johtaja leena vestala opetusministeri korkeakoulu ja tiedeyksikk
Download
Skip this Video
Download Presentation
Johtaja Leena Vestala opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeyksikkö

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Johtaja Leena Vestala opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeyksikkö - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Osaamispääoma ja avoimet innovaatiot – avauksia rakenteelliseen kehittämiseen –konferenssi 11.2.2010 Ammattikorkeakoulut kansallisessa innovaatiojärjestelmässä. Johtaja Leena Vestala opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeyksikkö. Ammattikorkeakoulujen sopimusneuvottelut.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Johtaja Leena Vestala opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeyksikkö' - overton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
johtaja leena vestala opetusministeri korkeakoulu ja tiedeyksikk
Osaamispääoma ja avoimet innovaatiot – avauksia rakenteelliseen kehittämiseen –konferenssi 11.2.2010Ammattikorkeakoulut kansallisessa innovaatiojärjestelmässä

Johtaja Leena Vestala

opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeyksikkö

ammattikorkeakoulujen sopimusneuvottelut
Ammattikorkeakoulujen sopimusneuvottelut

Neuvottelut 8.4. -12.5.2009

Strategiat

  • keskustelu ammattikorkeakoulun strategiasta
  • muutokset sopimusteksteihin tarpeellisin osin
 • Rakenteellinen kehittäminen
  • kytkeytyy strategiatyöhön
  • mahdollisuus valmisteleviin keskusteluihin
 • Strateginen hankerahoitus vuosille 2011-2012
  • OPM ottaa strategiatyön huomioon hankerahoituksen kohdentamisessa

Palautemenettely

Seuraavat sopimusneuvottelut 2012 koskien vuosia 2013-2016

korkeakoulujen rakenteellinen kehitt minen
Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen
 • Rakenteellinen kehittäminen keskeisesti esillä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sopimusneuvotteluissa
  • rakenteellinen kehittäminen ei kovin vahvasti esillä korkeakoulujen strategioissa
  • rakenteellisen kehittämisen mahdollisuuksia hyödynnetty vielä varsin vähän strategiatyön resursoinnissa
 • Syksyllä 2010 opetusministeriö käynnistää neuvottelujen jälkeen toimenpideohjelman valmistelutyön
 • Uusi sektoritutkimuksen neuvottelukunta selvittää sektoritutkimuksen rakenteellisen uudistamisen tarpeita
 • Tavoitteena on sisällyttää valmistelutyön pohjalta korkeakoulujen ja sektoritutkimuksen rakenteellisen kehittämisen ohjelma osaksi tutkimus- ja innovaationeuvoston linjaraporttia 2010
 • Koulutuksen nopeuttamistyöryhmä
  • valintoja koskevat esitykset vuoden lopussa
  • muut esitykset maaliskuun 2010 loppuun mennessä
n k kulmia korkeakoulujen strategiaty h n
Näkökulmia korkeakoulujen strategiatyöhön
 • Toimintaympäristöanalyysi ja oman toiminnan asemointi
 • Kasvuhakuisuus vs. elinikäinen oppiminen
 • Rakenteellinen kehittäminen
 • Talousstrategian kytkentä ohjaus- ja johtamisjärjestelmään
 • Painoalat ja tutkimusinfrastruktuurit
 • Kansalliset ja kansainväliset kumppanuudet
 • Työelämäyhteydet ja elinkeinoyhteistyö
 • Tutkimustulosten hyödyntäminen
innovaatioj rjestelm n kansainv linen arviointi
Innovaatiojärjestelmän kansainvälinen arviointi

Innovaatiojärjestelmämme on kokonaisuutena varsin hyvässä tilassa

Kriittisiä huomioita

 • Korkeakoulujen kansainvälisyys vähäistä
 • Opintoajat pitkiä
 • Tutkimuslaitos- ja korkeakoulujärjestelmä sirpaloitunut ja hajautunut
 • Korkeakoulujen toiminnassa päällekkäisyyksiä
 • Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen työnjakoa tulee selkeyttää
korkeakoulutuksen mitoitus
Korkeakoulutuksen mitoitus...
 • Koulutustarjonnasta 47% korkeakoulutuksessa ja 53% toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa
 • Vuoden 2012 aloittajatavoitteet lähellä nykyistä korkeakoulutuksen mitoitusta – koulutustarve laskee kuitenkin vuoteen 2020 mennessä
 • Asetetuissa aloittajatavoitteissa kuitenkin alakohtaisia muutostarpeita verrattuna vuoden 2006 uusien opiskelijoiden määrään
korkeakoulutuksen mitoitus7
Korkeakoulutuksen mitoitus...

Vähennettävä koulutus:

- Kulttuurialan koulutus (erityisesti käsi- ja taideteollisuus, amk:n viestintä, yo:n kulttuurin ja taiteen tutkimus)

- Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutus (poikkeuksena oikeustiede ja sosiaalitieteet)

-Tekniikka ja liikenne (poikkeuksena arkkitehtuuri ja rakentaminen sekä amk:n sähkö- ja automaatiotekniikka)

- Matkailuala

Koulutusta lisättävä:

- Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala

- Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus ammattikorkeakouluissa

ammattikorkeakoulujen tutkimus kehitt mis ja innovaatiotoiminnan ty ryhm
Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä
 • Tehtävät
  • Tarkastella ammattikorkeakoulujen roolia kansallisessa ja kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä
  • Arvioida ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita.
  • Tehdä ehdotukset ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tavoitteiksi ja roolin selkiyttämiseksi innovaatiojärjestelmässä.
ammattikorkeakoulujen tutkimus kehitt mis ja innovaatiotoiminnan ty ryhm 2
Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä (2)
 • Otettava huomioon:
  • valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko (9.10.2008) ja innovaatiojärjestelmän kv. arviointi,
  • tutkimus- ja innovaationeuvoston linjaukset (mm. Linjaus2008),
  • opetusministeriön rakenteellisen kehittämisen suuntaviivat (7.3.2008),
  • yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen ja muu yhteistyö julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa,
  • korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden suuntaviivat
  • kansainvälinen kehitys.
ammattikorkeakoulujen tutkimus kehitt mis ja innovaatiotoiminnan ty ryhm 3
Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä (3)
 • Työskennellä tiiviissä yhteistyössä mm.
  • yliopistot
  • työelämä ja järjestöt
  • Kuntaliitto
 •  Kuulemistilaisuus järjestetty 2.9.2009
 • Työryhmän väliraportti tehty 6.10.2009
 • Työryhmän deadline 28.2.2010
 • Luovutus ministeri Virkkuselle 10.3.2010
ty ryhm n j senet
Työryhmän jäsenet
 • Johtaja Leena Vestala, OPM, puheenjohtaja
 • Teknologiajohtaja Tuomo Alasoini, Tekes
 • Yksikön johtaja Ritva Dammert, Suomen Akatemia
 • Rehtori Jussi Halttunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Opetusneuvos Erja Heikkinen, opetusministeriö
 • Ylitarkastaja Raija Katila, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Koulutusasiamies Veli-Matti Lamppu, Suomen yrittäjät
 • Rehtori Anneli Pirttilä, Saimaan ammattikorkeakoulu
 • Rehtori Vesa Saarikoski, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
 • Asiantuntija Tarja Tuominen, Elinkeinoelämän keskusliitto
 • Sihteereinä projektijohtaja Anneli Jaroma, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja ylitarkastaja Eeva Kaunismaa, OPM
k sitelt vi asioita
Käsiteltäviä asioita
 • Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta osana alueellista, kansallista ja kansainvälistä innovaatiojärjestelmää
 • Ohjaus, rahoitus ja seuranta
 • TKI-toiminnan organisointi ammattikorkeakoulun sisällä
 • Osaamisperusta ja henkilöstö
 • TKI-toiminnan hyödyntäminen ja vaikuttavuus
slide13
Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta osana alueellista, kansallista ja kansainvälistä innovaatiojärjestelmää
 • TKI-toiminnan vahvistaminen  Parantaa tunnettuutta ja vaikuttavuutta
 • Yhteistyön tiivistäminen erityisesti alueella:
  • muut korkeakoulut
  • tutkimuslaitokset
  • yritykset ja julkinen sektori alueella
  • alueelliset toimijat (esim. maakunnan liitto)
  • kansainväliset verkostot
 • Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen 2010
ohjaus rahoitus ja seuranta
Ohjaus, rahoitus ja seuranta
 • TKI-toiminta ja –strategia osana ammattikorkeakoulun kokonaisstrategiaa
 • Strategian, profiilin ja painoalojen jalkauttaminen osaksi normaalia toimintaa
 • Ohjauksessa alueellisten ja kansallisten tavoitteiden yhteensovittaminen
 • Ylläpitäjäohjauksen ja OPM:n ohjauksen dialogi
 • TKI-toiminta osaksi rahoitusperusteita (lakisääteinen tehtävä)
 • Ulkopuolisen rahoituksen useiden rahoituslähteiden varmistaminen
 • TKI-toiminnan valtakunnallinen arviointi tarpeen, myös amk-kohtainen arviointi oman toiminnan kehittämisen näkökulmasta tarpeen (vrt. Seinäjoen ammattikorkeakoulun arviointi)
 • TKI-toiminnan tunnuslukuja ja seurantaa tulee edelleen kehittää
tki toiminnan organisointi ammattikorkeakoulun sis ll
TKI-toiminnan organisointi ammattikorkeakoulun sisällä
 • Opetuksen ja TKI-toiminnan integraatio (hyviä esimerkkejä saatavilla)
 • TKI-toiminta osana opetussuunnitelmia ja HOPS:eja
 • TKI-toiminnan ja opetuksen integraatio palvelee myös valmiustaitojen kehittymistä (vuorovaikutus-, projektinhallinta-, kansainvälisyys- jne. taidot)
 • Ammattikorkeakoulujen huolehdittava tarvittavista tukipalveluista (yhteistyössä sopivien kumppanien kanssa)
osaamisperusta ja henkil st
Osaamisperusta ja henkilöstö
 • Henkilöstöpolitiikan kehittäminen TKI-työtä ja opetuksen ja TKI:n integraatiota tukevaksi
  • rekrytoinnit
  • opettajien työsuunnitelmat ja työnkuvat
  • urapolkujen kehittäminen
 • Ammatillisen opettajankoulutuksen, täydennyskoulutuksen ja tohtorikoulutuksen kehittämisessä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta huomioon
 • Opettajien vahva vuorovaikutus ympäristön kanssa
 • Opettajien ja tutkijoiden liikkuvuus korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten välillä
tki toiminnan hy dynt minen ja vaikuttavuus
TKI-toiminnan hyödyntäminen ja vaikuttavuus
 • Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen yhteistyö on edellytys TKI-toiminnan vaikuttavuudelle
 • Julkisen sektorin palveluiden kehittämisessä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnalla merkittävä rooli
 • Alueellisen innovaatiojärjestelmän dynamiikassa ammattikorkeakoulujen TKI-työllä keskeinen merkitys: linkki perustutkimuksen ja tuote- ja palvelukehittelyn välillä
 • Tulosten seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia tulee kehittää: merkittävä mutta pienen mittakaavan kehittämistyö jää nykyisten indikaattoreiden ulottumattomiin
ad