Agile
Download
1 / 35

????? ??? ??? Agile - PowerPoint PPT Presentation


 • 268 Views
 • Uploaded on

انواع مدل های Agile. گرد آونده: مریم براتی نام درس: مهندسی نرم افزار (2) استاد درس: استاد شیروی. روش Agile چیست؟. تمرکز بیشتر روی کد است تا طراحی بر پایه روش های تناوبی به منظور به منظور بهتر کردن توسعه نرم افزار است.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? ??? ??? Agile' - osgood


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Agile

انواع مدل های Agile

گرد آونده: مریم براتی

نام درس: مهندسی نرم افزار (2)

استاد درس: استاد شیروی


Agile1
روش Agile چیست؟

 • تمرکز بیشتر روی کد است تا طراحی

 • بر پایه روش های تناوبی به منظور به منظور بهتر کردن توسعه نرم افزار است.

 • هدف این روش این است که کار نرم افزاری باید سریع انجام شود و تکامل یابد.


Agile2
روش Agile چیست؟

 • در توسعه سریع مشخصات طراحی و پیاده سازی با هم تداخل دارند.

  • سیستم به صورت یکسری از نسخه های مرحله ای تکامل می یابد.

  • سفارش دهندگان سیستم ها در تکامل نسخه درگیرند.


Agile method
ﻣﺪل های فرایند های سریع نرم افزار (Agile Method)

 • Extreme Programming (XP)

 • Scrum

 • Adaptive Software Development (ASD)

 • Crystal Clear and Other Crystal Methodologies

 • DSDM

 • Feature Driven Development (FDD)


Agile
1. متدلوژی XP

 • مشهورﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪ Agile ،XP است.

 • دلایل موفقیت این روش:

  • تاکید آن بر رضایت مشتری است.

   • نیازهای مشتری را حتی در پایانی ترین مراحل تولید در سیستم اعمال میکند.

  • توجه به کار گروهی که این کار را با ساده ترین و مؤثرترین راه انجام میدهد.

   • مدیران، مشتریان و توسعهدهندگان همه اعضای تیمی هستند که مختص تحویل یک نرم افزار خوب (با کیفیت) است.


Agile
مزایای مدل XP

 • مدل XPیک پروژه نرم افزاری را در چهار وجه زیر بهبود می بخشد:

  • ارتباطات (Communication)

  • سادگی (Simplicity)

  • بازخورد ها (Feedback )

  • شجاعت (Courage )


Xp xp
چرخه حیات XPچرخه حیات برنامه نویسی به روش XP


Agile
اعمال برنامه نویسی XP

 • داستان‌های کاربران یا User Stories

 • دوره‌های زمانی کوتاه

 • تست های قبول شده

 • برنامه نویسی دوتایی

 • تیم همه کاره

 • محیط کاری باز


2 scrum
2. متدلوژی SCRUM

 • ﯾﮏ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی اﻓﺰاﯾﺸﯽ(Incremental) ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ھﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری اﺳﺖ.

 • وﯾﮋﮔﯽ های scrum:

  • ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ (Transparency)

  • ممیزی و وارسی (Inspection)

  • تطابق پذیری (Adaption)
Scrum2
نقش افراد در SCRUM

 • Pigs Rols (نقش خوک)

  • متعهد به ساختن منظم و متناوب نرم افزار

 • Chickens Rols (نقش جوجه)

  • علاقه مند به پروژه هستند ولی در عمل بی تفاوت هستند


Pigs rols
Pigs Rols

 • Scrum Master (استاد اسکروم)

  • وظیفه اصلی وی رفع مشکلات تیم و محافظت از تیم است.

 • Product Owner (صاحب محصول)

  • نماینده مشتری است.

  • مسئول ارائه علایق و تمایلات هر کسی که در پروژه و سیستم نفعی می برد.

  • نیازمندی ههای مورد دغدغه مشتری را جمع آوری و اولویت بندی می کند.

 • Team (تیم)

  • مسئول تحویل محصول است.


Chicken rols
Chicken Rols

 • Stakholders (ذینفعان پروژه)

  • کسانی که پروژه ها راه اندزی می کنند.

  • پروژه ها برای آنها به میزان توافق شده ای سود ایجاد می کنند.

 • Managers (مدیران)

  • مسئول برپا کردن محیط کاری برای سازمان ها و شرکت های تولید محصول هستند.3 asd
3. متدلوژی ASD

 • ﻣﺘﺪﻟﻮژي اﺳﺖ که ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ همه ﭼﯿﺰ در آن ﺑﺮ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر سه ﮔﺎنه ﻓﺮض -همکاری– اﺻﻼح اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

  • فاز اول: Project Initiation

  • فاز دوم: Adaptive Cycle Planning

  • فاز سوم: Concurrent Component Engineering

  • فاز چهارم: Quality Review

  • فاز پنجم: Final Q/A and Release


Agile
فرایند متدلوژی ASD


Project initiation
فاز اول: Project Initiation

 • به تحلیل مقدماتی بر روی مسئله می پردازد.

 • محصولات این فاز:

  • Mission Artifact: اطلاعات لازم برای تولید محصول

   • Product Specification: نتایج تحلیل و مدل سازی سیستم

   • Project Datasheet: خلاصه ای از اطلاعات بدست آمده و بعضی از نمودار ها

  • Project Vision: حوزه، سایز، cntext سیستم در آن مشخص می شود.


Adaptive cycle planning
فاز دوم: Adaptive Cycle Planning

 • داخل چرخه متدلوژی است.

 • طی جلسات JAD کامپوننت های محصول تعیین می شود.

 • نمودار های روابط بین کامپوننت ها تحت عنوان Component Diagram رسم می شود.


Concurrent component engineering
فاز سوم: Concurrent Component Engineering

 • کامپوننت های که به هر چرخه منتصب شده اند به صورت همزمان توسط چندین تیم ایجاد می شوند.

 • در این مرحله عملیات Refactoring به صورت پیوسته انجام می شود.

 • برای حذف ناسازگاری هایی که در مدل ها و محصولات گروه های مختلف وجود دارد استفاده می شود.


Quality review
فاز چهارم: Quality Review

 • ارزیابی کیفیت محصولات و فرایند.

 • این ارزیابی به حوزه مدلسازی نیز می تواند کشیده شود.


Final q a and release
فاز پنجم: Final Q/A and Release

 • اصلاحات لازم برای ارزیابی های مرحله قبل انجام میشود.

 • پس انجام Q/A محصول نهایی تولید و ارائه می شود.Agile
فرایند متدلوژی DSDM

 • فازFunctional Study

  • در آن به تحلیل امکانپذیریها می پردازد.

 • فاز Business Study

  • به بررسی فرآیندها و موجودیتهاي اطلاعاتی حوزه کسب و کار می پردازد تا بر اساس آن نیازهاي وظیفه ايو غیر وظیفه ايسیستم را شناسائی کند.

 • چرخه داخلی Functional Model Iteration (FMI)

  • نیازمندیهاي وظیفه اي سیستم بر اساس ریسک ایجاد آنها در مدلی به نام Functional Prototype ساخته می شوند.

 • چرخه Design&Build Iteration (D&BI)

  • نمونه اولیه اي که در فاز قبلی ساخته شده بود ، کامل می شود.


5 fdd
5. متدلوژی FDD

 • فرایند متدلوژی FDD:


Agile
فرایند متدلوژی FDD

 • فاز اول: Develop an Overall Model

  • ایجاد یک مدل سرتاسری ساختاری

 • فاز دوم: Build a Feature List

  • بر اساس Area های شناسایی شده Feature List ها و Feature های مربوط به آنها شناسایی می شود.

 • فاز سوم: Plan By Feature

  • بر اساس Feature های شناسایی شده برنامه ریزی ایجاد، انجام شود.


Agile
فرایند متدلوژی FDD

 • فاز چهارم: Design By Feature

  • فاز طراحی طراحی متدلوژی است.

  • نحوه تحقق هر Feature مدلسازی می شود.

 • فاز پنجم: Build By Feature

  • کد مربوط به کلاس ها نوشته می شود.


Agile

6. متدلوژی Crystal Clear

 • فرایند متدلوژی Crystal Clear:


Agile
نتیجه گیری

 • مقایسه فعالیت های انجام شده درمتدلوژی چابک


Agile
نتیجه گیری

 • مقایسه روش های مدیریت مخاطرات


Agile
نتیجه گیری

 • مقایسه مدیریت پروژه در روش های چابک


Agile
نتیجه گیری

 • مقایسه تضمین کیفیت در متدلوژی های چابک


Agile
نتیجه گیری

 • مقایسه نحوه برخورد با نیازمندی ها در متدلوژی های چابک


Agile
نتیجه گیری

 • برخی معیار ها در متدلوژی های چابک