1 / 11

Medicin

Medicin. Betablokker. Selozok, Metrozok, Durozok, Dimitone, Carvediol Virkning: Nedsætter pulsen, blodtrykket og mindsker hjertets iltforbrug. Anvendelse: Forebyggelse af hjertekramper, forhøjet blodtryk, hjerterytme og forebyggende efter blodprop Mulige bivirkninger:

oshin
Download Presentation

Medicin

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Medicin www.regionmidtjylland.dk

 2. Betablokker Selozok, Metrozok, Durozok, Dimitone, Carvediol Virkning: • Nedsætter pulsen, blodtrykket og mindsker hjertets iltforbrug. Anvendelse: • Forebyggelse af hjertekramper, forhøjet blodtryk, hjerterytme og forebyggende efter blodprop Mulige bivirkninger: • Træthed, svimmelhed, kolde hænder og fødder ( perifer karsammentrækning ) • Søvnforstyrrelser, mareridt, langsom hjerterytme ( pulsen kan ikke i begyndelsen øges ved mobilisation ) • Impotens, kvalme, tendens til diarre. • DM – slører lavt blodsukker • ASTMA – forværring af bronchospasmer • Muskulær træthed ved fysisk hårdt arbejde • Bradycardi / div. blok 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 3. Acetylsalicylsyre Magnyl, hjertemagnyl, magnyl entero Virkning: • Nedsætter blodpladernes evne til at klumpe sammen Anvendelse: • behandler og forebygger blodpropper i hjerte, hjerne og ben Mulige bivirkninger: • Øget tendens til blødning. Svie og sure opstød. Risiko for mavesår Livslang behandling 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 4. ADP-receptorhæmmere Plavix, Grepid, Efient Virkning: • Nedsætter blodpladernes tendens til at klumpe sig sammen og nedsætter risikoen for nye blodpropper. Anvendelse: • Forebyggelse af blodpropper hos borgere med åreforsnævring ( iskæmisk hjertesygdom ) • Forebyggelse af blodpropper efter ballonudvidelse, hvor der er indsat stent. Mulige bivirkninger: • Mavesmerter, diarre, kvalme, hovedpine, svimmelhed, blødning, blå mærker, næseblod. 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 5. ACE-hæmmere / Angiotensin II-antagonist Capoten, Captopril, Triatec, Coversyl, Corodil, Cozaar, m.fl. Virkning: • Udvider pulsårerne, så hjertes arbejde aflastes og blodtrykket falder ( ACE-hæmmere ) • Hæmmer et hormon (angiotensin II ) så blodkarrerne udvides og blodtrykket falder. Påvirker endvidere slat- og vandudskillelsen gennem nyrerne ( angiotensin II-antagonisterne ). Anvendelse: • Forhøjet blodtryk, aflastning af hjertets arbejde ( imcomp. ) Mulige bivirkninger: • Tør, irriterende hoste og ændret smagssans. Hovedpine og svimmelhed pga. fald i blodtrykket. Påvirker nyrefunktionen ( ACE-hæmmer ) • Sjældent - blodtryksfald, hovedpine, svimmelhed, forhøjet kalium i blodet og påvirkning af leverfunktionen ( Angiotensin II-antagonist ) Blodprøvekontrol hos egen læge – væske- og levertal. 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 6. Calciumantagonister Amlodipin, Cardil, Verapramil, Isoptin, Cardizem, Geangin, Hexasoptin, Norvasc Virkning: • Nedsætter blodtryk, udvider blodkarrene, nedsætter hjerterytme Anvendelse: • Forebyggelse af hjertekramper, forhøjet blodtryk, stabilisering af hjerterytme Mulige bivirkninger: • hovedpine, svimmelhed, rødme og varmefornemmelse i huden, ankelødemer, væske i kroppen, træg mave. • Bradycardi 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 7. Vanddrivende Centyl, Furix, Diural, Furosemid, Spirix, Spiron Virkning: • Øger udskillelsen af salte, som trækker vand med sig ud af kroppen Anvendelse: • Nedsat pumpefunktion ( incomp. ) og forhøjet BT Mulige bivirkninger: • Forstyrrelser i kroppens saltbalance ( lav kalium ), svimmelhed, appetitløshed, kvalme, øget tørstfornemmelse, mundtørhed, ændret smagssans Blodprøvekontrol hos egen læge af væsketal. 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 8. Nitrapræparater Nitroglycerin ( resoribletter / spray ), Cardopax, Isodur, Imdur, Fem-mono retard Virkning: • Udvider blodkarrene Anvendelse: • Forebyggelse og behandling af hjertekramper Mulige bivirkninger: • Hovedpine, kvalme, blodtryksfald, svimmelhed, varme og rødme i ansigtet • Korttidsvirkende – til behandling og forebyggelse af anfald. • Langtidsvirkende – til forebyggelse af anfald. Kan benytte Nitroglycerin sammen med de langtidsvirkende ved akutte smerteanfald. 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 9. Kolesterolsænkende medicin Simvastatin, Zocor Virkning: • Hæmmer at leveren danner kolesterol • Hæmmer yderligere åreforkalkning ( forfedtning ) og gør forkalkningen mere stabil. Anvendelse: • Gives ved forhøjet se - kolesterol • Cholesteroltallet skal jævnligt kontrolleres ved egen læge Mulige bivirkninger: • Korttidsbivirkninger – udslet, fordøjelsesbesvær, sævnløshed, hovedpine • Stigende levertal, der skal tages blodprøver efter 1 måned og ca. hvert halve år herefter hos egen læge. • Sjældent - Ved muskelsmerter skal egen læge kontaktes. 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 10. PDE-5 Viagra, Cialis, Levitra Virkning: Gør det lettere for blodkarrene i penis af udvide sig. Tablet indtages ½ time inden ønsket rejsning. Effekten holder i ca. 4 – 36 timer afhængig af præparat. Kræver desuden seksuel stimulation. Anvendelse: Rejsningsbesvær – manglende evne til at opnå eller opretholde rejsning tilstrækkelig til at kunne gennemføre seksuel aktivitet Mulige bivirkninger: Hovedpine, ansigtsrødmen, dårlig fordøjelse Må kun tages sammen med hjertemedicin efter samråd med egen læge. Ved brug af nitrapræparater må PDE-5 ikke indtages de første 24 timer. www.elsk-igen.dk www.rejsningsproblemer.dk 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 11. Digoxin Virkning: • Øger hjertets sammentræningskraft og virker stabiliserende på hjerterytmen Anvendelse: Atrieflimmer, hjerteinsufficiens Mulige bivirkninger: Hjerterytmeforstyrrelser, langsom puls, kvalme, opkastning, diarre og gul/grønt syn Blodprøvekontrol hos egen læge 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk

More Related