slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Majda Stopar Gornja Radgona, 26. avgust 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Majda Stopar Gornja Radgona, 26. avgust 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

VLOGA KGZS KOT SOCIALNEGA PARTNERJA PRI PRIPRAVI POKLICNIH STANDARDOV, NPK IN IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV. Majda Stopar Gornja Radgona, 26. avgust 2014. Pravni okviri. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 79/06)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Majda Stopar Gornja Radgona, 26. avgust 2014' - otylia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VLOGA KGZS KOT SOCIALNEGA PARTNERJA PRI PRIPRAVI POKLICNIH STANDARDOV, NPK IN IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV

Majda Stopar

Gornja Radgona, 26. avgust 2014

pravni okviri
Pravni okviri
 • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 79/06)
 • Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 81/2000, 83/2003, 1/2007, 85/2009)
vloga socialnih partnerjev pri pripravi poklicnih standardov in npk
Vloga socialnih partnerjev pri pripravi poklicnih standardov in NPK
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Področni odbori za poklicne standarde
 • Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje
 • zbornice (GZS, OZS, KGZS …), združenja delodajalcev, poklicna združenja, sindikati, nevladne organizacije, pristojna ministrstva
vloga mddsz
Vloga MDDSZ
 • imenuje člane v področnih odborih za poklicne standarde
 • sprejme in objavi poklicne standarde in kataloge za NPK
 • določi listo članov komisij za preverjanje in potrjevanje NPK
 • imenuje člane stalne komisije za ugovore
 • Sprejme
vloga lanov podro nih odborov za poklicne standarde
Vloga članov področnih odborov za poklicne standarde
 • obravnava utemeljenost pobud za poklicne standarde in kataloge;
 • predlaga prioritete priprave poklicnih standardov in katalogov pristojnemu strokovnemu svetu;
 • predlaga metodologijo za pripravo poklicnega standarda in kataloga
 • predlaga pripravo poklicnih standardov in katalogov;
 • predlaga sezname uveljavljenih strokovnjakov za pripravo poklicnih standardov, profilov poklicev in katalogov;
 • predlaga strukturo kvalifikacij za področje;
 • usklajuje vsebine poklicnih standardov in katalogov;
 • predlaga revizijo poklicnih standardov in katalogov;
 • predlaga poklicne standarde in kataloge v obravnavo pristojnemu strokovnemu svetu.
vloga strokovnega sveta rs za poklicno in strokovno izobra evanje
Vloga Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje
 • sprejme metodologijo za pripravo poklicnih standardov in katalogov za NPK
 • predlaga poklicne standarde in kataloge za NPK v sprejem ministru, pristojnemu za delo
 • sprejme izobraževalne programe
 • Sprejme
vloga kgzs pri pripravi ps in npk
Vloga KGZS pri pripravi PS in NPK
 • vloži pobudo za nove PS in kataloge za NPK
 • predlagajo člane v področne odbore za poklicne standarde
 • predlagajo člane v Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje
sodelovanje kgzs pri pripravi poklicnih standardov in katalogov za npk
Sodelovanje KGZS pri pripravi poklicnih standardov in katalogov za NPK

KGZS je v delovne skupine imenovala strokovnjake, ki so sodelovali pri pripravi poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti. Skupaj so pripravi 36 PS in 27 KSSZS.

tevilo podeljenih certifikatov na podro ju predelave in izdelave ivil na tradicionalen na in
Število podeljenih certifikatov na področju predelave in izdelave živil na tradicionalen način
slide15
KGZS v vlogi izvajalca postopkov preverjanja in potrjevanja NPK

KGZS je od leta 2003 do leta 2014 (25.8.2014) podelila

2526certifikatov.

ad