danko fundurulja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DANKO FUNDURULJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
DANKO FUNDURULJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

DANKO FUNDURULJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

OPTIMALIZACIJA SMJEŠTAJA I KAPACITIRANJA CENTARA ZA OBRADU I ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA RESTRUKTUIRANJE CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM. DANKO FUNDURULJA. Problem gospodarenja i zbrinjavanja otpada. !?. NAPREDNIJE TEHNOLOGIJE. KOMPOSTANA SORTIRNICA MBO.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DANKO FUNDURULJA' - owen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
danko fundurulja

OPTIMALIZACIJA SMJEŠTAJA I KAPACITIRANJA CENTARA ZA OBRADU I ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADARESTRUKTUIRANJE CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

DANKO FUNDURULJA

problem gospodarenja i zbrinjavanja otpada
Problem gospodarenja i zbrinjavanja otpada

!?

NAPREDNIJE TEHNOLOGIJE

KOMPOSTANASORTIRNICAMBO

UREĐENA ODLAGALIŠTANEUREĐENA ODLAGALIŠTA

utvr ivanje potencijalnih podru ja za lokaciju centra
UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH PODRUČJA ZA LOKACIJU CENTRA

Kriteriji :

Prostorno-planski kriteriji

Kriteriji zaštite okoliša

Ekonomski kriteriji

Tehničko-tehnološki kriteriji

Kriteriji izvodljivosti

slide4

Većina postojećih lokacija ne može zadovoljiti sve navedene uvjete.

Potrebno je predložiti što više potencijalnih lokacija i svaku od njih detaljno analizirati s ekološkog, tehnološkog i ekonomskog aspekta.

Studija izbor lokacije je Prethodna studija utjecaja na okoliš.

slide5

TEHNO-EKONOMSKI KRITERIJI LOCIRANJA I KAPACITIRANJA CENTRA

Osnovni faktori lokacije:

TROŠKOVI PRIJEVOZA

RADNA SNAGA

ZEMLJIŠTE

obrada otpada
OBRADA OTPADA

KoličinaSkupljanje i prijevozPlaniranje zahvataGrađevinska i tehnološka izvedbaZaštita okoliša

T r o š k o v i

mogu nosti
Mogućnosti
 • razdvajanje funkcija skupljača i obrađivača
 • strateško povezivanje jedinica lokalne samouprave
 • novi tarifni sustavi
 • odvojeni izbor skupljača i/ili obrađivača s povoljnijim tarifnim sustavom
utjecaj kapaciteta centra
UTJECAJ KAPACITETA CENTRA

Kapacitet postrojenja za obradu otpada:

RASPOLOŽIVOST ZEMLJIŠTAPROMETNA I ENERGETSKA POVEZANOST LOKACIJETROŠKOVI SKUPLJANJA I PRIJEVOZA OTPADA

prora un izvodivosti dobivenog rje enja
Proračun izvodivosti dobivenog rješenja
 • Predloženo rješenje pokušava se simulirati zadanim rasporedom vožnje, te se provjerava da sva vozila rade unutar zadanog radnog vremena, kapaciteta, te da je sav otpad iz svih naselja pokupljen.
 • Ovim postupkom predviđaju se rute svakog pojedinog vozila i količine koje će vozilo skupljati
utjecaj blizine lokacije najve em proizvo a u otpada
UTJECAJ BLIZINE LOKACIJE NAJVEĆEM PROIZVOĐAČU OTPADA

Broj korisnika i količina otpada za zbrinjavanje

Troškovi rada i prijevoza otpada od pretovarnih stanica do lokacije centra

Troškovi lokalnog transporta i odlaganja otpada

utjecaj daljinskog prijevoza
UTJECAJ DALJINSKOG PRIJEVOZA

Veličina prostoraBroj potrebnih pretovarnih stanicaTroškovi daljinskog prijevoza

promi ljanje rje enja
Promišljanje rješenja
 • trošak obrade otpada smanjuje se s količinom otpada
 • koncentriranje otpada na mjestu obrade povećava prijevozne aktivnosti
 • smanjenje troškova prijevoza otpada postiže se izborom vrste i kapaciteta opreme prema posebnostima područja
slide27

ZAKLJUČAK

MANJA CIJENA USLUGE ZBRINJAVANJA OTPADA

Zajedničko rješenje centra

Blizina lokacije centra području s većom proizvodnjom otpada

Centar koji obrađuje područje s većom gustoćom naseljenosti

MANJA CIJENA USLUGE ZBRINJAVANJA OTPADA

Najznačajniji lokacijski faktor je kapacitet centra, slijedi veličina prostora koje je obuhvaćeno odvozom i udaljenost centra od najvećeg proizvođača

slide29
IPZ Uniprojekt TERRA
 • Babonićeva 32
 • Zagreb
 • tel: +385 1 4635 496
 • funda@ipz-uniprojekt.hr
 • http://www.ipz-uniprojekt.hr