hur ska biblioteken fungera som lokala och regionala utvecklingsakt rer om tre r hur kommer vi dit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkomna ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkomna !

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Välkomna ! - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Välkomna !. Hur ska biblioteken fungera som lokala och regionala utvecklingsaktörer om tre år? Hur kommer vi dit?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Välkomna !' - orrick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hur ska biblioteken fungera som lokala och regionala utvecklingsakt rer om tre r hur kommer vi dit

Välkomna!

Hur ska biblioteken fungera som lokala och regionala utvecklingsaktörer om tre år? Hur kommer vi dit?

Ett strategiskt samtal om biblioteksutveckling 24 februari 2011 på Grimslöv Folkhögskola. Arrangörer är Landstinget Kronoberg, Regionförbundet södra Småland, Region Blekinge och Länsbibliotek Sydost. Mötet är en del av arbetet med kultursamverkansmodellen och de regionala kulturplanerna.

dagens uppl gg
Dagens upplägg

09:00 ”Fikamingel”

09:30 Introduktion till dagen

Kort om kultursamverkansmodellen, Sunny Sandström och Lolita Persson

Länsbibliotek Sydost, Ulf Redmo

10:00 Annette Johansson, utredare med inriktning på bibliotek på nationell, regional och lokal nivå, ger oss en skjuts in i dagens samtal

11:00-12:00 Open Space – deltagarna sätter agendan

Introduktion till mötesmetoden. Vilka utvecklingsfrågor vill ni föra upp och diskutera?

Pass 1 (40  min)  

LUNCH

13:00-14:30 Open Space – deltagarna sätter agendan

Pass 2, Pass 3

14:30-15:00 Uppsamling

bakgrund
Bakgrund
 • "Spela samman – En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet” (SOU 2010:11)
 • ”Koffertmodellen”
 • Blekinge och Kronoberg – inträde från och med 2012
 • Krävs regionala kulturplaner, 2012-2014
syfte
Syfte
 • Regionernas frihet och ansvar ökar och kulturen förs närmare medborgarna.
 • Ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.
 • Staten har ett fortsatt övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken.
 • Utvecklad dialog och samspel mellan stat, regional nivå, civila samhället och det professionella kulturlivet.
kulturplanens inneh ll
Kulturplanens innehåll
 • Kulturpolitiskt prioriterade områden (barn och unga, jämställdhet, tillgänglighet, internationellt och interkulturellt arbete)
 • Regionala förutsättningar
 • Beskrivning av de sju verksamhetsområdena
 • Ekonomiska utgångspunkter
 • Arbetsmetod
de sju
”De sju”
 • Professionell teater-, dans- och musikverksamhet
 • Regional museiverksamhet
 • Konst- och kulturfrämjande verksamhet
 • Regional arkivverksamhet
 • Filmkulturell verksamhet med särskild inriktning mot barn och unga
 • Hemslöjdsfrämjande verksamhet
 • Regional biblioteksverksamhet
dialogformer
Dialogformer
 • Strategiska dialoger, genom tematiska samtal med kommunerna, kulturlivet och civilsamhället.
 • Lokala samråd, samtal med det lokala kulturlivet och civilsamhället.
 • Mellanregionala samråd
 • Stormöte med kulturinstitutioner, politiker, tjänstemän och kulturutövare.
tidplan kronoberg
Tidplan Kronoberg

Landsting/Regionförbund

Kulturrådet

1/3-11 Intresseanmälan Kulturrådet tillhanda

5/11-11 Regional kulturplan Kulturrådet tillhanda

 • 6/12-10 LS Beslut arbetsplan
 • 8/12-10 RS Beslut arbetsplan
 • 10/5-11 LS Beslut remissupplaga
 • 11/5-11 RS Beslut remissupplaga
 • 11/5-1/8-11 Remissperiod med Open Space 19 maj
 • 25/10-11 LF Beslut kulturplan
 • 7/10-11 RF Beslut kulturplan
tidplan blekinge
Tidplan Blekinge

Februari – April Strategiska dialoger, samråd och andra möten.

1 mars Gemensam ansökan till Kulturrådet tillsammans med Kalmar och Kronoberg

22 april Senaste datum för texter från referensgrupper

juni – 15 augusti Remisstid

17 juni Stormöte kultur

31 augusti Klar med eventuella ändringar – kultur och fritidsnämnden tillhanda

6 & 13 september diskussion och beslut i Kultur och fritidsnämnden

21 september Arbetsutskottet tillhanda

28 september Beredning i arbetsutskottet

12 oktober Beslut om antagande – Regionstyrelsen

5 november Kulturplanen tillhanda hos Kulturrådet

f lj och delta i arbetet
Följ och delta i arbetet
 • www.kulturplankronoberg.se
 • www.kulturiblekinge.se (kommer inom kort)
dagens uppl gg1
Dagens upplägg

09:00 ”Fikamingel”

09:30 Introduktion till dagen

Kort om kultursamverkansmodellen, Sunny Sandström och Lolita Persson

Länsbibliotek Sydost, Ulf Redmo

10:00 Annette Johansson, utredare med inriktning på bibliotek på nationell, regional och lokal nivå, ger oss en skjuts in i dagens samtal

11:00-12:00 Open Space – deltagarna sätter agendan

Introduktion till mötesmetoden. Vilka utvecklingsfrågor vill ni föra upp och diskutera?

Pass 1 (40  min)  

LUNCH

13:00-14:30 Open Space – deltagarna sätter agendan

Pass 2, Pass 3

14:30-15:00 Uppsamling