piractwo komputerowe n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Piractwo Komputerowe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Piractwo Komputerowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Piractwo Komputerowe. Sieci Komputerowe Marek Pudełko. Piractwo komputerowe - definicja. Piractwo komputerowe to potoczna definicja działań naruszających ustawę o prawie autorskim.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Piractwo Komputerowe' - osmond


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
piractwo komputerowe

Piractwo Komputerowe

Sieci Komputerowe

Marek Pudełko

piractwo komputerowe definicja
Piractwo komputerowe - definicja
 • Piractwo komputerowe to potoczna definicja działań naruszających ustawę o prawie autorskim.
 • Polega na łamaniu prawa autorskiego poprzez nielegalne kopiowanie i posługiwanie się własnością intelektualną bez zgody autora lub producenta utworu i bez uiszczenia odpowiednich opłat.
 • Obejmuje nielegalne:
  • Kopiowanie,
  • Używanie,
  • Reprodukowanie,
  • Udostępnianie,
  • Produkcję oprogramowania
nielegalne oprogramowanie
Nielegalne oprogramowanie
 • Piractwo komputerowe może polegać na:
  • instalowaniu w sieci lub na komputerze nie licencjonowanej kopii programu,
  • instalowaniu danego programu na większej liczbie komputerów, niż przewiduje to licencja na program,
  • kopiowanie programu z nośnika na nośnik,
  • kopiowanie programu z internetu
  • inne.
 • Zabronione jest kopiowanie programu bez zgody producenta, dystrybucja nielegalnych kopii, jak również używanie nielegalnych kopii.
nielegalna muzyka i filmy
Nielegalna muzyka i filmy
 • Piractwo komputerowe dotyczy także niezgodnego z prawem kopiowania i używania plików multimedialnych - filmów i muzyki.
 • Kopiowane nielegalnie są również książki (e-booki), czasopisma, gazety i różnego rodzaju dokumenty.
 • Nowe możliwości techniczne umożliwiające świetną kompresję dźwięku i obrazu, rozwój internetu oraz pojawienie się wielu programów głównie typu peer to peer spowodowało niezwykły rozrost piractwa w tym zakresie.
piractwo na wiecie
Piractwo na świecie
 • W 2006 roku 35% używanych na świecie programów komputerowych było zainstalowanych bez licencji.
  • Większość pochodziła od producentów, którzy nielegalnie kopiowali je z programów mających certyfikat wytwórcy, dokonując tym samym kradzieży na szkodę autorów programów.
  • Pomimo wysokich wartości skala piractwa zaczyna się zmniejszać.
  • Szacunkowo firmy tracą na piractwie około 50 mld $ rocznie.
 • BSA szacuje, że w Chinach, Rosji i na Ukrainie, udział oprogramowania pirackiego w ogólnej liczbie zainstalowanych w tych krajach programów komputerowych wynosi aż 90%, a w Wietnamie – 95%.
 • Według badania, 10 krajów o najwyższym poziomie piractwa to: Armenia, Mołdawia, Azerbejdżan, Zimbabwe, Wietnam, Wenezuela, Pakistan, Indonezja, Ukraina i Kamerun (poziom pomiędzy 95-84 proc.) .
 • Najniższy poziom piractwa komputerowego zanotowano w: Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Japonii, Danii, Austrii, Szwajcarii, Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Belgii (21-27 proc.).
 • Skala piractwa w Unii Europejskiej wynosiła 36%. Straty szacuje się na poziomie 11 mld $.
piractwo w polsce
Piractwo w Polsce
 • W Polsce w ubiegłym roku 57% użytkowników komputerów korzystało (przynajmniej częściowo) z programów „pirackich”.
  • Na tle innych krajów Europy wschodniej jest to poziom średni.
  • Od kilku lat ilość spada o 1% rocznie.
  • Rocznie straty szacuje się na 484 mln $.
 • Z szacunków Zrzeszenia Producentów Audio-Video (ZPAV) wynika, że skala piractwa w Polsce nie jest mała. - Każdego dnia w Polsce może być ściąganych z sieci nawet 5 mln nielegalnych plików - mówi Marek Staszewski ze ZPAV.
piractwo w polsce pocz tki
Piractwo w Polsce - początki
 • W Polsce początki handlu nielegalnym oprogramowaniem sięgają lat osiemdziesiątych.
  • Wtedy właśnie zaczęły pojawiać się pierwsze małe komputery.
  • Ludzie zaczęli szukać jak najtańszego oprogramowania dla swoich komputerów.
  • Zaczęli być klientami bazarów i giełd komputerowych, gdzie zaczynały pojawiać się nielegalne programy.
 • Nielegalny handel spowodował, że większość użytkowników komputerów wyrobiła sobie pogląd iż programy komputerowe są czymś, co powinno kosztować niewielkie pieniądze.
 • Wejście na polski rynek oryginalnych programów wzbudziło zdumienie i oburzenie ponieważ okazało się, że oryginały kosztują dużo więcej niż to samo na giełdzie.
skala piractwa
Skala piractwa
 • Straty odczuwają przede wszystkim producenci i dystrybutorzy legalnych wersji.
  • Mając świadomość, że liczba sprzedawanych pirackich kopii jest kilkakrotnie większa niż legalnych, często nawet nie planują wydawania części swoich dzieł, bo to im się po prostu nie opłaca.
 • Piractwo komputerowe nie jest zjawiskiem nowym.
  • Jednocześnie zyski osiągane z takiego procederu potrafią być na tyle duże, że nawet widmo więzienia nie jest w stanie zatrzymać piratów.
przyczyny piractwa
Przyczyny piractwa
 • Wysoka cena programów, filmów, muzyki,
 • Polityka koncernów niechętnych zmniejszaniu cen produktów.
 • Brak świadomości potrzeby chronienia praw autorskich w świadomości przeciętnego człowieka,
 • Podwójna moralność użytkowników
 • Łatwy dostęp do pirackich treści
 • Internet
 • Giełda
 • Rozwój programów P2P
 • Kopie nieodróżnialne od oryginałów
sprz t sprzyjaj cy piractwu
Sprzęt sprzyjający piractwu
 • Taniejące nagrywarki CD, DVD, BlueRay
 • Tanie nośniki
 • Szerokopasmowy Internet
 • Programy P2P
 • Wydajne metody kompresji
popularne metody rozpowszechniania plik w
Popularne metody rozpowszechniania plików
 • Sieci P2P
 • Sieci P2M
 • Serwery do wymiany dużych plików
 • Serwery FTP
 • Giełda
zalety piractwa wady
Zalety piractwa Wady
 • Przekraczanie prawa.
 • Brak wsparcia technicznego i gwarancji producenta.
 • Niepewna jakość filmów i muzyki.
 • Brak dodatków.
 • Wspieranie finansowe mafii i przestępców.
 • Możliwość ściągnięcia wirusów i trojanów.
 • Oszczędność.
 • Dostęp do najnowszych programów i filmów (niektóre mogą być w ogóle nie wydane w Polsce).
 • Udział w grupach Internetowych.
 • Rozwój umiejętności komputerowych.
 • Forma promocji
slide14
Jak uniknąć naruszania prawa, czyli poradzić sobie z ewentualnym problemem nielegalnego oprogramowania i piractwem komputerowym w firmie?
problemy dla firmy cz 1
Problemy dla firmy - cz.1
 • Zgodnie z przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych kopiowanie i używanie programów komputerowych bez zezwolenia właściciela praw autorskich jest zabronione i podlega surowym sankcjom karnym i cywilnym.
  • (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994r., nr 24)
 • Udział w piractwie komputerowym (nawet nieświadomy) może pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej jak i karnej.
problemy dla firmy cz 2
Problemy dla firmy - cz.2
 • Grzywna
 • Konfiskata sprzętu
 • Odszkodowanie dla właściciela praw autorskich i majątkowych
 • Kara więzienia
odpowiedzialno karna cz 1
Odpowiedzialność karna cz.1
 • Odpowiedzialność karna za popełnienie czynu zabronionego może być przypisana wyłącznie osobie fizycznej, jako że czyn może być wyłącznie przejawem woli człowieka.
  • Osoba prawna nie może ponieść odpowiedzialności karnej – nie można pociągnąć do odpowiedzialności firmy.
 • Z praktyki w zakresie ścigania przestępstw piractwa komputerowego można przyjąć, że wina za popełnienie tego rodzaju przestępstwa może być przypisana zwłaszcza:
  • członkom zarządu spółek prawa handlowego,
  • dyrektorom przedsiębiorstw i instytucji np. państwowych,
  • osobom, które zajmują się administracją sieci komputerowych,
  • osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, zwłaszcza w zakresie sprzedaży urządzeń komputerowych
  • właścicielom komputerów (użytkownicy końcowi).
odpowiedzialno karna cz 2
Odpowiedzialność karna cz.2
 • O tym kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej decyduje możliwość przypisania winy konkretnej osobie.
 • Na czym może polegać wina zarządzających firmą w odniesieniu do piractwa komputerowego?
 • W pierwszym przypadku, osoba zarządzająca (kierująca) firmą ma zamiar popełnienia czynu zabronionego (działanie w zamiarze bezpośrednim, np. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej).
  • Podjęcie decyzji dotyczącej nabycia, zarządzania i korzystania z nielegalnego oprogramowania komputerowego.
  • Władze firmy wydają swoim pracownikom sprzeczne z przepisami prawa polecenia.
 • Osoba zarządzająca firmą nie działa wprawdzie w zamiarze popełnienia czynu zabronionego, ale przewidując jego możliwość godzi się na jego popełnienie. Zarządzający ponosi odpowiedzialność jeśli:
  • wie o takich niezgodnych z prawem działaniach,
  • przewidując możliwość ich popełnienia godzi się na nie,
  • dopuszcza do naruszenia prawa wskutek nie zachowania należytej ostrożności, mimo iż powinien był lub mógł przewidzieć popełnienie czynu zabronionego.
przeciwdzia anie piractwu w firmie 1
Przeciwdziałanie piractwu w firmie – 1
 • Kontrola Sieci
  • Zarząd oraz dział informatyki powinny sprawować pełną kontrolę nad danymi w firmowej sieci komputerowej.
 • Inwentaryzacja oprogramowania
  • Opracować spis wszystkich programów zainstalowanych na firmowych komputerach, notebookach i serwerach
   • szczególnie w przypadku bezpośredniego dostępu pracowników do Internetu umożliwiającego im bez wiedzy administratora samodzielną instalację programów prosto z sieci.
  • Bezwzględnie przechowywać licencje na wszystkie zainstalowane programy.
przeciwdzia anie piractwu w firmie 2
Przeciwdziałanie piractwu w firmie – 2
 • Przestrzeganie zgodności licencji z ilością kopii programów
  • Firmy kupują pewną ilość legalnego oprogramowania, lecz po pewnym czasie tracą kontrolę nad tym, co zostało zainstalowane. Liczba użytkowników zaczyna przekraczać liczbę licencji i w momencie kontroli komputer może zostać zatrzymany.
  • Często wynika to z niewiedzy pracodawcy o oprogramowaniu na jego komputerach.
 • Weryfikacja legalności oprogramowania
  • Najlepszym sposobem uzyskania wyczerpujących i aktualnych informacji o zainstalowanym w firmie programach jest audyt oprogramowania.
przeciwdzia anie piractwu w firmie 3
Przeciwdziałanie piractwu w firmie – 3
 • Porozumienie z pracownikami
  • Zapoznanie pracowników z zasadami użytkowania oprogramowania i podpisanie porozumienia określającego odpowiedzialność osób zatrudnionych w zakresie zasad używania oprogramowania.
 • Odpowiedzialność za oprogramowanie
  • W większych firmach rozwiązaniem jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zakup programów, ich instalację i nadzór nad zasobami oprogramowania.
  • W mniejszych instalowanie programów najlepiej powierzyć jednej osobie lub działowi. Zaoszczędzi to niespodzianek (zwłaszcza tych przykrych) w przyszłości.
instytucje zajmuj ce si ochron praw autorskich
Instytucje zajmujące się ochroną praw autorskich

Polska

 • ZAiKS - Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych
 • ZPAV - Związek Producentów Audio Video
 • FOTA - Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej
 • PRO - Polski Rynek Oprogramowania
 • Koalicja Antypiracka - powstały w październiku 1998 r. związek trzech organizacji: ZPAV, FOTA i BSA.

Świat

 • BSA - Business Software Alliance (również w Polsce)
zwi zek autor w i kompozytor w scenicznych
Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych
 • ZAiKS to organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców.
  • Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Zrzeszającego Autorów i Kompozytorów CISAC.
 • Jej podstawowym zakresem działań jest pobieranie tantiem za wykonywanie utworów artystów w nim zrzeszonych.
  • Działając zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim Stowarzyszenie Autorów ZAiKS pobiera opłaty także w imieniu twórców niezrzeszonych,
  • Mają prawo do odebrania tantiem, jednak nie później niż 5 lat po publikacji, gdyż wtedy zostają one uznane za tzw "tantiemy puste" i rozdzielone między członków ZAiKS.
zwi zek producent w audio video
Związek Producentów Audio-Video
 • ZPAV jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów.
 • Posiada zezwolenie Ministra Kultury na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi w tym zakresie.
  • Powstał w 1991 roku z inicjatywy kilkunastu osób z branży muzycznej, przede wszystkim w celu reprezentowania interesów legalnych producentów w obliczu piractwa fonograficznego, które na początku lat 90-tych sięgało 95%.
  • Dziś w Związku zrzeszonych jest niemal 100 osób fizycznych (przedstawicieli branży fonograficznej) oraz ok.40 firm fonograficznych, które pod względem wartości sprzedanych nagrań dźwiękowych obejmują łącznie ok. 80% polskiego rynku muzycznego.
fundacja ochrony tw rczo ci audiowizualnej
Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej
 • FOTA to organizacja zajmująca się ochroną praw twórców filmowych w Polsce.
 • Została utworzona w lipcu 1994 r.
 • Głównym celem organizacji jest przeciwdziałanie zjawisku tzw. „piractwa audiowizualnego” i działanie w interesie podmiotów będących właścicielami praw autorskich do wydawnictw audiowizualnych (głównie filmów).
polski rynek oprogramowania
Polski Rynek Oprogramowania
 • Stowarzyszenie PRO zajmuje się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi do programów komputerowych
  • PRO jest obecnie jedyną organizacją w Polsce, która uzyskała zezwolenie Ministerstwa Kultury i Sztuki (DP/041/Z/2/95)
 • Zostało założone przez twórców i producentów oprogramowania w roku 1992.
  • Członek SIIA (Software Information Industry Association).
 • Stowarzyszenie PRO zajmuje się ochroną praw autorskich
  • Działa na rzecz zapewnienia właściwych prawnych warunków funkcjonowania firm informatycznych, prowadzi badania polskiego rynku oprogramowania i stanowi forum integracji środowisk twórców, producentów i sprzedawców oprogramowania.
business software alliance
Business Software Alliance
 • BSA jest organizacją zrzeszającą komercyjnych producentów oprogramowania komputerowego, założona w 1988 roku.
  • Działa w 60 krajach na świecie w tym w Polsce.
 • Jej celem jest promocja i egzekwowanie zgodnego z prawem korzystania z oprogramowania jej członków.
  • Prowadzi i wspiera akcje edukacyjne dotyczące legalności oprogramowania i praw autorskich swoich członków.
  • Udostępnia punkty kontaktowe zbierające informacje o naruszaniu tych praw. Informacje są następnie przekazywane organom ścigania.