Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O sile matkinej modlitby (z cyklu lyrizovaná próza) PowerPoint Presentation
Download Presentation
O sile matkinej modlitby (z cyklu lyrizovaná próza)

O sile matkinej modlitby (z cyklu lyrizovaná próza)

101 Views Download Presentation
Download Presentation

O sile matkinej modlitby (z cyklu lyrizovaná próza)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Druhá májová nedeľa DEŇ MATIEK O sile matkinej modlitby (z cyklu lyrizovaná próza) Z nezrady slzalícom sa gúľa,na synov svojichžienka si dumá. Ako jej vojnaobidvoch vzala,celé roky dlhé veriť v to nemohla. V Hebrone zbranev boje sa skrížili,či svojich synáčkovešte raz uvidí? V údolí tichomchalúpka čupí,v chalúpke žienkav izbietke kľačí.Vráskavé rukyk modlitbe spína,v modlitbe vrelejMatičku vzýva. Neskoro v nocilíha si spávať.„Vari už zajtra“,tíško smie dúfať.Rázom sa žienkevrásky v údiv družia,synovia obajamatku v náruč držia. Z trasľavých ručičiek ruženec pustila, šťastne jej Matičkavydýchnuť žičila. Text : Ivana Krajčíková,Foto : ja, internet, Ľ. Rojka SJ ; 29. 4. 2010