Stadier på livets vej - PowerPoint PPT Presentation

stadier p livets vej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stadier på livets vej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stadier på livets vej

play fullscreen
1 / 2
Download Presentation
Stadier på livets vej
276 Views
orrick
Download Presentation

Stadier på livets vej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Stadier på livets vej Om at blive lykkelig igen

  2. Stadierne • Ubevidst inkompetent - Lykkelig • Bevidst inkompetent - Frustreret • Bevidst kompetent - Usikker • Ubevidst kompetent - Sikker • Excellent - Lykkelig • Man starter som lykkelig uvidende. Så begår man den fejl, at man melder sig til kursus. • Man bliver klar over, at man er inkompetent – det er frustrerende! Så begynder man at øve sig. • Efterhånden bliver man dygtigere, men man skal koncentrere sig om sine nye færdigheder og passe på ikke at lave fejl. Det er vigtigt at øve sig dagligt. • Snart er man så rutineret, at man kan sit kram uden at tænke videre over det – man er ved at blive sikker. Nu kan man efterhånden begynde at hjælpe andre. • Og til sidst er man bare god! Og lykkelig.