arany j nos let tja l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arany János életútja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arany János életútja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Arany János életútja - PowerPoint PPT Presentation


 • 438 Views
 • Uploaded on

Arany János életútja. 1817-1882. „én valék öreg szüleim egyetlen reménye…” Arany János 1817. március 2-án látta meg a napvilágot Nagyszalontán . Híre pora nincsen már az öreg háznak, Honnan elindultam földi utazásnak, Nem is úgy épült, hogy századokig álljon,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Arany János életútja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
„én valék öreg szüleim egyetlen reménye…”Arany János 1817. március 2-án látta meg a napvilágotNagyszalontán.

Híre pora nincsen

már az öreg háznak,

Honnan elindultam

földi utazásnak,

Nem is úgy épült, hogy

századokig álljon,

Csak rövid tanyául,

mint a fecskefészek...

Ilyenforma lehetett a költő szülőháza

csal df ja

Arany

Megyeri

Ercsey

Sára

V. .János Julianna

Juliska László

Piroska

Családfája

György

slide4

A fiúcska gyengéd, szeretetre méltó, eszes, tanulékony gyerek volt. Idős apja, a „híres mesélő”, már szinte a bölcsőben rákapatta a mesék és mondák ízére.

Csonkatorony, Szalonta A helyreállított Csonkatorony.

Petőfi rajza 1846-bólMa múzeum

slide5
Nyolcéves lehetett, amikor

egyik tankönyvébe jegyezte

be első versét:

Ha akarod tudni

Ez könyv kié legyen

Az Arany Jánosé

Ki sokáig éljen.

A deákos aláírás után pedig

ez áll még:

„Vevődött 10 garason

1825 esztendei őszi

vásárban…”

1823 tavaszán adták iskolába. Szülei néha a mezőre is kivitték, de gyönge testalkata miatt, nem erőltették a fizikai munkát. Tanult embert akartak nevelni belőle.

slide6

1831-ben kérvényt írt „Tiszteletes, Tudós Balogh Péter úrhoz”, akitől segédtanítói állást kért, ezzel az indoklással:„… mert szüleim, kik nyóltz esztendők elfolyása alatt gondosan taníttatni igyekeztek, elöregedvénn, … a további taníttatást nem teljesíthetik.” Az állást megkapta, s ezután nappal tanított, tanult, éjjel pedig olvasott.

slide7

1833 őszén 16 éves korában a híres debreceni Kollégiumbanfolytatná tanulmányait, de szegény szülei nem tudták vállalni a költségeket. Ezért megszakítja itteni diákéveit, és Kisújszálláson tanítóskodik.

AdebreceniReformátusKollégium

j ttek a b gondok ti cimbor nak
Debrecenbenkiváló diák.

Szobrász vagy festő szeretett

volna lenni, végül beáll

vándorszínésznek. Ez

életének igen keserű

szakasza:

haldokol édesanyja,

megvakult édesapja.

Szalontán vállal állást, hogy

édesapja mellett lehessen.

Először tanító, majd jegyző

lett. 34 évig élt Nagyszalontán,

s minden, ami fontos, jelentős

életében valamiképpen ide

fűződik.

„Jöttek a búgondok úti cimborának”
v gre kincset leltem h zi boldogs got
„Végre kincset leltem: házi boldogságot”

Ifjú voltál, ifjú voltam,

Árva voltál, én szegény;

Nem volt messze olyan

összeillő pár a

földtekén.

(Nőmhöz - részlet)

Arany János és családja

slide10

Barabás Miklós kőrajza

Egy debreceni iskolatárs -Szilágyi István-, aki Szalontára került iskolaigazgatónak, bátorította Aranyt költői terveiben, biztatta az írásra.

Így ír erről a költő:

„Annyi biztos, hogy ha kedves barátom Szalontára nem jő, engem senki sem lát

írói pályán az életben.”

a kisfaludy t rsas g p ly zat ra 1846 ban meg rta a toldi c m elbesz l k ltem ny t
A Kisfaludy Társaság pályázatára 1846-ban megírta a Toldi című elbeszélő költeményét.
 • ismertté vált az országban
 • meghívták a Pesti Divatlaphoz munkatársnak
 • Petőfitől köszöntő levelet és verset kap
 • Arany a boldogságtól meghatottan válaszol rá
 • megkezdődik a magyar irodalom egyik legszebb költőbarátsága

Petőfi 1847-ben.

Orlay Petrich Soma festménye

slide12
Süvegemen nemzetiszin rózsa,

Ajakamon édes babám csókja;

Ne félj, babám, nem megyek világra:

Nemzetemnek vagyok katonája.

Nem kerestek engemet kötéllel;

Zászló alá magam csaptam én fel:

Szülőanyám, te szép Magyarország,

Hogyne lennék holtig igaz hozzád!

(Nemzetőr-dal - részlet)

1848 áprilisában egy nemzetőrsereg vonul át Nagyszalontán. Arany első lelkesedését versbe öntötte. Később belépett a nemzetőrségbe, sőt Szalontán ő szervezte meg.

Borsos József: Nemzetőrtiszt

slide13

Az 1849-es év kettős gyászt hoz Arany számára. A szabadságharc bukása és barátja halála mély fájdalommal töltötte el. Ekkor írt verseiben először a kétségbeesés, majd a panasz hangja szólal meg.

 • A költő legnépszerűbb képe Barabás Miklós 1856-ban készült rajza.
 • Még látható rajta az a szakáll, amelyet Kossuthra emlékezve viseltek hívei, s amelynek viselését 1852-ben megtiltotta a kormány.
 • A kihajtott nyakkendőtlen ing Petőfire emlékeztet, a magyaros zeke a nemzeti érzület bizonyítéka.
slide14

Egy ideig Szalonta környékén bújdosott a császári rendőrség elől, majd Nagykőrösre kapott meghívást, s kilenc évig tanított az ottani gimnáziumban. Ekkorra már oldódik fájdalma, erről a hangulatváltozásról tanúskodik a Fülemile c. verse, és a Bajusz c. víg elbeszélése is.

A nagykőrösi gimnázium épülete Arany korában

slide15

„Oh, mily tömeg! s én egyedül!” Barátai ösztönzésére 1860-ban családjával Pestre költözik. A Kisfaludy Társaság igazgatója, majd a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára lesz. A nagyváros forgatagában nem érezte jól magát.

a lantot a lantot szor tsd kebledhez ha j a hal l
„A lantot, a lantotSzorítsd kebledhez Ha jő a halál…”
 • Öregen találja meg a nyugalmat nyaranta a Margitsziget fái alatt. Ide vonult el a nagyváros zajától.

A tölgyek alatt

Szeretek pihenni.

Hova el nem hat

Város-zaja semmi.

A Margitszigeten, egykori tölgyfái alatt

állították fel a költő szobrát

slide17
A Margitszigetre vitte magával Gyulai Pál íróbarátjától kapott, kulccsal zárható kis kapcsoskönyvét. Első lapjára ezt írta: Őszikék.

Ezekben a versekben búcsúzik vágyaitól, az élettől.

Az életet ím megjártam,

Nem azt adott, amit vártam:

Néha többet.

Kérve, kellve, kevesebbet.

1882 őszén halt meg.

slide18

DEBRECEN

NAGYSZALONTA

sszefoglal s
Összefoglalás

1. Mit jelent a következő versidézet?

„S mi vagyok én…

Egy népi sarjadék”

a) ismeretlen a költő heve,

b) a nép közül származik, s értük, nekik szól verseiben,

c) Petőfi lett a legjobb barátja.

2. Honnan való az idézet? Mi a vers címe?

slide20

3. Arany János életének egy-egy szakaszát idézik az alábbi képek.

Számozd meg őket a költő életútjának sorrendjében!

slide21

4. Egy-egy fontosabb életrajzi szakaszt egy-egy odaillő versidézet

nyit meg. Az alábbi három idézetet kapcsold össze a lenti rajzok megfelelőjével!

„Jöttek a búgondok úti cimborának.”

„Végre kincset leltem:házi boldogságát”

„És mily sokat nyerék!

Hogy drága jobbkezed osztályosa vagyok.”

slide22

5. a) Nevezd meg az épületeket!

b) Állapítsd meg a települések nevét!

c) Milyen életrajzi vonatkozása van egy-egy épületnek?

d) Számozd meg őket az életút sorrendjének megfelelően!

slide23

6. Mikor élt Arany János?

ARANY JÁNOS: 1817-1882

slide24

Ajánlott irodalom:

1. Így élt Arany János

2. Aranytól Aranyról, Összeállította: Tóth Tibor

3. Szunyogh Szabolcs: Arany János

4. Nagyjaink sorozat: Arany János

5. Benedek Marcell: Arany János

6. Dr. Czeizel Endre: Költők, gének, titkok