantovaného fondu 0,5 %, u ostatních fondů 0 %

 • poplatek za platbu pojistného inkasem z účtu, přes SIPO 5 Kč

 • poplatek za platbu pojistného složenkou 10 Kč

 • nová alokační tabulka č. 5 (doba trvání 20 let, max. 1.rok 90 %, 2.rok 90 %)

 • poplatek z běžného pojistného 5 %

 • poplatek z jednorázového a MP 1,5 % do 2 mil., nad 2 mil. 0,75 %,

  max. 52 500 Kč

 • poplatek z poj. částky pro případ smrti 0,1 %, max. 1 000 Kč (při sjednání nebo změně)


P sp vek zam stnavatele
Příspěvek zaměstnavatele

 • formulář Z0089

  - doba trvání pojištění min. 5 let a zároveň min. do 60 let věku pojištěného

  - nesmí být pojištěna 2. dospělá osoba a prováděna Indexace

  VARIANTA M

  všechna pojištění včetně pojištění dětí

  pojistné hradí zaměstnanec, min. 300 Kč/měsíc

  zaměstnavatel přispívá formou mimořádného pojistného

  VARIANTA B

  pouze - pojištění pro případ smrti, KH a pojištění doživotní kapitálové renty

  běžné pojistné hradí zaměstnavatel, min. 300 Kč/měsíc

  zaměstnanec může uhradit mimořádné pojistné v min. výši 500 Kč

  VARIANTA K

  všechna pojištění včetně pojištění dětí

  pojistného platí zaměstnanec i zaměstnavatel, min. výše pojistného v součtu 300 Kč/ měsíc (zaměstnanec min. 100 Kč/měsíc, zaměstnavatel min. 100 Kč/měsíc)

  zaměstnancem bude ve všech letech trvání pojištění hradit pojistné za daňově neuznatelná rizika,

  zaměstnavatel hradí pojistné jen za daňově uznatelná rizika (FS, KH, D, kapitál. renta)


V plata kh z nik v pov
Výplata KH, zánik, výpověď

 • VÝPLATY ČÁSTI KH

  - min. částka výběru části kapitálové hodnoty 1 000 Kč

  - transakční poplatek - bude uplatněn pouze v případě, kdy dojde k výplatě části KH do 15 dnů po připsání MP. Výše transakčního poplatku bude 5 % z vybírané části KH (max. z částky, která se rovná součtu vkladů MP v době 15 dnů před provedením výplaty), bude odečtena z KH

  - výplata části KH nejdříve po 8 prac. dnech od doručení žádosti na centrálu

 • VÝPOVĚĎ PS

  - výpověď do dvou měsíců od uzavření PS (8 denní výpověd. lhůta)

  - výpověď (6 týdnů výpověd. lhůta) - po uplynutí dvou měsíců do dvou let od počátku PS, poplatek 10 % z KH, max. 20 000 Kč - po 2 letech, aktuální výše KH

  - ukončení dohodou

  - ukončení pro nezaplacení pojistného

  - odstoupení od PS (poplatek 350 Kč/pojištěného, 500 Kč pro dvojici)

  - žádost o výplatu odkupného (§ 58 zákona o PS)


Zm ny ve vpp um me pojistit klienty v zahrani n ch mis ch
Změny ve VPP – umíme pojistit klienty v zahraničních misích

 • ZMĚNY VE VPP

 • čl. 10, bod 5 přidán odst. c): pojistitel vyplatí plnění ve výši kapitálové hodnoty, dojde-li k poj. události přímo či nepřímo způsobené válečnými událostmi, vojenskými nebo bojovými akcemi všeho druhu, dále také při události vzniklé aktivní účastí pojištěného na vnitrostátních nepokojích či veřejných násilnostech nebo v souvislosti s teroristickými událostmi všeho druhu na straně iniciátora.

 • Nevztahuje se při plnění služby v Armádě ČR nebo u Policie ČR a na případy související s výkonem povolání nebo pracovní činnosti pojištěného mimo území ČR.

 • Zvl. ustanovení II, čl. 3, bod 3 zpřesněn odst. c) a e): za pojistnou událost se nepovažuje:

 • c) úraz, k němuž dojde při událostech vzniklých při účasti pojištěného na nepokojích či veřejných násilnostech nebo teroristickém činu na straně iniciátora.

 • e) úraz, který byl způsoben přímo či nepřímo válečnými událostmi, vojenskými nebo bojovými akcemi všeho druhu, dále také událostmi vzniklými aktivní účastí pojištěného na vnitrostátních nepokojích či veřejných násilnostech nebo v souvislosti s teroristickými událostmi všeho druhu na straně iniciátora.

 • Nevztahuje se při plnění služby v Armádě ČR nebo u Policie ČR.


Flexi ivotn poji t n 2010
FLEXI životní pojištění 2010 misích

 • Změny do stávajících smluv Flexi

 • FLEXI životní pojištění (= Flexi 2009)

  - všechna nová pojištění, tj. doplňkové pojištění smrti, připojištění úrazu k pracovní neschopnosti a připojištění k invaliditě, lze žádostí o změnu sjednat do stávajících smluv

 • Flexibilní životní pojištění FŽP a Investiční životní pojištění FLEXI INVEST

  - do těchto smluv nová pojištění nebude možné sjednat

27Linka pro klienty
Linka pro klienty misích

Klientský servis: 800 207 207


Help desk
HELP DESK misích


Informace
Informace misích

 • www.pojistovnacs.cz

 • extranet – přístupy individuálně dle partnera

 • Simulace – kalkulačka:

  www.pojistovnacs.cz/stazeni-simulace.aspx


Oblastní manažeři – regiony* misích

Jana Vindušková

Mobil: 724 588 945

[email protected]

Petr Baťha

Mobil: 733 143 400

[email protected]

Petra Janatová

Mobil: 733 143 410

[email protected]

Robert Hejna

Mobil: 724588250

[email protected]

*mapka je pro úplnost doplněna o foto příslušného regionálního ředitele (malé foto) 


Z v r
Závěr misích

 • DOTAZY

 • Děkuji za pozornost


ad