retorik konsten att tala hur h ller man ett bra argumenterande tal n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Retorik Konsten att tala Hur håller man ett bra argumenterande tal? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Retorik Konsten att tala Hur håller man ett bra argumenterande tal?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Retorik Konsten att tala Hur håller man ett bra argumenterande tal? - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Retorik Konsten att tala Hur håller man ett bra argumenterande tal?. Argumentation. Vad är argumentation? När är det bra att kunna argumentera? Vad är viktigt att tänka på när man argumenterar?. Argumenterande tal. Du ska ha en klar tes/ståndpunkt/åsikt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Retorik Konsten att tala Hur håller man ett bra argumenterande tal?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
argumentation
Argumentation

Vad är argumentation?

När är det bra att kunna argumentera?

Vad är viktigt att tänka på när man

argumenterar?

argumenterande tal
Argumenterande tal
 • Du ska ha en klar tes/ståndpunkt/åsikt
 • Du presenterar din tes med hjälp av argument
 • Dina argument ska bygga på fakta och erfarenheter
 • Du ska presentera motargument och kunna bemöta dessa
 • Du ska kunna presentera minst en ”lösning” på problemet
att t nka p
Att tänka på
 • Din tes ska framgå tydligt
 • Du ska se till att du har en röd tråd genom hela ditt tal
 • Du ska inleda talet på ett intresseväckande sätt
 • Du kan avsluta genom att sammanfatta dina åsikter eller lägga fram ditt starkaste argument.
retorik
Retorik

Ett bra tal har en bra balans mellan följande

delar.

Logos – förnuft

Pathos – känsla

Etos – trovärdighet

logos
Logos

Att hålla sig till fakta

Att tala till lyssnarens förnuft

Att vara saklig

Att tala sanning

Att föra fram relevanta argument

Logos är grunden för all argumentation.

Utan ”fakta” har du ingen grund att stå på.

pathos
Pathos

Att beröra

Att väcka känslor

Att använda värdeladdade ord

Att skapa engagemang

Ett starkt pathos gör åhöraren engagerad.

Ett bra argumenterande tal ska väcka

känslor!

ethos
Ethos

Att skapa trovärdighet

Att visa att man vill väl

Att tala av egen erfarenhet

Att vara ärlig

Vissa yrken eller personer skapar en naturlig

ethos, t.ex. läkare, forskare, experter,

ögonvittnen.

t nk p att
Tänk på att!

För mycket logos kan ge ett ganska torrt

eller ointressant tal. Bara fakta är sällan

roligt.

För mycket pathos kan ge ett oseriöst

intryck. Är det verklig sant det som sägs

eller överdriver bara talaren?

För mycket ethos kan också göra talet mindre trovärdigt

och få åhöraren att känna att det inte berör henne själv.

att skriva samt h lla ett tal olika faser i arbetet
Att skriva samt hålla ett talOlika faser i arbetet

Intellectio – att tänka igenom uppgiften

.

 • Vad vill du ha sagt med ditt tal?
 • Vem vänder du dig till med ditt tal?
 • Vad vill du att dina åhörare ska tänka, känna eller göra när de hört ditt tal?
 • Behöver du förklara något extra noga?

Redan här ska du bestämma din tes. Den bör kunna

sammanfattas med en mening och bör vara ett påstående

t.ex. ”Sex före äktenskapet är fel”

slide11
Inventio – att samla fakta och argument
 • Anteckna källan och hänvisa gärna till den om den kan stärka ditt ethos.
 • Har du har en balans mellan ethos och logos?
 • Vilka motargument kan du hitta, hur kan du bemöta dem?
slide12
Dispositio – hur ska talet byggas upp?

Hur ska jag inleda talet?

Hur ska jag avsluta talet?

Ska jag börja med det viktigaste eller låta

det komma sist?

Har jag en röd tråd genom hela talet?

slide13
Elocutio – hur ska budskapet framföras?
 • Vilka ord fungerar bäst?
 • Vilka ord ska jag välja för att skapa pathos?
 • Vilka värdeladdade ord ska jag ha med?
 • Hur många värdeladdade ord ska jag använda?
slide14
Memoria – att komma ihåg

Försök att lära dig talet så att du inte behöver läsa

innantill.

Skriv ner stödord istället för hela talet

Träna mycket och prova dig fram med olika ord,

olika sätt att betona orden och det du vill ha sagt.

slide15
Actio – att hålla talet
 • Lyft blicken och ha ögonkontakt
 • Sänk axlarna, räta på ryggen så utnyttjar du din

röst bättre och du ser säkrare ut

 • Tala lagom fort
 • Betona viktiga ord
 • Använd gärna olika gester för att förstärka det du säger och ge ett mer engagerat intryck
informerande tal
Informerande tal
 • Välj ett ämne
 • Ställ frågan ”Vad är intressant för min publik att veta om det här ämnet?”
 • Vilken information behöver jag?

Jag vet att…

Jag tror att…

Jag undrar …

planera inneh llet
Planera innehållet

Inledningen

 • kort
 • intressant
 • fånga uppmärksamhet
 • ge förklaring till vad talet handlar om
slide18
Huvuddelen
 • tar upp det viktigaste
 • förklarar och ger exempel
 • använd bilder, kartor, föremål
 • förklara alla svåra ord
slide19
Avslutningen
 • ska vara tydlig
 • får inte komma för plötsligt
 • sammanfattar det du kommit fram till
 • ibland kan man avsluta med en fråga eller en ”knorr”, ett skämt eller liknande
manus
Manus
 • Skriv stöd ord
 • Gärna på små kort och inte ett enda papper
 • Läs inte innantill
 • Träna genom att hålla talet högt för dig själv
framf randet
Framförandet
 • Tala lugnt, tydligt och högt
 • Ha ögonkontakt med din publik
 • Använd hjälpmedel
 • Kommer du av dig, ta ett djup andetag och titta på stödorden
 • Tänk på hur du står och vad du gör
 • Håll koll på tiden så att det blir lagom långt