1 / 15

EKO SAVJETI ZA SVAKI DAN

EKO SAVJETI ZA SVAKI DAN. Ponesite platnenu torbu u kupovinu umjesto plastičnih vrećica. Kontrolirano izdvajajte otpad te ga odlažite u odgovarajuće kontejnere za recikliranje.

oren
Download Presentation

EKO SAVJETI ZA SVAKI DAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. EKO SAVJETI ZA SVAKI DAN

 2. Ponesite platnenu torbu u kupovinu umjesto plastičnih vrećica.

 3. Kontrolirano izdvajajte otpad te ga odlažite u odgovarajuće kontejnere za recikliranje. Otpadni papir odlažite u plavi, staklo u zeleni, baterije u crveni, PET ambalažu u žuti, a limenke u sivi kontejner.

 4. Sve što se može popraviti - popravite, pa ponovno iskoristite.

 5. Štedite električnu energiju!

 6. Mašinu za pranje veša i posuđa, uključite u vrijeme jeftinije tarife električne energije.

 7. Kupite auto koji troši malo goriva.

 8. Vozite se što manje.Hodajte, vozite bicikl i rolajte se - zdravije je i ekološki prihvatljivije.

 9. Štedite vodu.Neka voda ne teče cijelo vrijeme dok perete posuđe, ruke, zube ili auto. Na slavinu stavite mrežicu za reguliranje mlaza.

 10. Upotreblja-vajte neotrovna sredstva umjesto opasnih hemikalija za čišćenje.

 11. Upotrijebite zaštitni pokrivač od vlažne slame, đubriva, lišća da spriječite rast korova. Čupajte korov umjesto da koristite herbicide .

 12. Koristite štedne sijalice jer traju duže i troše manje energije. Radi uštede energije nepotrebne uređaje i svjetla potrebno je ugasiti.

 13. Zasadite svoju baštu i za zalijevanje koristite kišnicu.

 14. Njegujmo ekološku svijest i savjest!

 15. Ne budimo pasivni posmatrači - sudjelujmo aktivno!

More Related