e banking l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E- Banking PowerPoint Presentation
Download Presentation
E- Banking

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

E- Banking - PowerPoint PPT Presentation


 • 513 Views
 • Uploaded on

E- Banking E-Banking Internet Banking Cyber Banking รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน Internet Banking Payment Gateway or Bill payment Mobile Banking รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน InternetBanking Payment gateway Mobile Banking รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'E- Banking' - oshin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

E-Banking

Internet Banking

Cyber Banking

e banking3

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

 • Internet Banking
 • Payment Gateway or Bill payment
 • Mobile Banking
slide4

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

InternetBanking

Payment gateway

Mobile Banking

slide5

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

InternetBanking

Payment gateway

Mobile Banking

slide6

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

 • ลักษณะบริการ
 • ธนาคารที่ให้บริการ
 • อนาคต

InternetBanking

Payment gateway

Mobile Banking

slide7

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

 • ลักษณะบริการ
 • สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี (Account Balance Inquiry)
 • สอบถามรายการเคลื่อนไหวในบัญชี (Account Statement Inquiry)
 • โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองหรือไปยังบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ (Inter-Account Funds Transfer to owner or other account)

InternetBanking

Payment gateway

Mobile Banking

slide8

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

ลักษณะบริการ

4. สอบถามสถานะเช็ค (Cheque Status Inquiry)

5. สอบถามการอายัดเช็ค (Stop-Payment Cheque Inquiry)

6. อายัดเช็ค (Stop-Payment of Cheque)

7. การโอนเงินเพื่อชำระเป็นค่าเงินกู้ธนาคาร

8. บริการสินเชื่อบุคคล

InternetBanking

Payment gateway

Mobile Banking

slide9

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

 • ธนาคารที่ให้บริการ
 • "ASIA CyberBanking" ของธนาคารเอเชีย
 • "Citibank Online" ของธนาคาร ซิตี้แบงก์
 • "SCB Easy” ของธนาคารไทยพาณิชย์
 • "KTB Internet Banking"ของธนาคารกรุงไทย
 • "TFB e-Internet Banking“ ของธนาคาร กสิกรไทย
 • "Krungsri Online"ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • "Bualuang iBanking"ของธนาคารกรุงเทพ
 • "TMB Direct Internet Banking" ของธนาคารทหารไทย

InternetBanking

Payment gateway

Mobile Banking

slide10

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

อนาคตอันที่จริงความสามารถของเน็ตแบงกิ้งยังมีอีกมากที่ยังไม่ได้กล่าวถึง แต่สำหรับอนาคตความสามารถใหม่ๆ จะถูกเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอน ส่วนความเห็นของผมนั้นคิดว่าเราน่าจะได้เห็นเช็คของขวัญแบบอิเล็กทรอนิกส์ Gift Cheque) หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ในเร็ววันนี้เพียงแต่ต้องอดใจรอกันหน่อยนะครับ

InternetBanking

Payment gateway

Mobile Banking

slide11

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

InternetBanking

Payment gateway

Mobile Banking

slide12

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

ลักษณะบริการ

ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการต่างๆได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้องเดินทาง เช่น ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าเพจเจอร์ ค่าบัตรเครดิต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต การผ่อนชำระค่าบ้าน ค่าบริการเคเบิลทีวี ค่าเช่าซื้อรถยนต์    และค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บางธนาคารยังอำนวยความสะดวกให้โดยการมีระบบตั้งเวลาชำระเงินอัตโนมัติที่ลูกค้าสามารถตั้งเวลาชำระเงินไว้ล่วงหน้าเพื่อตัดบัญชีให้ตรงกับวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

InternetBanking

Payment gateway

Mobile Banking

slide13

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

InternetBanking

Payment gateway

Mobile Banking

slide14

รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน

ลักษณะบริการ

ลักษณะบริการจะมีความคล้ายคลึงกับอินเทอร์เน็ต แบ็งกิ้ง เพียงแต่โมบาย แบ็งกิ้งจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นหลัก ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วมากในทุกๆปี อีกทั้งในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ ยังสนับสนุน WAP (Wireless Access Protocol) ด้วยแล้ว ยิ่งทำให้เพิ่มโอกาสในการขยายตัวของผู้ใช้บริการโมบาย แบ็งกิ้ง มากขึ้น

InternetBanking

Payment gateway

Mobile Banking

e banking15
ข้อดีในการใช้บริการ E-Banking
 • ความสะดวก
 • ความรวดเร็ว
 • ความถูกต้อง
 • ความประหยัด
e banking16
ปัญหาที่พบจากการให้บริการ E-Banking ในปัจจุบัน
 • ความปลอดภัย
 • ลูกค้าไม่เข้าใจระบบ
 • แพร่หลายของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยังมีน้อย
 • ขั้นตอนการสมัครขอใช้บริการยังยุ่งยากและเสียเวลา
 • ลูกค้ายังไม่คุ้นเคยต่อการใช้เทคโนโลยีในการใช้บริการ
e banking17
แนวโน้มของ E-Banking ไทยในอนาคต