slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ouderavond Viso Cor Mariae PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ouderavond Viso Cor Mariae

play fullscreen
1 / 56

Ouderavond Viso Cor Mariae

324 Views Download Presentation
Download Presentation

Ouderavond Viso Cor Mariae

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ouderavond Viso Cor Mariae

 2. Identiteit van onze school • 5 waarden – 5 kleuren • Warmmenselijkheid = geel • Zorgzaam = groen • Respect = rood • Dialoog en openheid = helderblauw • Kwaliteit = donkerblauw

 3. Bezinning Echte warmmenselijkheid is er altijd omwille van mensen, om mensen tot leven te brengen. Waar mensen voor elkaar kiezen, komt energie vrij die onvermoede dingen mogelijk maakt.

 4. Bezinning Warmmenselijkheid begint met mensen op te zoeken en uit te nodigen om mee op weg te gaan, om samen aan iets te werken.

 5. Bezinning • Dit vraagt veel luisterbereidheid, • warme aandacht en volle inzet, • en vooral dat mensen elkaar aanvaarden zoals ze zijn.

 6. Bezinning Zo kan warmmenselijkheid groeienwaar men bij elkaar een klankbord vindt om uit te spreken wat beroert en bezighoudt, waar men van leeften waar men mee zit.

 7. Bezinning Warmmenselijkheid groeit waar we samen vanuit dezelfde droom elkaar mogen bevragen, uitdagen en oproepen om haalbare stappen te zetten naar een gemeenschappelijk doel.

 8. Bezinning Warmmenselijkheid groeitwaar elk mag thuiskomen, met de diepste inspiratie die hem stuwt, met de Bron waar hij van leeft, en dit kan uitspreken en delen met anderen.

 9. Welkomstlied At the beginning (uit de film "Anastasia") We were strangers starting out on a journeyNever dreaming what we'd have to go throughNow here we are and I'm suddenly standingAt the beginning with you We waren vreemden die begonnen aan een nieuw avontuurNooit gedroomd waar we door zouden moeten gaanNu zijn we hier en opeens sta ik aan het begin met jou

 10. Welkomstlied No one told me I was going to find youUnexpected what you did to my heartWhen I lost hope you were there to remind meThis is the start Niemand vertelde me dat ik jou zou vindenOnverwacht wat je met mijn hart deed toen ik de hoop verloor, was jij daar om me eraan te herinneren,Dit is de start

 11. Welkomstlied And life is a road and I want to keep goingLove is a river I want to keep flowingLife is a road now and foreverA wonderful journey Het leven is een weg en ik wil verder gaanLiefde is een rivier ik wil blijven vloeienHet leven is een weg nu en voor altijdGeweldig avontuur

 12. Welkomstlied I'll be there when the world stops turningI'll be there when the storm is throughIn the end I wanna be standingAt the beginning with you Ik zal daar zijn als de wereld stopt met draaienIk zal daar zijn als de storm voorbij isUiteindelijk wil ik met jou aan het begin staan

 13. Welkomstlied We were strangers on a crazy adventureNever dreaming how our dreams would come trueNow here we stand unafraid of the futureAt the beginning with you We waren vreemden op een vreemd avontuurNooit gedroomd hoe onze dromen konden uitkomenNu staan we hier niet bang voor de toekomstAan het begin met jou

 14. Programma • Wie is wie? • Algemene info • Contact met de leerkrachten

 15. Wie is wie? • Leerkrachten • Ondersteunend personeel

 16. Mevrouw Marleen Vandergeynst en mevrouw Martine Detand

 17. Mevrouw Els Van Damme en mevrouw Peggy Van Schoorisse

 18. Mijnheer Nico De Mulder

 19. Algemene info Viso Cor Mariae is … • een school van de Broeders van Liefde • een kleine, familiale school met een veilig en positief leefklimaat • een school met kwaliteitsvol onderwijs en degelijke pedagogische aanpak • een school met een uitgesproken leerlingengerichte en menselijke aanpak en begeleiding • een open school met grote bereikbaarheid van directie en personeel

 20. Kwaliteit Kwaliteit: intellectuele + volledige ontplooiing Kwaliteitsvol onderwijs (cfr. verslag doorlichting) Pedagogische aanpak (up to date) Personeel (gemotiveerd, geschoold, enthousiast) Infrastructuur (ict, vaklokalen, meubilair…) Kleine klassengroepen Oud-leerlingen

 21. Inspraak • Ouderraad • Ouders - vertegenwoordigen alle ouders • 1 x per trimester • Adviesorgaan t.o.v. schoolbeleid • Uitnodiging vorige week

 22. Inspraak • Leerlingenraad • Leerlingen K43 – K44 • 1 x per maand • Inspraak – positief opbouwend – reilen en zeilen van de school • Organisatie activiteiten

 23. Kostenbeheersing • Pedagogische en didactische meerwaarde van schoolinitiatieven en -activiteiten afwegen t.o.v. kostprijs • Gratis door de school ter beschikking gesteld • Structurele maatregelen om schoolkosten te drukken

 24. Elektronischleerplatform • SchoolOnLineof kortweg SOL • www.viso-cor-mariae.schoolonline.be • of via onze schoolwebsite www.viso-cor-mariae.be

 25. Verstuurde berichten van leerkrachten of directie lezen Binnenkort ook berichten versturen

 26. Berichten lezen die de leerkracht naar jou verstuurd heeft

 27. Raadplegen van de agenda van jouw klas

 28. Rode knop = afsluiten Blauwe knop = terugkeren naar startpagina

 29. Leerlingenbegeleiding • Voor ‘alle’ leerlingen – maar speciaal voor diegene die het ‘extra’ nodig hebben • Benadering op twee domeinen: • Als kind/mens - socio-emotioneel • Als leerling - leren leren • Klassenleraar – vertrouwensleerkracht • Welbevinden leerlingen • Studieresultaten

 30. Leren leren • Schoolagenda = planningsagenda • Rapport (4-wekelijks) – zie kalender • Middagpauze: bijlessen , remediëring • Avondstudie • Inhaaltoetsen • Oudercontacten • Voor iedereen en op uitnodiging: november, maart • Op uitnodiging: december, juni • Leerstoornissen – maatregelen

 31. Leren leren • Voorbereiding examens • Toetsvrije week • Hulp bij voorbereiding en planning (leefsleutels) • 1ste examenperiode: 12/12/2011 tot 19/12/2011 • 2de examenperiode: 20/03/2012 tot 27/03/2012 • 3de examenperiode: 15/06/2012 tot 22/06/2012 • Voormiddag examens – namiddag studie (thuis/school)

 32. Leren leren • Vakgebonden tips door alle leerkrachten • Algemene tips tijdens leefsleutels: • Leerling kent zijn eigen mogelijkheden • De boekentas – ‘s avonds maken!!! • Schoolagenda = belangrijk instrument • Studeren – vaste plaats – benodigdheden – rust – orde – niet te warm/koud • Haalbare planning – hulp op school

 33. Leren leren • Studeren elke dag – even lang – vast begin- en einduur = goede gewoonte • Na 1 u.  10 min. pauze • Examens voorbereiden – inhoud – planning • Medewerking ouders • Stevig ontbijt • Voldoende slapen

 34. Goede afspraken… • Houding, gedrag, beleefdheid, taalgebruik, … • Schoolreglement en leefregels… • Straftaken… • Strafstudie • Vrijdagavond • Woensdagnamiddag • Volgkaart/check-list • Contact ouders

 35. Middagactiviteiten • Voetbalcompetitie • Sport en spel • Ping-pong • Acrodemogroep • Basket • Volleybal • indiaka • sport op woensdagnamiddag

 36. Middagactiviteiten • Typen/internet • Dans/zang ter voorbereiding van de mondiale dag • Leerlingenraad: inspraak, wereldwinkel en schoolkrant …

 37. Activiteitendagen • Onthaaldag: vrijdag 9 september 2011 • Gezondheidsdag: donderdag 6 oktober 2011 • Avonturenweekend Durbuy 30 - 31 maart + 1 april 2012 • Bezoek Helix (natuurreservaat) en stad Geraardsbergen: maandag 30 april 2012

 38. Durbuy-weekend 1ste jaar • Wanneer: van vrijdagochtend tot zondagavond30 - 31 maart + 1 april 2012 • Programma:vrijdag: wandeling en Franse zoektochtzaterdag en zondag : avonturendagen !!!! • Kostprijs:€ 110 (voorschot oktober, rest februari)(vervoer, logement, maaltijden, activiteiten)