slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zrcadla a čočky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zrcadla a čočky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Zrcadla a čočky - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Zrcadla a čočky. Optické zobrazování. Světlo = svazek rovnoběžných paprsků (vlnovou podstatu světla nebereme v úvahu) Odraz světla od geometrických ploch – zrcadla Lom světla v průhledných tělesech – čočky Skutečný obraz – obraz předmětu můžeme zachytit na stínítku (sbíhavé paprsky)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zrcadla a čočky


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
optick zobrazov n
Optické zobrazování
 • Světlo = svazek rovnoběžných paprsků(vlnovou podstatu světla nebereme v úvahu)
 • Odraz světla od geometrických ploch – zrcadla
 • Lom světla v průhledných tělesech – čočky
 • Skutečný obraz – obraz předmětu můžeme zachytit na stínítku (sbíhavé paprsky)
 • Zdánlivý obraz - obraz

předmětu nemůžeme

zachytit na stínítku

(rozbíhavé paprsky)

[1]

zrcadla
Zrcadla
 • Nejjednodušší zobrazení –

rovinné zrcadlo

(zdánlivý obraz)

Kulové zrcadlo – duté, vypuklé

 • Optická osa zrcadla – střed křivostiS a vrcholV
 • Paprsek směřující rovnoběžně s optickou osou zrcadla se odráží do význačného bodu zvaného ohnisko F.
 • Paprsek procházející středem kulové plochy po odrazu na zrcadle má směr opačný než paprsek dopadající na zrcadlo.

[2]

obrazy v kulov m zrcadle
Obrazy v kulovém zrcadle
 • Ohnisková vzdálenost – f = |VF|=r/2
 • Umístíme-li předmět do vzdálenosti a > 2f od vrcholu dutého kulového zrcadla, bude obraz skutečný, zmenšený a převrácený.
 • Umístíme-li předmět do vzdálenosti 2f> a > fod vrcholu dutého kulového zrcadla, bude obraz skutečný, zvětšený a převrácený.
 • Umístíme-li předmět do vzdálenosti a < fod vrcholu dutého kulového zrcadla, bude obraz zdánlivý, zvětšený a vzpřímený.
 • Obraz ve vypuklém zrcadle bude vždy zdánlivý, zmenšený a vzpřímený.
obrazy v kulov m zrcadle konstrukce
Obrazy v kulovém zrcadle - konstrukce

Vypuklé zrcadlo

[3]

Duté zrcadlo

zobrazovac rovnice kulov ho zrcadla
Zobrazovací rovnice kulového zrcadla
 • a…vzdálenost předmětu od vrcholu zrcadla
 • a´….vzdálenost obrazu od vrcholu zrcadla – je-li kladné =obraz skutečný, je-li záporné = obraz zdánlivý

ZVĚTŠENÍ

 • y..výška předmětu y´..výška obrazu

Z je kladné = obraz vzpřímený, Z je záporné = obraz převrácený.

slide8
ČOČKY
 • Světlo se láme ( index lomu materiálu čočky - n)
 • předmětový a obrazový prostor čočky = dvě ohniska F a F´
 • Dva typy čoček – spojka(tenčí na okrajích),rozptylka(tenčí uprostřed)
 • Umístíme-li předmět do vzdálenosti a > 2f od středu spojky, bude obraz skutečný, zmenšený a převrácený.
 • Umístíme-li předmět do vzdálenosti 2f> a > fod středu spojky, bude obraz skutečný, zvětšený a převrácený.
 • Umístíme-li předmět do vzdálenosti a < fod středu spojky, bude obraz zdánlivý, zvětšený a vzpřímený.
 • U rozptylky bude obraz vždy zdánlivý, zmenšený a vzpřímený
zobrazovac rovnice o ky
Zobrazovací rovnice čočky
 • r1, r2…poloměr kulových ploch čočky
 • n…index lomu čočky

Druhy čoček

Optická mohutnost čočky ……

φ = 1/f

Jednotky – dioptrie (D)

( spojky +), (rozptylky - )

lidsk oko
Lidské oko
 • Optická soustava (čočka ovládána svaly – může měnit ohniskovou vzdálenost)
 • Konvenční zraková vzdálenost – cca 25 cm
 • Zorný úhel – úhel, který svírají okrajové paprsky předmětu vstupující do oka středem oční čočky

[8]

dalekohled a mikroskop
Dalekohled a mikroskop
 • Dalekohled – Holandský - soustava čoček ( spojka a rozptylka) – vzpřímený zvětšený obraz
  • Keplerův – dvě spojky (refraktor) – astronomický dalekohled
  • Newtonův – kulová zrcadla (reflektor) – netrpí chromatickou (barevným lomem) vadou
 • Mikroskop – r.1665 R.Hook – zvětšení pozorovacího úhlu max. 2000x ( omezení vlnovou délka světla)

[6,7]

slide14

Použité zdroje:

SVOBODA, Emanuel aj. Přehled středoškolské fyziky. 4. upravené vydání. Praha: Prometheus, 2006. 515 s. ISBN 80-7196-307-0.

DOC.ING.IVAN ŠTOLL,CSC. - Fyzika (pro netechnické obory SOŠ a SOU)

Prometheus 2007, 260 s. ISBN 978-80-7196-223-6

učebnice s doložkou MŠMT čj.1 527/07-23 ze dne 2.4.2007

AKADEMIK VLADIMÍR HAJKO, PROF.RNDR.JURAJ DANIEL-SZABO, CSC. - Základy fyziky

VEDA 1983 (Bratislava)

Použité obrázky:

[1] Vypuklé zrcadlo- [online]. 3.9.2013 [cit. 3. 9. 2013]. Dostupný na http://www.sbirkaprikladu.cz/userfiles/8/image/vypukle_zrcadlo.jpg

[2] Zobrazení rovinným zrcadlem[online]. 3.9.2013 [cit. 3. 9. 2013]. Dostupný na http://fyzika.smoula.net/data/images/rovinne.jpg

[3] Zobrazení kulovým zrcadlem[online]. 3.9.2013 [cit. 3. 9. 2013]. Dostupný na http://fyzika.jreichl.com/data/optika/31_zrcadla_cocky_soubory/image021.png

[4,5] Zobrazení spojnou, rozptylnou čočkou[online]. 3.9.2013 [cit. 3. 9. 2013]. Dostupný na http://i.idnes.cz/07/103/cl/JLB1ea05c_obraz_a_predmet_3.jpg, http://i.idnes.cz/07/103/cl/JLB1e9ea9_Obraz_a_predmet_2.jpg

[6,7] dalekohled, mikroskop[online]. 3.9.2013 [cit. 3. 9. 2013]. Dostupný na http://cs.wikipedia.org/wiki/Dalekohled, http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroskop

[8,9] lidské oko, vady oka[online]. 3.9.2013 [cit. 3. 9. 2013]. Dostupný na http://media.investicniweb.cz/photos/2013/09/27/25287-lidske-oko-ilustracni-foto.jpg, http://skolajecna.cz/biologie/Images/Textbook/Big/0110000/00275.jpg