ZONDAG 1 december - PowerPoint PPT Presentation

zondag 1 december n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZONDAG 1 december PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZONDAG 1 december

play fullscreen
1 / 1
ZONDAG 1 december
102 Views
Download Presentation
osric
Download Presentation

ZONDAG 1 december

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. a l t i j d a c t i e f ! ZONDAG 1 december Open: 14.00 - 16.30 uur. Muzikale Wintermiddag, met muzikanten. (u kunt ook biljarten of spelletjes doen) Entree: € 1,= Consumpties en winter snacks tegen betaling. Locatie: wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn 0297 567 209 V i t a, B i l d e r d i j k h o f 1, U i t h o o r n 0 2 9 7 – 5 6 7 2 0 9