august 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
August , 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
August , 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

August , 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

August , 2012. Clasificaţia bugetară. Ministerul Finanţelor. Metodologia de elaborare a bugetului. Grupul tinta : Administratorii BASS FAOAM. Aspectul legal Structura CB Linia bugetara Clasificatia organizationala Clasificatia functionala Clasificatia programelor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

August , 2012


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
august 2012

August, 2012

Clasificaţia bugetară

Ministerul Finanţelor

Metodologia de elaborare a bugetului

Grupultinta: Administratorii BASS FAOAM

slide2

Aspectul legal

Structura CB

Linia bugetara

Clasificatia organizationala

Clasificatia functionala

Clasificatia programelor

Clasificatia economica

Clasificatia surselor

Relatii intre elementele CB si reguli

Administrarea CB

Balanta bugetara

Consolidarea bugetelor

Cuprins:

cadrul legal
Cadrul legal
 • Art.15 Legii FPRBF
  • Sistem de clasificatieunic
  • Componenteleclasificatiei
   • -organizationala
   • functionala
   • programe
   • economica
   • surse
  • Unicaautoritate cu atributii de aprobaresiinterpretare a clasificatieibugetare – MinisterulFinantelor
registre si atribute
Registresiatribute
 • APC:lider/ordinar
 • Directii MF: ordinare/cross
 • Ind. Perform> rezultat/produs/eficienta
 • Activitati : generala/Invest/Proi. fin externa
 • Transferurile: Regula1/ Regula2
 • Localitati
 • Administratori de venituri
 • Sectoare
 • Directii MF
 • Factori de politici
 • Factoritehnici
 • Normative de cheltueili
 • Indicatori de performanta
 • Banci
 • ……..
slide6

Linie bugetara

Liniabugetara – combinatie de coduri care exprimaindicatoriibugetari.DimensiuneaLinieibugetare la diferiteetape ale procesuluibugetarestediferita.

clasificatia organizationala bass faoam
Clasificatiaorganizationala BASS/FAOAM
 • Org1 si Org2 unice –”Actiunigenerale”
 • Import fisierelor in format prestabilit
 • Respectarealinieibugetarepentruconsolidare
 • Sistemeinf.externe
clasificatia organizationala

Clasificatia organizationala - -ORG 1

A. Bugetul de stat - Autoritati publice centrale

Cod_Bugetul din

Denumire

care se finanteaza

Cod

Parlamentul

0811

0001

Curtea Constitutionala

0811

0002

Curtea de Conturi

0811

0003

Aparatul Presedintelui Republicii Moldova

0811

0004

Aparatul Guvernului

0811

0005

Ministerul Economiei si Comertului

0811

0006

Ministerul Finantelor

0811

0007

B. BASS

0037

0812

Casa Nationala de Asigurari Sociale

C. FAOAM

Compania Nationala de Asigurar I Medicale

0813

0038

Clasificatia organizationala
clasificatia organizationala1

Clasificatia organizationala - ORG2

Cod Org1/Org1i

Cod

Denumire

superior

02245

Serviciul Sanitar Veterinar de Stat Vulcanesti

0008

CNAS Actiunigenerale

01691

0037

01692

CNAS Aparat

0037

01857

CNAM Actiunigenerale

0038

01906

CNAM Aparat

0038

01807

Judecatoria sectorului Camenca

0015

07122

Caminul cultural Balauresti

1576

04288

Gimnaziul Ramazan

1700

04283

Biblioteca Galaseni

1686

04425

Gradinita Glinjeni

1397

Clasificatia organizationala
reguli privind clasificatia organizationala
ReguliprivindClasificatiaorganizationala
 • Clasificatia organizationla se administreaza de catre directiile de ramura si Directiile finante raionale
 • Beneficiari de alocatii din buget pot fi autoritati si institutii bugetare
 • In fiecare buget este un ORG1 “Actiuni generale” si un Org2 “Actiuni generale”
 • O instituție bugetară - Org2 poate fi subordonată doar unui Org1 sau Org1i și se finanțează doar dintr-un singur buget
 • Codul de identitate a Org-ului nu se schimba in cazul re-subordonarii altei autoritati
clasificatia functionala
Clasificatiafunctionala
 • Clasificatiafunctionalareprezintagrupareacheltuielilorsistemuluibugetarpefunctiisiobiective socio-economice
 • Este aliniata la standardeleinternationale (CoFoG), servestepentrucomparatiaintre state a roluluiGuvernului in economie. Nu se modifica
 • In Moldova se utilizeaza ca format de prezentare a bugetuluisianalizasectoriala
slide16

Clasificatia functionala

Grupa principala

Grupa

Functionala

Subgrupa

Domeniigenerale in care administratiapublica are atributii de reglementare (COFOG)

Grupa principala

Grupa

Mijloacele, prin care se realizeazainterventiaGuvernului in domeniile respective

Subgrupa

clasificatia functionala1
Clasificatiafunctionala
 • F1-F2-F3 => combinatie de niveledependente. NivelulF3 se utilizeazador in combinatie cu F2 si F1

Exemplu: 0251Gestiunea siadministrarea in domeniulaparariinationale

 • Clasfunctionalaeste in relatie cu:
  • Sectoarele
  • Programele
  • Org
  • Eco –resurselecolectate
  • Directiile de ramura
slide21

Clasificaţia programelor

Program

Programe

Subprogram

Activităţi

Program

Gruparede activităţi pentru atingereaunuiscopsi/saurealizareaanumitorobiectivepe o anumitaperioada de timp

Subprogram

Acţiuni la nivel de management necesare pentru atingereaobiectivelorsiobţinerea rezultatelor planificate

Activităţi

clasificatia programelor
Clasificatiaprogramelor
 • Clasificatia programelor niv. I P1 si niv.II P2 – integrata si se utilizeaza in combinatie (80 02)
 • Nivelul III P3 – independent
 • Relatia intre clasificatia programelor si cea functionala 1P2: 1F3
clasificatia programelor1
Clasificatiaprogramelor
 • Clasificatiaprogrameloresteeste in relatie cu cadrul de politicisivafidispusaspreajustare / modificare
 • Serveste ca format de prezentare a bugetului
 • Modificareaclasificatieiprogramelorimplica:
  • Propunereajustificata - APC
  • Modificarealistei de codurisi a relatiilor in SIMF – MF
 • Modificareapermanenta nu faciliteazaanalizasimanagementulprogramelor
slide27

PC şi CB în contextul integrarii

Tip/Clasa 1-5;9

Plan de conturi integrat cu

Clasificatiabugetara

Tip

90(91,92,93)

Plan de conturi

Clasa 6,7,8

Clasificaţia economică

slide31

Clasificatiaeconomica– tabelde trecere

ActualCapit/Art.

___________________

 • Venituri 100
 • Cheltuieli 100,200

curente (100)

capitale (200)

 • Creditarea netă 600

____________________

 • Sold (Def/Exced) 26/25
 • Finantare
  • Internă 27
  • Externă 28
  • Privatizare 29
  • Sold mijlbanesti 75,76

NouCod CB /PC____________________

 • Venituri1
 • Cheltuieli2

(fara active materiale) _______________________

 • Sold operational (1-2)
 • Active nefinanciare3

_______________________

 • Sold general (Def/Exc) 1- (2+3)
 • Active financiare41,42
 • Datorii 5
 • Modificareasoldului
 • de mijloacebanesti9
slide32

Clasificaţia economică şi PC

Clasificaţiaeconomică

1

2

3

4

5

x

x

x

9

Plan de conturi

1

2

3

4

5

6

7

8

x

Cod integrat

1 Venituri

2 Cheltuieli

3 Active nefinanciare

4 Active financiare

5 Datorii

6 Mijloacetransmisesiprimiteintreconturi

7 Rezultate

8 Conturi extrabilanţiere

9 Sold de mijloacebanesti

slide33

Clasificaţia economicăşiPC

Clasificaţia economică

1

11

12

13

14

19

Plan de conturi

1

11

12

13

14

19

1 Venituri

11 Impozite şi taxe

12 Contibuţii şi prime de

asigurări obligatorii

13 Granturi primite

14 Alte venituri

19 Transferuri

slide34

Clasificaţia economicăşiPC

Clasificaţia economică

2

21

22

x

24

25

26

27

28

29

Plan de conturi

2

21

22*

23

24

25

26

27

28

29

Cod integrat

2 Cheltuieli

21 Cheltuieli de personal

22 Bunuri şi servicii

23 Cheltuieli privind

deprecierea activelor

24 Dobînzi

25 Subsidii

26 Granturi acordate

27 Prestaţii sociale

28 Alte cheltuieli

29 Transferuri

slide35

Clasificatia economica siPC

Clasificaţia economică

3

31

32

33

34

35

36

37

x

Cod integrat

Plan de conturi integrat

3

31

32

33

34

35

36

37

39

3 Active nefinanciare

31 Mijloace fixe

32 Rezerve de stat

33 Stocuri de materiale

circulante

34Productie in curs de executie, finita, animale la ingrasat

35 Marfuri

36 Valori

37 Active neproductive

39 Uzura şi amortizarea

mijloacelor fixe

slide36

Clasificatia economica siPC

Clasificatie bugetara

4

41

42

x

5

51

52

X

X

X

X

X

X

X

9

91

92

93

Plan de conturi

4

41

42

43

5

51

52

6

7

711,712

721,722

8

81

82

X

X

X

X

Cod integrat

4Active financiare

41 Creanţe interne

42 Creanţe externe

43 Mijloacebanesti

5 Datorii

51 Datorii interne

52 Datoriiexterne

6 Mijloacetransmisesiprimite

7 Rezultate

71 Rezultatulexecutarii de casa a bugetelor

72 Rezultatulfinanciar al institutieibugetare

8 Conturiextrabilantiere

81 Conturiextr. ale bugetelor

82 Conturiextr. ale institutiilor

90 Modificareasoldului de mijloacebanesti

91 Sold la inceputulperioadei

92 Corectareasoldurilor

93 Sold la sfirsitulperioadei

slide37

Clasificaţia economică şi PC

Clasificaţiaeconomică

1

2

3

1-(2+3)

41+42+5+9

41,42

5

x

x

x

9

Plan de conturi

1

2

3

1-(2+3)

41+42+5+9

41,42

5

6

7

8

9 (43)

Cod integrat

1 Venituri

2 Cheltuieli

3 Active nefinanciare

Sold bugetar

Finantare

4 Active financiare

5 Datorii

Mijloacetransmisesiprimiteintreconturi

Rezultate

Conturiextrabilantiere

9 Modificarea sold de mijloacebanesti

soldul bugetar si formula de balantare a bugetului
Soldulbugetarsi Formula de balantare a bugetului
 • Formula generala

Sold bugetar general= 1-[2+3]

Sold bugetarprimar = 1-[(2-24)+3]

 • Balantabugetara a BPN si a componentelor

[2+3] = 1 + 41+42+5 +90

(modificareasoldului)

91 – sold mijlbanesti la inceputulperioadei

92 – corectareasoldului

93 - sold mijlbanesti la sfirsitulperioadei

Faradobinzi

91+92-93

slide41
s1s2

Clasificatiasurselor – Nivele de buget

clasificatia surselor componente
Clasificatiasurselor - > Componente

Specifice BASS si FAOAM

Linia de resurse

clasificatia surselor componente1
Clasificatiasurselor - > Componente

Linia de cheltueili

Specifice BASS si FAOAM

relatiile intre elementele clasificatiei bugetare si registre
RelatiileintreelementeleClasificatieibugetaresiregistre
 • Managementuldatelor in SIMF - supusunorregulistricte
 • Accesulutilizatorilor - bazatpedomenii de competentesicontrolat
 • Aplicarea CB - facilitataprinconstruirealegaturilorlogiceintreelementele CB siregistre, darsiaplicareaatributelor
administrarea clasificatiei bugetare
Administrareaclasificatieibugetare

Econo

mica

/PC

Organizationala

Registrebugetare

Minfin

TS

Fintehinform

DGSB

Directii MF

consolidarea bugetelor
Consolidarea bugetelor
 • Nivele de consolidare:
  • BPN
  • Bugetulconsolidat central (BS+BASS+FAOAM)
  • Bugetulconsolidat local (BLC UAT1+…. +BLC UAT35)
  • Bugetul local consolidat al uneiUATx (BLR+BLP1+…+BLPn)

In caz ca avemtransferuri in cadrulunuibuget, transferurile respective se voromite la consolidare!!!

 • Consolidarea se efectueazadoar cu Clas ECO
 • La consolidareparticipasiimprumuturileintrebugete
regulile de tinere a clasificatiei bugetare
Regulile de tinere a Clasificatieibugetare

MF => Regulament

 • Subiectii CB
  • Posesor - MF
  • Registrator – MF/Directiilefinanteraionale
  • Detinator – MF ( IS Fintehinform)
  • Beneficiar – utilizatorii (APC, APL institutiile…)
 • Atributiisiresponsabilitati ale subiectilor
 • Modul de inregistrareinitialasimodificari
surse de informatie
Surse de informatie
 • Legea FPRBF
  • Art. 15 Clasificatiabugetara
 • Setulmetodologicprivindelaborarea, aprobareasimodificareabugetului
  • Cap. I 1.2. Cadrulnormativ
 • Ordinul MF nr.40 din 2.04.2012 privindClasificatiabugetarasiPlanul de conturicontabile in sistemulbugetar
 • Manualulutilizatorului SIMF