Důkazy
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Důkazy & praxe Preuves & Pratiques multitématický kongres congrés multithématique Prague sobota 8. října 2005 samedi 8 octobre 2005. Očkování seniorů proti chřipce - ano či ne?. Dr.Martina Havlíčková. Proč je chřipka stále problém?. Je stále přítomna v populaci

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - overton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dukazy praxe preuves pratiques multit matick kongres congr s multith matique prague sobota 8 r jna 2005 samedi 8 oc

Důkazy & praxe

Preuves & Pratiques

multitématický kongres

congrés multithématique

Prague

sobota 8. října 2005

samedi 8 octobre 2005


O kov n senior proti ch ipce ano i ne

Očkování seniorů proti chřipce - ano či ne?

Dr.Martina Havlíčková


Pro je ch ipka st le probl m
Proč je chřipka stále problém?

 • Je stále přítomna v populaci

 • Jediná virová infekce způsobující každoroční rozsáhlé epidemie

 • Jediná virová infekce způsobující pandemie

 • Onemocnění je často provázeno komplikacemi, především u starších osob a u malých dětí

 • Virus má složitou morfologii a proměnlivé biologické vlastnosti

 • V lidské populaci současný výskyt 3 typů a dvou subtypů

 • Imunita typově a kmenově specifická

 • Bezpečnou prevencí je pouze vakcinace

 • Celosvětový problém zdravotní, sociální a ekonomický


Zdravotn dopad ch ipky v mezipandemick m obdob
Zdravotní dopad chřipky v mezipandemickém období

 • USA - chřipka je každoročně příčinou cca 25-50 milionů onemocnění, 10 - 40 000 úmrtí a 114 000-150 000 hospitalizací. Přes 90% úmrtí apřes 50% hospitalizací je ve věkové skupině nad 65 let věku(SZO, Coxa spol. 2003, Thompson a spol. 2003)

 • ČR - od roku 1990 do roku 2000(podle Státního zdravotního ústavu):

 • 24 131 úmrtí s dg pneumonie, 1 064 úmrtí s dg chřipka a 498 324 komplikací ARI (pouze za epidemická období)

 • během každoroční chřipkové epidemie onemocní 10-15 % obyvatel

 • odhad celosvětového dopadu chřipky za jeden kalendářní rok (SZO):

 • 1 miliarda onemocnění

 • 3-5 miliónů těžkých a komplikovaných průběhů infekce

 • 250 000 - 500 000 úmrtí


Odhad celosv tov ho dopadu p t pandemie podle szo
Odhad celosvětového dopadu příští pandemie (podle SZO)

 • Celkový počet případů infekce 1-2 miliardy osob

 • Těžký průběh předpokládán u 5,3 - 12,3 milionů osob

 • Úmrtí 1,5 - 3,5 milionů

 • Enormní ekonomické náklady ??????

 • (SARS v období 2002/2003 s sebou přinesl ztráty cca 50 miliard USD)


Typy protich ipkov ch vakc n
Typy protichřipkových vakcín

 • Standardní protichřipková vakcína určená pro interpandemické období je vždy trivakcína (obsahuje 3 referenční kmeny - H1N1, H3N2 a B, jejichž cirkulace se v daném období předpokládá, složení určuje SZO zvlášť pro severní a zvlášť pro jižní polokouli)

 • CELOVIRIONOVÁ VAKCÍNA - obsahuje nerozrušené viry chřipky (v ČR se nepoužívá)

 • ŠTĚPENÁ VAKCÍNA - obsahuje vysoce purifikované části chřipkového virionu nesoucí na

 • svém povrchu důležité antigeny - heamagglutinin a neuraminidásu (v ČR rutinně užívaná)

 • SUBJEDNOTKOVÁ VAKCÍNA– obsahuje pouze izolované, povrchové antigeny viru chřipky ( v ČR rutinně užívána)

 • Adjuvantní subjednotková vakcína – určena pro starší osoby (v ČR užívána)

 • VIROSOMÁLNÍ VAKCÍNA : viru podobné partikule složené z virového obalu a postrádající genetický materiál, uchovávají si vazebnou aktivitu umožňující vazbu na buněčnou membránu, snadno biologicky odbouratelné, stimulují buněčnou i humorální imunitu


Krit ria eu pro hodnocen vakc n proti ch ipce
Kritéria EU pro hodnocení vakcín proti chřipce

 • Sérokonverze – SC: procento vakcinovaných s minimálně 4x vzestupem protilátek

 • Konverzní faktor – CF: GMT postvakcinační dělený GMP prevakcinačním

 • Protekce – PR: počet osob v %, u nichž je postvakcinační titr protilátek ( hodnoceno v testu HIT) vyšší než 1:40

 • Kritérium: věk 18-60 60+

 • SC: >40% >30%

 • CF: >2,5 > 2,0

 • PR: >70% >60%D vody pro o kov n osob nad 60 let v ku proti ch ipce
Důvody pro očkování osob nad 60 let věku proti chřipce různých částech světa

 • Osoby nad 60 let věku patří mezi rizikové pacienty především pro signifikantně vyšší výskyt komplikací provázejících chřipkovou infekci, zejména sekundární bakteriální pneumonie a exacerbaci chronických stavů; podle některých autorů jsou tyto osoby samy o sobě rizikovou skupinou, i když nejsou z hlediska základní diagnosy či pobytu v instituci do definovaných rizikových skupin zařazeny.


V sledky vybran ch meta anal z efekt vakcinace senior
Výsledky vybraných meta-analýz různých částech světa efekt vakcinace seniorů

 • Prevence pneumonie 31% - 53%

 • Prevence hospitalizace 18% - 50%

 • Prevence úmrtí 30% - 68%

 • Snížení incidence ARI/ILI 35% - 56%

 • Zdroj: Gross a spol. 1995

  Nichol a Goodman 2002

  Trang Vu a spol. 2002

  Nichol 2003


C le eu a szo
Cíle EU a SZO různých částech světa

 • Každoroční vakcinace starší populace:

 • 2005 – cca 50%

 • 2010 – cca 75%

 • V ČR v roce 2003:proočkovanost zhruba 7% (především ze skupiny zdravotně stigmatizovanýcha a institucionalizovaných)


Dukazy praxe preuves pratiques multit matick kongres congr s multith matique prague sobota 8 r jna 2005 samedi 8 oc


O kov n proti ch ipce sou asn situace v r i
Očkování proti chřipce - obecně velmi nízký: většinou se předpokládá, že jim vakcinace již nemůže přinést velký užitek. současná situace v ČR I

 • Řídí se vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 439/2000 Sb. a její novelizací danou vyhláškou č. 30/2004:

 • Pravidelné očkování:

 • Osoby umístěné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné (LDN), domovech důchodců a domovech – penzionech pro důchodce

 • Osoby umístěné v ÚSP (ústav sociální péče) se zdravotními indikacei (chronická onemocnění dýchacích cest, srdce, cév, ledvin či s diabetem)

 • Zvláštní očkování

 • Pracovníci LDN, domovů důchodců, domovů-penzionů a ÚSP

 • ÚHRADA STÁTEM


O kov n proti ch ipce sou asn situace v r ii
Očkování proti chřipce - obecně velmi nízký: většinou se předpokládá, že jim vakcinace již nemůže přinést velký užitek. současná situace v ČR II

●S účinností od 1.7.2005 je platná vyhláška

MZ č. 225/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, kterou se mění vyhláška č. 589/2004 Sb. :

ze zdravotního pojištění bude do výše 140,- Kč hrazena protichřipková vakcína pro:

osoby nad 65 let věku, dále pro pacienty po splenektomii po nebo před výkonem, po transplantaci krvetvorných buněk, pro pacienty trpící závažným chronickým a farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin či diabetem, pokud nejsou očkováni proti chřipce v rámci pravidelného nebo zvláštního očkování podle vyhlášky MZ č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů


Dukazy praxe preuves pratiques multit matick kongres congr s multith matique prague sobota 8 r jna 2005 samedi 8 oc

Congrès multithématique obecně velmi nízký: většinou se předpokládá, že jim vakcinace již nemůže přinést velký užitek.

de médecine générale

Prague

Otázky ?- Odpovědi !

Questions ? - Réponses !