meg jul energia geotermikus energia term lvizek h hasznos t sa szakmai t j koztat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása (szakmai tájékoztató) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása (szakmai tájékoztató)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása (szakmai tájékoztató) - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása (szakmai tájékoztató). Rakics Róbert Környezetvédelmi Helyettes Államtitkár KvVM 2005. augusztus 26. Szentes. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása. Tartalom Megújuló energiaforrások használata

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása (szakmai tájékoztató)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
meg jul energia geotermikus energia term lvizek h hasznos t sa szakmai t j koztat

Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása(szakmai tájékoztató)

Rakics Róbert

Környezetvédelmi Helyettes Államtitkár

KvVM

2005. augusztus 26.

Szentes

meg jul energia geotermikus energia term lvizek h hasznos t sa
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása
 • Tartalom
 • Megújuló energiaforrások használata
 • A geotermikus energia fogalma
 • Geotermikus viszonyok Magyarországon
 • A geotermikus energia hasznosítása
 • Termálvizek hasznosítása
 • A termálvíz – hasznosítás környezetvédelmi korlátai
 • Jogszabályi háttér
 • Tervezett intézkedések
meg jul energia geotermikus energia term lvizek h hasznos t sa i meg jul energiaforr sok haszn lata
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaI. Megújuló energiaforrások használata
 • I. Megújuló energiaforrások használata
 • A megújuló energia a nem fosszilis energiaforrásokból (geotermikus, nap-, szél, vízenergia, biomassza), továbbá hulladéklerakóból, szennyvízkezelő létesítményből származó gázból, valamint biogázból előállított energia. (2001/77/EK Irányelv szerint)
 • 2. Felhasználási arány növelésének okai:
  • A fosszilis energiaforrások korlátozottan állnak rendelkezésre
  • Környezetszennyező hatások
  • Üvegházhatás

Kiotói Jkv. – Mo. 6%-kal csökkenti a CO2 kibocsátását az 1985-87 átlagához képest 2012-ig

slide4

Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaI. Megújuló energiaforrások használata

Nemzetközi kitekintésMegújuló energiák részaránya az EU-ban és Magyarországon, %

*EU bázisév: 2001; **Mo. bázisév: 2004

meg jul energia geotermikus energia term lvizek h hasznos t sa ii a geotermikus energia fogalma
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaII. A geotermikus energia fogalma
 • II. A geotermikus energia fogalma
 • A geotermikus energia a földkéreg belső energiája (földhő).
 • A geotermikus energiahordozók azok a különböző halmazállapotú anyagok (pl. felszín alatti vizek, gőzök), melyek a földkéreg belső energiájának hőenergetikai célú hasznosítását kitermeléssel vagy más technológia alkalmazásával lehetővé teszik.
 • (A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény 49. §)
slide6
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaIII. Geotermikus viszonyok Magyarországon
 • III. Geotermikus viszonyok Magyarországon
 • Magyarországa Pannon-medence közepén, kedvező geotermikus adottságú területen helyezkedik el.
 • A geotermikus gradiens másfélszerese a világátlagnak:
 • 5 oC/100m
 • Ennek oka:
 • - a földkéreg vékonyabb 20–26 km vastagságú (világátlag: 30 – 35 km)
 • - jó hőszigetelő üledékek töltik ki a medencét (agyagok, homokok)
 • A geotermikus gradiens az Alföldön és a Dél-Dunántúlon magasabb, a Kisalföldön és a hegyvidékiterületeken alacsonyabb.
slide7
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaIV. A geotermikus energia hasznosítása
 • IV. A geotermikus energia hasznosítása
 • A hasznosított geotermikus energia mennyiség, a +30 °C-ot meghaladó hőmérsékletű energiahordozóból kinyert energiamennyiség energetikai célra hasznosított része.
 • Nem minősül energetikai célú hasznosításnak a geotermikus energiát gyógyászati, balneológiai, valamint vízellátási célokra való felhasználása, még abban az esetben sem, ha azt másodlagos felhasználással energetikai célra is hasznosítják.
 • (A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998 (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 34. §)
slide8
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaIV. A geotermikus energia hasznosítása
 • Földhő igénybevételének lehetőségei:
 • Földhő hasznosítás-
 • termálvíz kitermelés nélkül:
  • Hőszivattyú
  • Hot Dry Rock – elektromos energia termelésénél gazdaságos
 • termálvíz kitermeléssel:
  • Kommunális fűtés
  • Használati melegvíz készítés
  • Növényházak fűtése
  • Terményszárítás, stb.
 • termálvíz kitermeléssel + visszasajtolással megvalósuló mo-i beruházások:
  • Geotermális közmű rendszer – Hódmezővásárhely
  • Geotermális villamos erőmű – kísérleti projekt – MOL Rt. Iklódbördöce
slide9
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaIV. A geotermikus energia hasznosítása
 • A geotermikus energia hasznosításának helyzete Magyarországon:
 • A geotermális energia jelenlegi felhasználása: 3,6PJ
 • Potenciális lehetőség: 10-50 PJ
 • Jelenleg csak kisérleti fázisban van geotermiára alapozott villamosenergia termelés (Iklódbördöce)!
 • (Ilyen célra csak az ország területének 5 %-a alkalmas, min. 120 C, max. 3000 m mély)
 • A geotermikus energia felhasználása ≠ a termálvíz kitermeléssel !
meg jul energia geotermikus energia term lvizek h hasznos t sa v term lvizek hasznos t sa
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaV. Termálvizek hasznosítása
 • V. Termálvizek hasznosítása
 • A 2004. évi állapotok szerint több mint 900 db termálvízkút üzemel.
 • Ebből:
 • 1. Ivóvízellátás 26 %
 • 2. Mezőgazdasági célú vízellátás 21 %
 • 4. Balneológia, gyógyászat, gyógyturizmus 31 %
 • 5. Egyéb (többcélú, kommunális, ipar) 22 %
meg jul energia geotermikus energia term lvizek h hasznos t sa v term lvizek hasznos t sa1
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaV. Termálvizek hasznosítása

Termálvíz kutak létesítési éve

slide12
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai
 • VI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai
 • A felszín alatti vizek mennyiségi védelme
  • Kitermelés hatása
  • A korlátozottan utánpótlódó felszín alatti vizek egységes hidraulikai rendszert alkotnak.
  • A különböző rétegek igénybevétele kihat az egész rendszerre.
  • A felszín alatti víz nyomáscsökkenés megakadályozásának egyéb módja:
  • Visszasajtolás
   • Ahol azt a 2000/60/ EK Víz Keretirányelv lehetővé teszi
  • Környezetkímélő szenny - , használt víz elhelyezés
  • Csapadék vízvisszatartás (belvíztározók)
slide13
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai
 • A felszín alatti vizek
 • Egységes hidraulikai rendszert alkotnak
 • Mennyiségi és minőségi védelmük stratégiai jelentőségű
slide14
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai

Felszín alatti vizek kitermelésének alakulása

slide15
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai

Víz (nyomás) szint változás alakulása

slide16
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai
 • Visszasajtolás
 • Feltételei:
 • A Víz Keretirányelv csak a zárt rendszerben használt vizeket engedi visszasajtolni – kizárólag energetikai célú felhasználás során lehetséges
 • Előnyei:
 • Fenntartja a rétegenergiát
 • Nem károsítja a talaj és a vizek minőségét és az ökoszisztémát
 • Nincs szennyvízbírság és vízkészlet járulék
 • Hátrányai:
 • Beruházási, üzemeltetési költségek
 • Repedezett kőzetekbe jó lehetőségek
 • Törmelékes (porózus) kőzetekbe kevés a referencia – Hódmezővásárhely Geotermális Közmű Rendszer
slide17
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai
 • Minőségi védelem
 • A magas só-tartalom, a szénhidrogén származékok (pl fenol,benzol,) magas KOI, ammónium – veszélyeztetik a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek minőségét és az ökoszisztémát.
 • Használt termálvíz elvezetés:
  • Felszíni vizekbe
   • Vízfolyások, tavak
   • Holtágak
   • Időszakos vízfolyások
   • Belvízcsatornák
   • Öntözőcsatornák
   • Hűtőtavak

Közvetett bevezetés felszín alatti vizekbe

slide18
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai
 • Aktuális probléma: a Rába sóterhelése
 • Ausztria –Fürstenfeldi termálenergia – Távhőszolgáltató Kft. (Stájerország)
 • A Geotermikus Erőmű vízjogi engedély alapján felszín alatti vizet enged a Feistritz vízfolyásba:
   • ha Q folyó hozama > 7,72 m3/sec, akkor 15 liter/sec-ot
   • ha Q folyó hozama < 7,72 m3/sec, akkor 8 liter/sec –ot.
 • A Magyar Kormány – szorgalmazza a visszasajtolás megvalósítását
meg jul energia geotermikus energia term lvizek h hasznos t sa vii jogszab lyi h tt r
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVII. Jogszabályi Háttér
 • VII. Jogszabályi háttér
 • A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
 • A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998 (XII. 19.) Korm. rendelet
 • A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LII. törvény *
 • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény*
 • A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet.*
 • 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségének védelméről
 • A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rend.*
 • A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről szóló és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rend.*
 • * a 2000/60/EK Víz Keretirányelv jogharmonizációja
meg jul energia geotermikus energia term lvizek h hasznos t sa vii jogszab lyi h tt r1
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVII. Jogszabályi Háttér
 • 1. EU jogszabályi környezet
 • Felszín alatti vizek (80/68/EGK) irányelv
 • különbséget tesz a közvetlen és a közvetett bevezetés között.
 • - Közvetlen bevezetés: visszasajtolással, vagy talajon, altalajon, kőzeten való átszivárgás nélkül kerül az a felszín alatti vízbe,
 • Közvetett bevezetés: talajon, altalajon, kőzeten való átszivárgás után kerül az a felszín alatti vízbe.
 • Tiltja a leginkább veszélyes anyagok közvetlen bevezetését a felszín alatti vízbe.
meg jul energia geotermikus energia term lvizek h hasznos t sa vii jogszab lyi h tt r2
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVII. Jogszabályi Háttér
 • 2000/60/EK Víz Keretirányelv
 • Célja: A vizek jó állapotának megtartása, illetve annak legkésőbb 2015-re történő elérése
 • 11. Cikk 3.bekezdés
 • a szennyezőanyagok felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésének tilalma a következő rendelkezések fenntartása mellett:
 • A tagállamok engedélyezhetik a geotermikus célokra használt víz visszasajtolását ugyanabba a víztartóba, ahonnan kivették.
meg jul energia geotermikus energia term lvizek h hasznos t sa vii jogszab lyi h tt r3
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVII. Jogszabályi Háttér
 • 2. Legfontosabb hazai jogszabályok
 • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény:
 • 15.§ (3)
 • Az ásvány-, gyógy- és termálvizek felhasználásánál előnyben kell részesíteni a gyógyászati, gyógyüdülési használatot
 • A kizárólag energia hasznosítás céljából kitermelt termálvizet –külön jogszabályban* megfogalmazottak szerint– vissza kell táplálni.
 • * 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet
meg jul energia geotermikus energia term lvizek h hasznos t sa vii jogszab lyi h tt r4
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVII. Jogszabályi Háttér
 • 219/2004. (VII.21.) Korm. rend. A felszín alatti vizek védelméről
 • 9.§ (5) bekezdés
 • (5) A 13. §-ban foglaltak figyelembevételével engedélyezhető:
 • b) a kitermelt felszín alatti vizek ugyanazon vagy azonos célra használt rétegbe történő visszajuttatása, ha biztosított, hogy a visszasajtolt víz nem tartalmaz a kitermelt víztől eltérő anyagot és nem okoz kedvezőtlen minőségváltozást
 • ba) geotermikus energia hasznosítás céljából zárt rendszerű technológiával
meg jul energia geotermikus energia term lvizek h hasznos t sa vii jogszab lyi h tt r5
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVII. Jogszabályi Háttér

Jelenlegi határértékek (28/2004. XII.25.) KvVM rendelet alapján:

meg jul energia geotermikus energia term lvizek h hasznos t sa vii jogszab lyi h tt r6
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVII. Jogszabályi Háttér
 • Jelenleg:
 • A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.(VII.21.) Korm. rend. alapjáncsak energetikai célú felhasználás esetén. nincs lehetőség egyedi határérték megadására,
 • A kibocsátott használt termálvíz határérték túllépés esetén vízszennyezési bírság köteles,
 • A türelmi idő 2010-ben lejár a kibocsátások határérték alá csökkentésére.
meg jul energia geotermikus energia term lvizek h hasznos t sa viii tervezett int zked sek
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVIII. Tervezett intézkedések
 • VIII. Tervezett intézkedések
 • Felszíni vizekbe való kibocsátás esetére:
 • Egyedi határérték adás lehetőségének megadása,
 • Türelmi idő meghosszabbítása (alkotmányossági aggályok)
 • Szennyezés Csökkentési Intézkedési tervek (3%-os bírság kedvezmény igénybevétele)
meg jul energia geotermikus energia term lvizek h hasznos t sa viii tervezett int zked sek1
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVIII. Tervezett intézkedések
 • VIII. Tervezett intézkedések
 • Támogatási rendszerek bővítése (hazai és EU Alapok)
  • KIOP Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése
  • A „Sikeres Magyarországért hitelprogram környezetvédelmi fejlesztésekre
   • Hőszivattyú, távfűtés - kamattámogatás
  • KvVM kezdeményezi hogy a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal pályázati rendszerébe épüljön be a termálvíz-hasznosítások és a geotermális energia felhasználásának támogatása
 • A KvVM kezdeményezi, hogy az illetékesek (a PM és a GKM és szervezetei) készítsenek javaslatot a Kormány részére:
  • Olyan gazdasági szabályozási környezet kialakítására, amely elősegíti a hőszivattyúk széles körben történő elterjesztésének lehetőségét is.
  • A geotermikus energia hasznosítása ne csak geotermikus villamos-energia termelés formájában kerüljön be a megújuló energiaforrások körébe. A támogatási lehetőségek terjedjenek ki a termálvizek más, nem villamos-energia termelésére is
 • Földhő program indítása
meg jul energia geotermikus energia term lvizek h hasznos t sa1
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása
 • Köszönöm megtisztelő figyelmüket!