slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rachunek NORDEA SPEKTRUM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Rachunek NORDEA SPEKTRUM - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Rachunek NORDEA SPEKTRUM. Komunikacja z Klientem. Dlaczego rachunek Nordea Spektrum ?. Główne potrzeby Klientów (Badania marketingowe). Sposób, w jaki rachunek zaspokaja potrzeby Klientów. Koszt obsługi rachunku NORDEA SPEKTRUM jest znacznie niższy niż w innych bankach:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rachunek NORDEA SPEKTRUM' - keiran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dlaczego rachunek nordea spektrum
Komunikacja z KlientemDlaczego rachunek Nordea Spektrum ?

Główne potrzeby Klientów (Badania marketingowe)

Sposób, w jaki rachunek zaspokaja potrzeby Klientów

 • Koszt obsługi rachunku NORDEA SPEKTRUM jest znacznie niższy niż w innych bankach:
 • Brak miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku
 • Brak prowizji za wypłaty w bankomatach innych banków
 • Brak opłaty za dostęp do rachunku przez internet i telefon
 • Bardzo niskie opłaty za przelewy przez internet
 • Brak opłaty za wydanie karty płatniczej

Niskie koszty obsługi rachunku

 • Możliwość bezprowizyjnych wypłat gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju
 • Całodobowy dostęp do usług w Strefie 24h oraz przez internet i telefon
 • Ogólnopolska sieć placówek – jesteśmy w każdym dużym mieście
 • Sieć darmowych wpłatomatów

Szybki i wygodny dostęp do usług Banku

Pomnażanie oszczędności

 • Realizowane na wysoko oprocentowanym rachunku oszczędnościowym Progres
 • Przelew z rachunku NORDEA SPEKTRUMna rachunek Progres można wykonać bezpłatnie w dowolnym momencie
 • Atrakcyjna oferta depozytowa
 • Wielopoziomowe zabezpieczenia wykonywanych operacji: token lub karta haseł jednorazowych
 • Możliwość skorzystania z podpisu elektronicznego
 • System bankowości internetowej Nordea uznany za najbezpieczniejszy przez miesięcznik CHIP
 • Objęcie zdeponowanych środków gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Bezpieczeństwo

g wne parametry rachunku nordea spektrum
Charakterystyka produktuGłówne parametry rachunku NORDEA SPEKTRUM

Brak miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku

Za prowadzenie rachunku ani za dostęp do niego przez internet czy telefon nie są pobierane żadne opłaty. Do rachunku każdy Klient może otrzymać kartę płatniczą Visa Electron. Jej wydanie jest również bezpłatne, natomiast za użytkowanie karty Bank pobiera opłatę w wysokości 1,50 zł miesięcznie

Darmowe wszystkie bankomaty

w kraju

Każdy posiadacz rachunku NORDEA SPEKTRUM może bez prowizji dokonywać dowolnej ilości wypłat z wszystkich bankomatów w Polsce - Nordea, Euronet jak i wszystkich innych banków.

Warunek minimalnych średnich wpływów na rachunek

Warunkiem bezpłatnego prowadzenia rachunku są średnie miesięczne wpływy na rachunek w wysokości co najmniej 1500 zł. Jeśli na koniec danego miesiąca średnie wpływy za ostatnie 3 miesiące wynoszą mniej niż 1500 zł wówczas Bank pobiera opłatę miesięczną za prowadzenie rachunku w wysokości 8 zł.

konstrukcja i funkcjonowanie warunku o minimalnych miesi cznych wp ywach na rachunek
Konstrukcja i funkcjonowanie warunku o minimalnych miesięcznych wpływach na rachunek

Warunek o minimalnych wpływach ma zapewnić odpowiednią aktywność Klienta na rachunku.

Warunek ten oparty jest na średnich wpływach z ostatnich 3 miesięcy. Na początku każdego miesiąca automatycznie sprawdzane będzie, czy średnie miesięczne wpływy na rachunek w ostatnich 3 miesiącach wynosiły co najmniej 1500 zł. W przypadku nie spełnienia tego warunku w danym miesiącu zostanie automatycznie pobrana opłata w wysokości 8 zł.

Pierwsze sprawdzenie wpływów następuje po trzech pełnych miesiącach kalendarzowych od daty otwarcia rachunku

Przykład:

Pierwsze

sprawdzenie

wpływów

Drugie

sprawdzenie

wpływów

średnie miesięczne wpływy wyniosły 1600 zł

Otwarcie

rachunku

8 PLN

O PLN

styczeń

wpływy: 0 zł

luty

wpływy: 2000 zł

marzec

wpływy: 1800 zł

kwiecień

wpływy: 1000 zł

maj

wpływy: 1100 zł

czerwiec

wpływy: x zł

średnie miesięczne wpływy wyniosły 1300 zł

Opis przykładu: rachunek założono w połowie stycznia. W dniu 1 maja nie zostanie Posiadaczowi naliczona żadna opłata, gdyż średnie miesięczne wpływy na jego rachunek w okresie luty-kwiecień przekroczyły 1500 zł. Z kolei 1 czerwca zostanie mu naliczona opłata w wysokości 8 zł, gdyż w okresie marzec-maj średnie miesięczne wpływy na konto wyniosły 1300 zł, a więc poniżej wymaganej wartości 1500 zł.

rachunek nordea spektrum por wnanie z konkurencj
527Rachunek Nordea SpektrumPorównanie z konkurencją

3

0,00

12,95

4,99

8,50

6,00

Opłata miesięczna

za prowadzenie

0

5,40

1200

1700

1879

Ilość darmowych

bankomatów

wszystkie

2983

2051

2983

5,00

5,00

Wypłata w obcym

bankomacie

0,00

0

5,00

4,50

4,99

0,01%

0,00%

Oprocentowanie

4,5%

0,10%

0%

0,01%

0,00%

2,4 - 6,4

2

1,04

Opłata miesięczna

za kartę płatniczą

1,50

4,25

0,83

0

0,50

0,00

0,50

Przelew przez

internet

0,4 - 0,6

0,00

0

0,50

Przeciętny roczny koszt posiadania rachunku2

1. Porównanie obejmuje następujące rachunku: Nordea Spektrum, PKO BP – Superkonto, Pekao SA – Eurokonto Standard, BZWBK – Konto24, BPH – SezamMax, Millenium – Konto osobiste, Citibank – Citikonto,

2. Symulacja przeciętnego rocznego kosztu rachunku przy założeniach: opłata za prowadzenie rachunku, kartę płatniczą i za dostęp do usług bankowości elektronicznej,

3 wypłaty w bankomacie obcym, 1 przelew w oddziale, 4 przelewy przez internet, 1 przelew przez telefon miesięcznie.

oferta nordea odpowiada na r norodne potrzeby klient w
Kredyt mieszkaniowy

Kredyt budowlany

Limit hipoteczny

Kredyt w rachunku bieżącym

Lokata terminowa na 1,2,3,6,7 i 9m

Polisa oszczędnościowa od 6 – 12m

Nordea Inwestor

Fundusze Zagraniczne

Nordea Gwarant

Karta kredytowa

Karta chargowa

Karta debetowa

Realizacja potrzeb mieszkaniowych

Uwolnienie środków z posiadanych nieruchomości

Lokowanie nadwyżek finansowych na wysoko oprocentowane lokaty terminowe, polisy anty podatkowe oraz rachunek oszczędnościowy

Lokowanie wolnych środków w jednostki funduszy inwestycyjnych. (Polskich i Zagranicznych)

Lokowanie środków w instrumenty nie związane z giełdą o wysokim potencjale zysków z gwarancją kapitału

Realizacja bieżących płatności w punktach usługowych

Możliwość korzystania z 54 dni darmowego kredytu

Możliwość korzystania z nisko oprocentowanego kredytu na karcie kredytowe

Oferta Nordea odpowiada na różnorodne potrzeby klientów

Produkty

Potencjalne potrzeby

Kredyty

Oszczędności

Inwestycje

Obsługa transakcyjna

pozosta e istotne parametry rachunku
Pozostałe istotne parametry rachunku

Parametr/usługa

Opłata

Parametr/usługa

Opłata

Prowadzenie rachunku (wpływy co najmniej 1500 zł)

Prowadzenie rachunku przy wpływach poniżej 1500 zł

Wypłata z dowolnego bankomatu w kraju

Użytkowanie karty płatniczej Visa Electron:

Przelew w Oddziale na rachunek w innym banku:

Przelew przez internet (Klient brązowy)

Przelew przez internet (Klient srebrny)

Przelew przez internet (Klient złoty)

Przelew przez telefon

0 zł / mies.

8 zł / mies.

0 zł

1,5 zł / mies.

5 zł

0,6 zł

0,5 zł

0,4 zł

3 zł

Oprocentowanie w skali roku

Przelew na rachunek Nordea Progres

Realizacja zlecenie stałego (złożonego w Placówce)

Realizacja zlecenia stałego (złożonego przez internet)

Świadczenie usługi polecenia zapłaty

Zamknięcie rachunku w 90 dni od otwarcia:

Skorzystanie z bankomatu za granicą

Skorzystanie z bankomatu Nordea za granicą

0,01%

0 zł

1,5 zł

0,6 zł

2 zł / mies.

20 zł

15 zł

0 zł

ad