Ouderavond - PowerPoint PPT Presentation

daisy
ouderavond n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ouderavond PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
184 Views
Download Presentation

Ouderavond

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ouderavond • Technische Commissie • 22-10-2012 • Ronald Paardekooper

  2. Technisch Commissie • Gestart seizoen 2012 - 2013 • Samenstelling: • Rob Lijnders => Coördinator onderbouw (mini F, F en E) • Karel Deckers => Coördinator bovenbouw (D, C, B, A) • Paul Deenen => 3e, 4e, Veteranen • Vacature => dames • Eric van Rijswick => Spelersraad selectie (1e en 2e) • Chris Janssen => Algemeen lid • Ronald Paardekooper => Coördinator selectie, Voorzitter (bestuurslid).

  3. Technisch Commissie • Doelstelling: Het doel van de technische commissie is, zorgen voor een zo optimaal mogelijk leerklimaat voor spelers, trainers en leiders om zodoende het optimale te halen uit personen.

  4. Technisch Commissie • Stand van zaken • “Runnen operatie” • Technisch plan op hoofdlijnen • Spelsysteem gebaseerd op principes vanuit de 4 hoofdmomenten • Balbezit • Balverlies • Balbezit tegenstander • Balwinst • Vervolgstappen • Doelstellingen per leeftijdscategorie • Trainingsopbouw om doelstellingen te halen • Implementatie • Planning • Begin voorjaarsreeks klaar

  5. Technisch Commissie • Uitgangspunten Technisch beleid • Kernwoorden • Plezier • Winnen • Discipline • Respect • Ontwikkeling van het individu staat centraal • Technisch (alles met de bal) • Tactisch • Mentaal • Fysiek • Positief coachen • Prestatief en recreatief • Fouten maken mag • Waarom? • Kader


  6. Technisch Commissie • Rol van de ouders http://www.youtube.com/watch?v=vilCkUmNSro • Plezier gaat voor presteren • Moedig aan maar coach niet mee • Moedig alle kinderen aan, niet alleen die van jezelf • Geef zelf het goede voorbeeld • Laat je kind zijn of haar sport zelf beleven • Praat met, niet over de trainer!

  7. Trainen • Wat staat welke leeftijdscategorie centraal? • 5 – 10 jaar => Baas worden over de bal • 11 – 14 jaar => Spelen met ploeggenoten • 15 – 16 jaar => Spelen tegen tegenstanders • 17 – 18 jaar => Het (snelle) spel leren lezen • “Een speler kan alleen maar scoren als hij op de juiste plaats staat en kan schieten”

  8. Bedankt voor de aandacht

  9. Trainen • Wanneer is een training geslaagd? • Plezier • Leren (doel gerealiseerd) • Na de training al zin hebben in de volgende training • Hoe bereik je dat? • Training afstemmen op leeftijd • Afwisseling • Veel variatie • Niet hoeven wachten, geen rijtjes • Alles met de bal • Positief coachen, stimuleren • Training voorbereiden • Vooraf klaarzetten • Kunnen scoren, punten maken • Lukt het, loopt het, leert het?

  10. Voorbeelden • x