Myndighetenes rolle for et b rekraftig arbeidsliv
Download
1 / 23

Myndighetenes rolle for et bærekraftig arbeidsliv - PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on

Arbeidsmiljøverkstedet 2004. Myndighetenes rolle for et bærekraftig arbeidsliv. Arbeidsmiljøverkstedet 2004. Utfordringer Mål Virkemidler. Utfordringer. Mangel på arbeidskraft og kompetanse Press på fellesskapsløsningene Større dynamikk – krav til raskere endringer. Hvorfor endring?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Myndighetenes rolle for et bærekraftig arbeidsliv' - orenda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Myndighetenes rolle for et b rekraftig arbeidsliv

Arbeidsmiljøverkstedet 2004

Myndighetenes rolle for et bærekraftig arbeidsliv


Arbeidsmiljøverkstedet 2004

 • Utfordringer

 • Mål

 • Virkemidler


Utfordringer
Utfordringer

 • Mangel på arbeidskraft og kompetanse

 • Press på fellesskapsløsningene

 • Større dynamikk – krav til raskere endringer


Hvorfor endring
Hvorfor endring?

Antall yrkesaktive pr. pensjonist

1967: 3,9

2003: 2,6

2050: 1,6


Haikjeften
”Haikjeften”

Pensjoner

Kilde:

Finansdepartementet

Oljeinntektene

Pst. av BNP for Fastlands-Norge


Tid som yrkesaktiv og pensjonist

90

Forventet

levealder

80

70

10 år

20 år

60

Gjennomsnittlig

50

pensjonsalder

44 år

35 år

40

30

Inntreden

i

20

yrkeslivet

10

0

1967

2001

Tid som yrkesaktiv og pensjonist

Kilde:

Finansdepartementet


Hvem skal skape velferden i fremtiden
Hvem skal skape velferden i fremtiden?

Tall i 1000 personer

2700

Anslått behov for arbeidskraft

2600

I 2010 vil Norge mangle 220 000 personer for å dekke behovet for arbeidskraft.

2500

2400

Anslått vekst i arbeidsstyrken

2300

Sysselsatte

2200

2010

1990

2000

Kilder: SSB - Holdenutvalget


Mål

 • Flere i stand til å leve av egen inntekt

 • Sikre velferden for kommende generasjoner

 • Nyskapende og lønnsomt næringsliv


Flere i stand til leve av egen inntekt
Flere i stand til å leve av egen inntekt

 • Deltakelse i arbeidslivet er viktig for vår selvutfoldelse

 • Legge til rette for tilpasninger knyttet til den enkeltes forutsetninger og livssituasjon

 • Lokal ivaretakelse og utvikling av arbeidsmiljøet

 • Bidra til et inkluderende arbeidsliv som ivaretar arbeidstakernes, virksomhetenes og samfunnets behov


Gode arbeidsplasser
Gode arbeidsplasser

 • Godt arbeidsmiljø både fysisk og psykisk

 • Meningsfullt

 • Faglig utviklende

 • At arbeidet oppleves som viktig


Trygge arbeidsplasser
Trygge arbeidsplasser

 • Forutsigbarhet for arbeidstaker og arbeidsgiver

 • ”Ordnede former” dersom oppsigelse eller nedbemanning er nødvendig

 • Likebehandling /ikke diskriminering


Sikre velferden for kommende generasjoner
Sikre velferden for kommende generasjoner

 • Velferd og trygghet sikres gjennom fornyelse og modernisering

 • Endringsvegring truer velferden i fremtiden

 • Offentlig sektor må være innovativ


Nyskapende og l nnsomt n ringsliv
Nyskapende og lønnsomt næringsliv

 • Gjøre det lønnsomt å skape arbeidsplasser

 • Redusere skatter og avgifter for å gjøre etablering og næringsvirksomhet lønnsomt

 • Fjerne kostbare reguleringer som svekker initiativ og skremmer bedrifter utenlands

 • Rydde opp i skjemaveldet som tapper ressurser av både bedriftene og det offentlige


Virkemidler
Virkemidler

 • Inkluderende arbeidsliv

 • Systematisk HMS - arbeid

 • Velfungerende arbeidsmarked, riv grensene

 • Seniorpolitikk


Inkluderende arbeidsliv
Inkluderende arbeidsliv

 • Både sosialt og økonomisk er en jobb å gå til viktig for den enkelte

 • Alle har et grunnleggende og iboende ønske om å bidra i samfunnet og i størst mulig grad ta vare på oss selv

 • Arbeidsliv med plass til alle som vil jobbe


Intensjonsavtalen
Intensjonsavtalen

Tre delmål:

 • å redusere sykefraværet

 • å få tilsatt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne

 • å øke den reelle pensjoneringsalder


Kt arbeidsretting av velferdspolitikken det m l nne seg jobbe
Økt arbeidsretting av velferdspolitikken. Det må lønne seg å jobbe!

 • Tidligere og tydeligere aktivitetskrav og arbeidsrettede vurderinger

 • Tidligere intervensjon i sykdomsforløpet

 • Ny tidsbegrenset uførestønad


Systematisk hms arbeid
Systematisk HMS-arbeid seg å jobbe!

 • God organisering og tilrettelegging av arbeidet

 • Arbeidstakermedvirkning

 • God ledelse

 • Risikovurdering og håndtering

 • Gode omstillingsprosesser

 • Et kompetent tilsyn


Velfungerende arbeidsmarked
Velfungerende arbeidsmarked seg å jobbe!

 • God tilgang på arbeidskraft

 • Kvalifisert arbeidskraft som grunnlag for lønnsomme og robuste arbeidsplasser

 • God utnyttelse av arbeidskraften

 • Myndighetenes oppgave er å legge forholdene til rette slik at alle som ønsker det kommer i arbeid


Fleksibelt arbeidsmarked
Fleksibelt arbeidsmarked seg å jobbe!

 • Flere i jobb

 • Mer bevegelse mellom offentlig – privat

 • Stille krav til mottakere av offentlige ytelser


Bedre organisering av velferdstjenestene
Bedre organisering av velferdstjenestene seg å jobbe!

 • Mer brukerrettet

 • Mer arbeidsrettet

 • Økt kostnads- og formålseffektivitet


Aktiv seniorpolitikk
Aktiv seniorpolitikk seg å jobbe!

 • Etablere et utvidet samarbeid om seniorpolitikk mellom arbeidslivets organisasjoner og mellom organisasjonene og myndighetene

 • Synliggjøre de eldres ressurser og utviklingsmuligheter


ad