risk menad ment u osiguranju kao investicionom investitoru n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
RISK MENADŽMENT U OSIGURANJU KAO INVESTICIONOM INVESTITORU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

RISK MENADŽMENT U OSIGURANJU KAO INVESTICIONOM INVESTITORU - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

RISK MENADŽMENT U OSIGURANJU KAO INVESTICIONOM INVESTITORU. mr Milenka Jezdimirović. DEFINICIJA RISK MENADŽMENTA. Analiza Prepoznavanje rizika Procenjivanje rizika Klasifikacija rizika Upotreba resursa Minimiziranje rizika Praćenje rizika Kontrola rizika Uticaj rizika.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RISK MENADŽMENT U OSIGURANJU KAO INVESTICIONOM INVESTITORU' - oscar-lambert


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
risk menad ment u osiguranju kao investicionom investitoru

RISK MENADŽMENT U OSIGURANJU KAO INVESTICIONOM INVESTITORU

mr Milenka Jezdimirović

definicija risk menad menta
DEFINICIJA RISK MENADŽMENTA
  • Analiza
  • Prepoznavanje rizika
  • Procenjivanje rizika
  • Klasifikacija rizika
 • Upotreba resursa
  • Minimiziranje rizika
  • Praćenje rizika
  • Kontrola rizika
  • Uticaj rizika
 • Upravljanje rizikom (risk menadžment) obuhvata:
slide3

Odlučivanje

  • U kapitalnim investicijama
  • Finansijskom tržištu
  • Kreditnim poslovima
  • Događajima od uticaja na ukupni biznis

PRIMENA RISK MENADŽMENTA

 • Izbegavanje
  • Velikih gubitaka
  • Izgubljenih investicija
  • Propasti Kompanije
 • Kvalitativni pristup (merenje)
  • Poslovni rizik
  • Operativni rizik
 • Zahtevi pred menadžmentom
  • Definisanje
  • Izmena
  • Odluka
postupci analize rizika
POSTUPCI ANALIZE RIZIKA
 • Identifikacija rizika ( rizici procenta, firme, tržišta )
 • Metode merenja rizika ( nefortmalna procena, analiza verovatnoće, mere disperzije, portfelji, učinak)
 • Vrednovanje opcija ( kvalitativne analize, diskontne stope rizika, koeficijent ekvivalencije, očekivana vrednost, selekcija potrfelja, očekivana korist )
 • Analiza rizika simulacijom
zna aj osiguranja funkcije
ZNAČAJ OSIGURANJA ( Funkcije )
 • Zaštita
 • Socijalna politika
 • Alokacija, mobilizacije, distribucije (značajno za temu)
slide6

FAKTORI UTICAJA NA MOBILIZACIJU, ALOKACIJU I DISTRIBUCIJU KAPITALA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

 • Pravni okvir
 • Razvijenost tržišta i tražnja za kapitalom
 • Isplativost transfera
 • Pouzdanost distributivnog kanala
 • Regionalni razvoj
 • Likvidnost
 • Resurs i uticaj na razvoj regiona
  • Prirodni uslovi
  • Kvalitet menadžmenta kao nosioca razvoja
slide7

FORMIRANJE INVESTICIONOG POTENCIJALA

 • Kvalitativnom analizom preuzetih rizika minimizirane štete (mogućnost plasmana do namenske upotrebe)
 • Kontrolisani troškovi sprovođenja osiguranja - povećana ekonomičnost
 • Visok koeficijent premije
   • Porast obima premije
   • Visoka likvidnost
 • Osećaj potrebe progresivnog očuvanja vrednosti kapitala
 • Replasman dobiti iz predhodnog perioda
 • Profit
posledice ekspanzije
POSLEDICE EKSPANZIJE
 • Rast tražnje za finansijskim tržištima
 • Povećanje kapitalnog budžeta osiguravajućih Kompanija
 • Problem mogućeg pogrešnog izbora
 • Problem moralnog hazarda
 • Averzija

- Spremiti kompenzaciju za prenošenje rizika u smislu povrata minimalnog dela u osnovni imovinski oblik

distribucija plasman slobodnih sredstava osiguranja upravljanje portfolijom
DISTRIBUCIJA (PLASMAN) SLOBODNIH SREDSTAVA OSIGURANJA ( upravljanje portfolijom )
 • Menadžerski tim sastavlja investicioni portfolio
 • Prva faza procesa:
    • Definisanje investicione strategije i politike
 • Druga faza procesa:
 • Prognoza budućih trendova
  • - Risk osiguranja
  • - Risk imovine
  • - Risk kamatne stope
  • - Biznis risk
slide10

Treća faza procesa:

 • Alokacija na što više alternativa koje vode minimizaciji rizika ili maksimizaciji prinosa

Disperzija ulaganja

Investiranje društva za ulaganje

 • Četvrta faza procesa: monitoring i obnavljanje portfolia
 • Princip
 • - Diversifikacija
 • - Usklađenost plasmana i obaveza
 • Instrumenti ulaganja
 • - Instrumenti tržišta novca
 • - Obveznice
 • - Instrumenti akcijskog kapitala - Preferencijalne akcije, Obične akcije, Investicione kompanijske akcije
 • - Tržište derivata – Opcije, fjučersi, Svopovi
menad ersko upravljanje rizikom menad ment kao faktor dobre i lo e odluke
MENADŽERSKO UPRAVLJANJE RIZIKOM ( MENADŽMENT KAO FAKTOR DOBRE I LOŠE ODLUKE )
 • Korporativno upravljanje
  • Organizovani proces
  • Kontrola merenja i upravljanja rizikom
 • 2. Linijsko upravljanje
 • Uvođenje upravljanja rizicima u sve procese:
  • Stvaranje prihoda
  • Razvoja
  • Prodaje
  • Cena
 • 3. Upravljanje portfeljom
 • 4. Transfer rizika - radi otklanjanja izloženosti velikim troškovima
 • 5. Analiza rizika
 • 6. Podaci i tehnološki resursi
 • 7. Upravljanje odnosima u interesnim grupama
slide12

Rizici od uticaja na prihod koje meri menadžment

 • Rizik deviznog kursa
 • Rizik inflacije
 • Rizik eksterne likvidnosti oscilacija tržišta HOV
slide13

Svesnost mogućih problema

 • Sposobnost dobrog programa
 • Spremnost na progresiju upotrebe novih alata i znanja
 • Energija maksimiranja rezultata kompanije
 • Integrisanje u informativno okruženje
 • Dobra informisanost o profesionalnim trendovima okruženja i tržišta
 • Želja za učešćem u društveno – odgovornom funkcionisanju(kroz upotrebu RISK doktrine pojedinačne Kompanije)u konceptu šireg privrednog razvoja ( zemlje, regiona )

SNAGA MENADŽMENT RIZIKA

slide14

Mnogi zajednički problemi u regionu

 • Finansijski sistemi manje razvijeni – uzroci krize u svetu i uticaj
 • Obim i razmera krize, poremećaji na svetskom tržištu – indirektno pogađaju sve zemlje
 • Velike razlike ali i dosta sličnosti
 • Kako se reagovalo?
 • -Iznenađenje i nespremnost – mnoge je iznenadilo
 • - Izgovor – mnogi krizu koriste kao izgovor
 • - Opravdanja – kriza psihološkog porekla, ne može nas puno pogoditi...- kasno reagovanje
 • Da je postojalo razvijeno tržište da li bi padovi bili tako veliki ????? ( veća razvijenost – veći pad)

OTVORENI PROBLEMI