tisza t fejleszt si kft aquila 91 kft tisza tavi k dex l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tisza-tó Fejlesztési Kft. Aquila ’91 Kft. Tisza-tavi Kódex PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tisza-tó Fejlesztési Kft. Aquila ’91 Kft. Tisza-tavi Kódex

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Tisza-tó Fejlesztési Kft. Aquila ’91 Kft. Tisza-tavi Kódex - PowerPoint PPT Presentation


 • 298 Views
 • Uploaded on

Tisza-tó Fejlesztési Kft. Aquila ’91 Kft. Tisza-tavi Kódex. A Tisza-tó fenntartható használatának szabálygyűjteménye. A Tisza-tavi Kódex célja és igénye.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tisza-tó Fejlesztési Kft. Aquila ’91 Kft. Tisza-tavi Kódex' - oshin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tisza t fejleszt si kft aquila 91 kft tisza tavi k dex

Tisza-tó Fejlesztési Kft.Aquila ’91 Kft.Tisza-tavi Kódex

A Tisza-tó fenntartható használatának szabálygyűjteménye

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza tavi k dex c lja s ig nye
A Tisza-tavi Kódex célja és igénye

A Kódex célja annak meghatározása, hogy a Tisza-tó különböző vízfelületeit és a közösségi használatban levő vízpartokat milyen célra lehessen a jövőben használni. A Kódex vízfelületi, parthasználati és fejlesztési szabályrendszert összefoglaló anyagnak tekintendő, amely iránymutatásokat fogalmaz meg, és mintegy kézikönyvként segíti megtalálni a korlátozásokat és a lehetőségeket is.

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza tavi k dex c lja s ig nye3
A Tisza-tavi Kódex célja és igénye

A Kódex igénye a Tisza-tó, mint gazdasági színtér különböző jellegű használatainak megteremtése úgy, hogy az további hasznosításokat ne akadályozzon működésükben és emellett ne sérüljenek a természetvédelmi és vízgazdálkodási szempontok, a fenntartható fejlődés kritériumainak megfelelően.

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza tavi k dex tartalmi fel p t se
A Tisza-tavi Kódex tartalmi felépítése

I. Megállapodás

A Tisza-tó működtetői és működésében érdekelt szervezetek között

II. A Tisza-tó házirendje

Általános érvényű, a Tisza-tó egészére érvényes működési rend

III. A Tisza-tó belső területeinek és partjainak használati szabályzata

Részletes, a helyi adottságokra kialakított működési rend

IV. Mellékletek

A Tisza-tó főbb dokumentumainak és vonatkozó jogszabályok gyűjteménye

Lakossági fórum - 2010.október 27.

tisza tavi k dex egy ttm k d si meg llapod s
Tisza-tavi KódexEgyüttműködési Megállapodás

A Megállapodásban résztvevők felismerve az együttműködés szükségességét, vállalták az előkészítésben, a szakmai segítségnyújtásban, a munkaanyag véleményezésében és ezt követően az elfogadott Kódex betartásában és alkalmazásában történő közreműködést.

A Tisza-tó használatában és fenntartásában érdekelt 38 szervezet megállapította, hogy:

 • az elmúlt időszak változásai indokolták az eddig használatos szabályozás újra gondolását, aktualizálását,
 • szükséges a jogszabályi háttér megteremtése,
 • össze kell hangolni az egyre növekvő mértékű fejlesztéseket – az egymást kizáró, akadályozó fejlesztések elkerülése érdekében,
 • elengedhetetlen a minél szélesebb körű nyilvánosság biztosítása a területet használók, hasznosítók, igénybevevők és befektetők számára.

Az Együttműködési Megállapodás 2010. május 13-án a Tisza-tó Napján

került aláírásra.

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza tavi k dex h zirendje
A Tisza-tavi Kódex házirendje

A Tisza-tó házirendjének a célja, hogy a tó használóinak, látogatóinak felismert közös érdekeihez igazodó iránymutatást adjon a tó használatának alapvető szabályairól. A Házirend megköveteli a közösségi lét általános szabályainak megtartását, a Tisza-tó és környezete védelmét, az itt élők és ide látogatók egymás iránti kölcsönös megbecsülését.

Felépítése:

 • I. Alapvető nyilatkozatok
 • II. Alapvető viselkedési szabályok
 • III. Eligazító információk

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza tavi k dex h zirendje7
A Tisza-tavi Kódex házirendje
 • I. Alapvető nyilatkozatok

A széles közönség számára általános, Tisza-tóval kapcsolatos információkat tartalmazza, mely Internetes formában válik elérhetővé.

 • II. Alapvető viselkedési szabályok

14 pontban a Tisza-tóra látogatók viselkedési normáit teszi közvetlenül elérhetővé a használók számára, a kikötőkben és a Tisza-tavon lévő hirdetőtáblákra kerül kihelyezésre.

 • III. Eligazító információk

Ebben jelennek meg a működésben érintett szervezetek elérhetőségei, amely szintén a hirdetőtáblákon kerül kifüggesztésre.

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza t s partjainak haszn lati szab lyzata
A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata

1. A Tisza-tó rendeltetése, értékei, a haszonvételek lehetőségei

1.1 A létesítés eredeti céljai, rövid története

A vízbázis – édesvízi tartalék képzés.

Hajózhatósági feltételek javítása.

A rekreációs lehetőségek megteremtése a térségben.

1.2 Elemei

A Tisza-tó felépítése:

- vízlépcső.

- medencék.

- öblítőrendszerek- belső vízfolyások.

- védelmi rendszer – árvízvédelmi fővédvonal – szivárgó és párologtató rendszer.

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza t s partjainak haszn lati szab lyzata9
A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata

1.3 A működési rend fő jellemzői

- duzzasztási szintek, nyári-téli, árvíz fogadása.

- jelentős vízkivételek ill. vízhasználatok.

1.4 A tó értékei

- A terület természeti védettsége.

- A terület élővilága

1.5 A tó jelenlegi haszonvételei

- Vízbázis, vízkészletek feltárása és hasznosítási lehetőségei

- Vízszolgáltatás

- Árvízvédelem

- Természetvédelem

- Üdülés, idegenforgalom, vízi sportok

- Halászat, horgászat:

- A téli Tisza-tó

- Vadászat

- Energiatermelés

- Hajózás

- Önkormányzatok

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza t s partjainak haszn lati szab lyzata10
A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata

2. A Tisza-tó működtetése

2.1 Hatósági előírások

- Vízügyi

- Természetvédelmi előírások

- Környezetvédelmi előírások és szabályozások

- Helyi önkormányzati előírások és szabályozások

- Vízi közlekedési és egyéb vízfelület-használati – parti közlekedés

- Népegészségügy

- Területhasználat, építésügy

- Mező-, erdő-, vad, és halgazdálkodás

- Turizmus

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza t s partjainak haszn lati szab lyzata11
A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata

2.2 A működtetést ellátó szervezetek

- Magyar Állam.

- MNV Zrt.

- Vízügyi Igazgatóságok.

- Nemzeti Park Igazgatóságok.

- A Kiskörei Vízerőmű és kapcsolódó energetikai létesítmények kezelője

- Állami közútkezelők

- A működtetésben részvevő, kezelői joggal nem rendelkező szervezetek (Önkormányzatok – koordinatív szervezetek)

- Működésben és engedélyezési eljárásban közreműködő hatóságok és szervezetek

- Rendvédelmi szervezetek

- Népegészségügyi és tisztiorvosi szervezetek

- Közlekedési hatóságok

- Katasztrófavédelmi Igazgatóságok

- Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok

- „Idegen tulajdonú" területekkel rendelkező szervezetek és jogi személyek

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza t s partjainak haszn lati szab lyzata12
A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata

2.3 A működtetés összhangjának biztosítása

A Tisza-tó működtetésében részvevő szervezetek a szakterületüket érintő információkat kérésre kötelesek átadni a működtetésben közreműködő szervezeteknek. A működtetők a náluk keletkező közérdekű adatokat bármely érdeklődőnek kötelesek kiszolgáltatni. Egyébként az értesítendők körét saját hatáskörben döntik el, felvállalva az elmaradó tájékoztatásból esetlegesen bekövetkező hátrányokat.

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza t s partjainak haszn lati szab lyzata13
A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata

2.4 A tó-használók (érdekeltek) folyamatos tájékoztatásának feladatai, a tájékoztatás feltételei és módja

- a tó működtetésével kapcsolatos tájékoztatást a KÖTI- KÖVIZIG biztosítja.

- az idegenforgalommal kapcsolatos tájékoztatást a Magyar Turizmus Zrt. Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatósága és a helyi Tourinform irodák végzik.

- a Hortobágyi és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság adja a természetvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást.

- a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság végzi a tavon a törvényi előírások betartását, illetve adja meg az arról szóló tájékoztatást.

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza t s partjainak haszn lati szab lyzata14
A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata

3. Közösségi használatok

3.1 Szabadidős –, sport- és kedvtelési célú használatok

- Part- és vízfelület használat (a parton és vízen tartózkodás) általános szabályai (magatartás, környezet megóvása, sátorozás, piknikezés, fenntartási munkák eltűrése stb.)

- Tisza-tó partjainak általános használati előírásait tartalmazza.

- Használatok közműkeresztezéseire (víz, villany, szennyvíz) vonatkozó előírások.

- Kerékpárutak létesítésére vonatkozó előírások.

- Sátorozás, kempingezés előírásai.

- Vadkempingezés tiltása.

- Nomád táborhelyek, kikötői szálláshelyek létesítése.

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza t s partjainak haszn lati szab lyzata15
A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata

- Szabadvízi fürdőzés, strandok kijelölésének hatósági és működtetési feltételeinek ismertetése

- A fürdőzésre alkalmas területeket úgy kell kijelölni, hogy az kielégítse az MI-10/ 425-82. előírásait.

- Fürdésnek minősül a Hajózási Szabályzat szerint vízi járműnek nem tekinthető úszóeszköz (játékcsónak, felfújható eszközök, stb.) vízen történő használata is.

- Vízi és ökoturizmus

Víziturizmusnak két ismert változata van, egyik a folyami turizmus, másik a tározón belüli turizmus.

Ökoturizmus: a Tisza-tavi Madárrezervátum területe vezetővel látogatható. Szervezetten látogathatók a kialakított két vízi sétány és tanösvény a poroszlói és a tiszaörvényi, ezenkívül Tiszafüred Császlód szigetén épülő kalandpark.

- Sport horgászat (parti és vízről történő …)

A horgászati tevékenység az 1997. évi XLI. törvény a halászatról és horgászatról szóló törvény alapján végezhető.

A partról történő horgászat (horgászhelyek kialakítása, sátorozás kérdése, parti közlekedés, horgászhelyek megközelítése)

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza t s partjainak haszn lati szab lyzata16
A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata

- Vadászat

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról az 1996. évi LV. törvény és végrehajtási utasításai (módosítás) az irányadóak.

- Vízi sportolás (zárt vízi-sportpályák, vízi-sportversenyek, téli sportok stb.)

- vízisport rendezvényekre vonatkozó előírások

- zárt és nyílt vízi sportpályák

- vízisí használat. Vízisí pályák, melyek kijelölése igény esetén kérelemre történik, a HSZ. és a Központi Közlekedési Hatóság rendelkezései szerint.

- Egyéb vízfelület használatok

- víziállások

- sólyapályák

- veszteglés

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza t s partjainak haszn lati szab lyzata17
A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata

- Téli jeges időszak tóhasználatára vonatkozó szabályok:

A Tisza-tó belső területeinek jeges időszakban történő használata során be kell tartani a 46/2001. (XII. 27.) BM rendeletet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól.

Folyó és áramló vizek jegén tartózkodni tilos!

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza t s partjainak haszn lati szab lyzata18
A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata

3.2 Közlekedés

3.2.1 Közúti és tóparti közlekedés (közlekedés – megközelítés – parkolás), különös tekintettel a töltés koronán történő közlekedésre: gyalogos, kerékpáros, gépjárművel történő közlekedés, egyéb szolgálati és hatósági közlekedés

A közlekedés Tisza-tó partjain illetve megközelítés fejlesztésének iránya:

- Gyalogos, kerékpáros és lovas turisztikai forgalomra az árvíz védekezési időszakon kívüli időben korlátozás nélkül igénybe vehető.

- Gépjármű forgalom az árvízvédelmi töltésen: települések közötti átmenő forgalom tiltott, csak megközelítési és tartózkodási célú behajtás engedélyezett.

Parkolás a Tisza-tó partjain:

A közúti forgalom vízügyi kezelői előírásai betartásával.

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza t s partjainak haszn lati szab lyzata19
A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata

3.2.2 Vízi közlekedés: hajózás (hajóút, vízút, kikötő, személyhajó kikötő (hajóállomás), kishajózás (sport és kedvtelési célú kishajó kikötő, ), egyéb vízi-közlekedés (csónak, vízi sporteszközök, úszóművek, stb.)

- Víziút, hajóút, kikötők, hajóállomások.

- A Tisza-tó vízi közlekedési rendje (öblítőcsatornák, nagy vízfelületek)

- Korlátozások a Tisza-tavon a vízi közlekedésben (térbeli, időbeli és teljesítmény)

- Közlekedési korlátozások a Tisza-tavon (lásd: 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről)

- Kiskörei vízlépcső forgalmi rendje – hajózsilip üzemelése.

- Kikötők, csónakkikötők vízügyi előírásai

- Úszómű elhelyezés.

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza t s partjainak haszn lati szab lyzata20
A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata

3.3 Hivatásos tevékenységek

- A Kiskörei Vízlépcső és a Tisza-tó fenntartása – üzemeltetése

-Vízbázis – vízkivételek (vízhasználatok, vízigények, ökológiai, mezőgazdasági, ipari stb.)

- Energiatermelés

- Természetvédelem

- Halgazdálkodás

- Vadgazdálkodás

- Idegenforgalom

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza t s partjainak haszn lati szab lyzata21
A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata

3.4 Különleges helyzetek (használati szabályok árvíz, vihar, vízminőségi havária stb. esetén, viharjelzés, vízi-mentés stb.)

- Viharjelzés, irányfény fejlesztése folyamatban van.

- Társadalmi és hivatásos vízi mentő szolgálat

- mentőőri szolgálat

- vízi mentő szolgálat.

Lakossági fórum - 2010.október 27.

dokumentumok
Dokumentumok

Mellékletek gyűjteményének tartalmi felépítése:

 • 1. A Tisza-tó területegységei és részterületei (térképi és táblázatos bemutatás)
 • 2. Jelenlegi (engedélyezett) főbb területhasználatok

2.1 A parti települések területhasználati tervei (felsorolás, feltalálhatóság, kivonatos ismertetésük településenként)

2.2 Védett és szigorúan védett területek

2.3 Kijelölt szabadvízi strandok, és egyéb vízfelület használatok (pl. vízi-sípálya)

2.4 Bemutató ösvények és öko-turisztikai útvonalak bemutatása

2.5 Kikötők

2.6 Jelentősebb gépkocsi parkolók

 • 3. A Kiskörei VLP és a Tisza-tó szabályozó műtárgyainak üzemeltetési engedélye
 • 4. A védett értékek természetvédelmi kezelési terve
 • 5. Jogszabály-gyűjtemény
 • 6. A Tisza-tó parti településeinek fejlesztési elképzelései
 • 7. Tisza-tavi Kódex kérdőíve és értékelése

Lakossági fórum - 2010.október 27.

a tisza tavi k dex k sz t s nek l p sei
A Tisza-tavi Kódex készítésének lépései
 • A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács és a Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács elfogadta a Kódex tematikáját.
 • A Tisza-tó Napján 2010. május 13-14-én a Tisza-tavi Kódex Együttműködési Megállapodásának aláírása, a Kódex felépítésének bemutatása, résztvevők által ajánlás megfogalmazása.

- Társadalmi egyeztetések, kérdőívek szétküldése, a válaszok értékelése, összesítése.

1. egyeztetés (2010. április 21.)

Együttműködési Megállapodás tervezetének egyeztetése.

2. Egyeztetés (2010. június 21.)

A Tisza-tó rendeltetése, értékei, a haszonvételek lehetőségei

3-4-5-6. Egyeztetés (2010. június 21, július 15, augusztus 16.)

Az egyeztetések tárgya a Tisza-tó működtetése c. fejezet volt.

7-8. egyeztetés (2010. augusztus 30.)

A Kódex Közösségi használatok című fejezetet került megtárgyalásra.

9.-10. egyeztetés (2010. szeptember 15.)

Közlekedés és Hivatásos tevékenységek fejezetek megtárgyalása.

11. Egyeztetés (2010. szeptember 30.)

A Tisza-tó házirendjének egyeztetése.

- Tisza-tavi téli vízszint egyeztető tárgyaláson a Tisza-tavi Kódex házirendjének bemutatása. (2010.október 05.)

 • Lakossági fórum a Tisza-tó jobb és bal partján, Kiskörén és Abádszalókon. (2010. október 27.)
 • Tisza-tavi Kódex véglegesítés előtti anyagának bemutatása Egyeztető Fórumon, a készítés folyamatában közreműködő valamennyi szervezet részvételével. (2010.november 02.)

- Az elkészült anyag bemutatása és elfogadása a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács és a Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács ülésein.

Lakossági fórum - 2010.október 27.

slide24
A szabálygyűjtemény összeállítását a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács kezdeményezte.

A Tisza-tavi Kódex a Tiszavíz Vízerőmű Kft., a Magyar Turizmus Zrt., a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság és a Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás támogatásával valósult meg.

A Tiszavíz Vízerőmű Kft. a támogatást a gazdasági tevékenysége alapján elért eredményből nyújtotta.

Lakossági fórum - 2010.október 27.

slide25
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Tisza-tó Fejlesztési Kft. elérhetőségei:

ttfkft@gmail.com

www.tisza-to-fejlesztes.hu

Lakossági fórum - 2010.október 27.