Download
medicin n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Medicin PowerPoint Presentation

Medicin

10 Views Download Presentation
Download Presentation

Medicin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Medicin www.regionmidtjylland.dk

 2. Betablokker Selozok, Metrozok, Durozok, Dimitone, Carvediol Virkning: • Nedsætter pulsen, blodtrykket og mindsker hjertets iltforbrug. Anvendelse: • Forebyggelse af hjertekramper, forhøjet blodtryk, hjerterytme og forebyggende efter blodprop Mulige bivirkninger: • Træthed, svimmelhed, kolde hænder og fødder ( perifer karsammentrækning ) • Søvnforstyrrelser, mareridt, langsom hjerterytme ( pulsen kan ikke i begyndelsen øges ved mobilisation ) • Impotens, kvalme, tendens til diarre. • DM – slører lavt blodsukker • ASTMA – forværring af bronchospasmer • Muskulær træthed ved fysisk hårdt arbejde • Bradycardi / div. blok 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 3. Acetylsalicylsyre Magnyl, hjertemagnyl, magnyl entero Virkning: • Nedsætter blodpladernes evne til at klumpe sammen Anvendelse: • behandler og forebygger blodpropper i hjerte, hjerne og ben Mulige bivirkninger: • Øget tendens til blødning. Svie og sure opstød. Risiko for mavesår Livslang behandling 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 4. ADP-receptorhæmmere Plavix, Grepid, Efient Virkning: • Nedsætter blodpladernes tendens til at klumpe sig sammen og nedsætter risikoen for nye blodpropper. Anvendelse: • Forebyggelse af blodpropper hos borgere med åreforsnævring ( iskæmisk hjertesygdom ) • Forebyggelse af blodpropper efter ballonudvidelse, hvor der er indsat stent. Mulige bivirkninger: • Mavesmerter, diarre, kvalme, hovedpine, svimmelhed, blødning, blå mærker, næseblod. 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 5. ACE-hæmmere / Angiotensin II-antagonist Capoten, Captopril, Triatec, Coversyl, Corodil, Cozaar, m.fl. Virkning: • Udvider pulsårerne, så hjertes arbejde aflastes og blodtrykket falder ( ACE-hæmmere ) • Hæmmer et hormon (angiotensin II ) så blodkarrerne udvides og blodtrykket falder. Påvirker endvidere slat- og vandudskillelsen gennem nyrerne ( angiotensin II-antagonisterne ). Anvendelse: • Forhøjet blodtryk, aflastning af hjertets arbejde ( imcomp. ) Mulige bivirkninger: • Tør, irriterende hoste og ændret smagssans. Hovedpine og svimmelhed pga. fald i blodtrykket. Påvirker nyrefunktionen ( ACE-hæmmer ) • Sjældent - blodtryksfald, hovedpine, svimmelhed, forhøjet kalium i blodet og påvirkning af leverfunktionen ( Angiotensin II-antagonist ) Blodprøvekontrol hos egen læge – væske- og levertal. 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 6. Calciumantagonister Amlodipin, Cardil, Verapramil, Isoptin, Cardizem, Geangin, Hexasoptin, Norvasc Virkning: • Nedsætter blodtryk, udvider blodkarrene, nedsætter hjerterytme Anvendelse: • Forebyggelse af hjertekramper, forhøjet blodtryk, stabilisering af hjerterytme Mulige bivirkninger: • hovedpine, svimmelhed, rødme og varmefornemmelse i huden, ankelødemer, væske i kroppen, træg mave. • Bradycardi 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 7. Vanddrivende Centyl, Furix, Diural, Furosemid, Spirix, Spiron Virkning: • Øger udskillelsen af salte, som trækker vand med sig ud af kroppen Anvendelse: • Nedsat pumpefunktion ( incomp. ) og forhøjet BT Mulige bivirkninger: • Forstyrrelser i kroppens saltbalance ( lav kalium ), svimmelhed, appetitløshed, kvalme, øget tørstfornemmelse, mundtørhed, ændret smagssans Blodprøvekontrol hos egen læge af væsketal. 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 8. Nitrapræparater Nitroglycerin ( resoribletter / spray ), Cardopax, Isodur, Imdur, Fem-mono retard Virkning: • Udvider blodkarrene Anvendelse: • Forebyggelse og behandling af hjertekramper Mulige bivirkninger: • Hovedpine, kvalme, blodtryksfald, svimmelhed, varme og rødme i ansigtet • Korttidsvirkende – til behandling og forebyggelse af anfald. • Langtidsvirkende – til forebyggelse af anfald. Kan benytte Nitroglycerin sammen med de langtidsvirkende ved akutte smerteanfald. 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 9. Kolesterolsænkende medicin Simvastatin, Zocor Virkning: • Hæmmer at leveren danner kolesterol • Hæmmer yderligere åreforkalkning ( forfedtning ) og gør forkalkningen mere stabil. Anvendelse: • Gives ved forhøjet se - kolesterol • Cholesteroltallet skal jævnligt kontrolleres ved egen læge Mulige bivirkninger: • Korttidsbivirkninger – udslet, fordøjelsesbesvær, sævnløshed, hovedpine • Stigende levertal, der skal tages blodprøver efter 1 måned og ca. hvert halve år herefter hos egen læge. • Sjældent - Ved muskelsmerter skal egen læge kontaktes. 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 10. PDE-5 Viagra, Cialis, Levitra Virkning: Gør det lettere for blodkarrene i penis af udvide sig. Tablet indtages ½ time inden ønsket rejsning. Effekten holder i ca. 4 – 36 timer afhængig af præparat. Kræver desuden seksuel stimulation. Anvendelse: Rejsningsbesvær – manglende evne til at opnå eller opretholde rejsning tilstrækkelig til at kunne gennemføre seksuel aktivitet Mulige bivirkninger: Hovedpine, ansigtsrødmen, dårlig fordøjelse Må kun tages sammen med hjertemedicin efter samråd med egen læge. Ved brug af nitrapræparater må PDE-5 ikke indtages de første 24 timer. www.elsk-igen.dk www.rejsningsproblemer.dk 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 11. Digoxin Virkning: • Øger hjertets sammentræningskraft og virker stabiliserende på hjerterytmen Anvendelse: Atrieflimmer, hjerteinsufficiens Mulige bivirkninger: Hjerterytmeforstyrrelser, langsom puls, kvalme, opkastning, diarre og gul/grønt syn Blodprøvekontrol hos egen læge 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk