slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Z B O R Č L A N O V 1. M A R E C 2 0 1 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Z B O R Č L A N O V 1. M A R E C 2 0 1 3

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Z B O R Č L A N O V 1. M A R E C 2 0 1 3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Z B O R Č L A N O V 1. M A R E C 2 0 1 3. IZVOLITEV ORGANOV ZBORA ČLANOV. DELOVNO PREDSEDSTVO Olga PREZELJ -predsednica Alojz VARL -član Stane NARAD -član. Zbor članov 1. 3. 2013. IZVOLITEV ORGANOV ZBORA ČLANOV. ZAPISNIKAR Mojca Ferluga VERIFIKACIJSKA KOMISIJA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Z B O R Č L A N O V 1. M A R E C 2 0 1 3' - orea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Z B O R Č L A N O V

1. M A R E C 2 0 1 3

izvolitev organov zbora lanov

IZVOLITEV ORGANOV ZBORA ČLANOV

DELOVNO PREDSEDSTVO

Olga PREZELJ -predsednica

Alojz VARL -član

Stane NARAD -član

Zbor članov 1. 3. 2013

slide3

IZVOLITEV ORGANOV ZBORA ČLANOV

ZAPISNIKAR

Mojca Ferluga

VERIFIKACIJSKA KOMISIJA

Stanka KOZJEK

Franc JELENC

KOMISIJA ZA SKLEPE

Janez KOMEL

Francka THALER

OVEROVATELJA ZAPISNIKA

Sonja RAVNIK

Hilda ZIDAR

VOLILNO KANDIDACIJSKA KOMISIJA

Oton PESTOTNIK

Tatjana SRPČIČ

Darja SVENŠEK

Zbor članov 1. 3. 2013

slide4

DNEVNI RED:

1. NAGOVOR PREDSEDNIKA

2. POROČILA O DELU V LETU 2012

2.1. Poročila sekcij in statistično poročilo

3. FINANČNO POROČILO

4. POROČILO NADZORNEGA ODBORA

5.RAZPRAVA NA POROČILA IN POZDRAV GOSTOV

6. SPREJEM SKLEPOV

7. PODELITEV PRIZNANJ

8. RAZREŠNICA SEDANJIM ORGANOM D. U. J.

9. PREDLOG UPRAVNEGA ODBORA ZA ČLANE ORGANOV

D. U. J. IN RAZPRAVA

10. VOLITVE ORGANOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE

11. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013

12. RAZNO

13. ZAKLJUČEK ZBORA ČLANOV Z DRUŽABNIM SREČANJEM

Zbor članov 1. 3. 2013

slide5

NAGOVOR PREDSEDNIKA

Zbor članov 1. 3. 2013

slide6

POROČILA O DELU V LETU 2012

Poročila sekcij

ŠPORT IN REKREACIJA

Zbor članov 1. 3. 2013

slide7

POROČILA O DELU V LETU 2012

Poročila sekcij

ŠPORT IN REKREACIJA

Zbor članov 1. 3. 2013

slide8

POROČILA O DELU V LETU 2012

Poročila sekcij

PEVSKI ZBOR

Zbor članov 1. 3. 2013

slide9

POROČILA O DELU V LETU 2012

Poročila sekcij

ROČNA DELA

Zbor članov 1. 3. 2013

slide10

POROČILA O DELU V LETU 2012

Poročila sekcij

FOTOGRAFI IN RAZSTAVNA DEJAVNOST

Zbor članov 1. 3. 2013

slide11

POROČILA O DELU V LETU 2012

Poročila sekcij

DRUŽABNA SREČANJA

Zbor članov 1. 3. 2013

slide12

POROČILA O DELU V LETU 2012

Poročila sekcij

LITERATI

Zbor članov 1. 3. 2013

slide13

POROČILA O DELU V LETU 2012

Poročila sekcij

ZDRAVSTVENA IN SOCIALNA KOMISIJA

Zbor članov 1. 3. 2013

slide14

POROČILA O DELU V LETU 2012

Poročila sekcij

STAREJŠI

ZA VIŠJO KAKOVOST

ŽIVLJENJA DOMA

Zbor članov-1. 3. 2013

slide15

POROČILA O DELU V LETU 2012

Poročila sekcij

STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA

 • CILJI:
 • Obiskati vse občanke in občane stare 69 let in
 • več
 • Ugotoviti v kakšnih razmerah živijo
 • Pomagati tistim, ki živijo v stiski in ne znajo, ne
 • morejo ali nočejo poiskati pomoči
 • Nuditi pomoč, tistim, ki jo potrebujejo
 • Se z njimi družiti

Zbor članov-1. 3. 2013

slide16

POROČILA O DELU V LETU 2012

Poročila sekcij

STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA

V D U J izvajamo projekt že pet let od leta 2007

Začeli smo s 33 prostovoljkami,

sedaj je vključenih le 17; 14 jih vztraja od vsega začetka

V tem obdobju je bilo opravljenih 5.106 obiskov,

kar predstavlja 5.106 ur prostovoljnega dela

Zbor članov 1. 3. 2013

slide17

POROČILA O DELU V LETU 2012

Poročila sekcij

STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zbor članov-1. 3. 2013

slide18

POROČILA O DELU V LETU 2012

Poročila sekcij

STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zbor članov 1. 3. 2013

slide19

POROČILA O DELU V LETU 2012

Poročila sekcij

STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA

KAKOVOST BIVANJA

Zbor članov 1. 3. 2013

slide20

POROČILA O DELU V LETU 2012

Poročila sekcij

STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA

KAKOVOST BIVANJA

Zbor članov 1. 3. 2013

slide21

POROČILA O DELU V LETU 2012

Poročila sekcij

STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA

Potreba po pomoči

Zbor članov 1. 3. 2013

slide22

POROČILA O DELU V LETU 2012

Poročila sekcij

STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA

OSEBNO POČUTJE

Zbor članov 1. 3. 2013

slide23

POROČILA O DELU V LETU 2012

Poročila sekcij

STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA

DRUŽENJE IN PROSTI ČAS

Zbor članov 1. 3. 2013

slide24

MEDGENERACIJSKO

SODELOVANJE

Zbor članov1. 3. 2013

slide25

POROČILA O DELU V LETU 2012

Poročila sekcij

IZLETI IN LETOVANJA

Zbor članov 1. 3. 2013

slide26

STATISTIČNO POROČILO

ŠTEVILO ČLANOV NA DAN 31.12.2012

986; 719 in 272 moških

Na novo vpisani 42

Izpisani 9

Umrli 22

ČLANSTVO PO STAROSTI

Do 60 let 66

Od 60 do 70 let 286

Od 70 do 80 let 316

Od 80 do 90 let 196

nad 90 let 29

JUBILANTI

60 LET 16

70 LET 25

80 LET 39

90 LET 13

Zbor članov 1. 3. 2013

slide27

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2012

v €

PRIHODKI 34.599,24 ODHODKI 37.678,66 % pokritja

Članarina 6.722,45 Stroški delovanja DUJ 7.728,94 0,87

Dotacije-programi 10.239,80 Programi 8.260,82 1,24

Projekti 1.615,09 Projekti 1.650,99 0,98

Najemnine 4.440,00 Stroški doma 10.558,99 0,42

Iztržek točilnice 10.776,90 Stroški točilnice 9.268,63 1,16

Obresti 173,55 Bančni stroški 445,39 0,39

Donacije 866,45

S k u p a j 34. 834,34 37.913,76 0,92

STANJE (Prihodki-Odhodki) - 3.079,42

Amortizacija 2.848,00

SKUPAJ 40.761,49

S K U P A J (Prihodki-Odhodki)- 5.927,15

Zbor članov 1. 3. 2013

slide28

POROČILO NADZORNEGA ODBORA

Zbor članov 1. 3. 2013

slide29

RAZPRAVA NA POROČILA

SPREJEM SKLEPOV

Zbor članov 1. 3. 2013

slide30

PODELITEV PRIZNANJ

POHVALA DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE

BIZJAK Stanka

JEZERŠEK Pavel

PAVLOVIČ Ksenja

POPOVIČ Mihaela

PUŠNIK Ernest

RAČIČ Vera

RIJAVEC Milan

SABOLIČ Tončka

SVETINA Jože

TOLAR Ana

VARL Mimi

VILFAN ANTON

ZELENJAK Zvonka

Zbor članov 1. 3. 2013

slide31

PODELITEV PRIZNANJ

PRIZNANJA DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE

JožeBAJT

JanezBOHINC

Radovan ĐUKIĆ

AntonKRNIČAR

Cilka THALER

Zbor članov 1. 3. 2013

slide32

PODELITEV PRIZNANJ

PRIZNANJA POKRAJINSKE ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV

Za pet letno vztrajno in požrtvovalno delo na področju izvajanja projekta

Starejši za višjo kakovost življenja, ki po opravljenem delu dosega v gorenjski regiji

enega izmed boljših rezultatov

Marija BERGANT

Dragica DORNIK

Ljuba IVANOVIČ

Marjana KOMEL

Marija LAVTAR

Magda POGAČNIK

Irena POTOČNIK

Olga PREZELJ

Sonja RAVNIK

Kristina RAZINGAR

Tatjana SRPČIČ

Darja SVENŠEK

Francka THALER

Ivanka ZUPANČIČ

Zbor članov 1. 3. 2013

slide33

PODELITEV PRIZNANJ

PISNO PRIZNANJE ZDUS

Janez Pavel KOMEL

Zdravko Valentin POGAČAR

MALA PLAKETA ZDUS

Marija MESARIČ

Albina SRŠEN

Franc ZEBEC

Zbor članov 1. 3. 2013

slide34

PODELITEV PRIZNANJ

VELIKA PLAKETA ZDUS

Franc BENEDIČIČ

Majda GOMILŠEK

Vojislav IVELIJA

Janko KAVALAR

Zbor članov 1. 3. 2013

slide35

RAZREŠNICA SEDANJIM ORGANOM D U J

U P R A V N I O D B O R

PREDSEDNIK

Boris BREGANT

PODPREDSEDNIKI

Ivanka ZUPANČIČ

Janez KOMEL

Franc GOMILŠEK

TAJNICA

Mojca FERLUGA

RAČUNOVODJA

Nada BERGLES

ČLANI

Majda GOMILŠEK

Miroslav HAREJ

Franc JELENC

Andrejka PETROVIČ

Oto PESTOTNIK

Olga PREZELJ

Sonja RAVNIK

Majda REBERNIK

Albina SRŠEN

Tatjana SRPČIČ

Francka THALER

Alojz VARL

Hilda ZIDAR

NADZORNO ODBOR

LjubaLANGUS - predsednica

Valentina OKULIČ -član

Alma DERETIČ -član

ČASTNO RAZSODIŠČE

Janko KAVALAR

Branislav PETROVIČ

Zoran BERLISK

IZVRŠNI ODBOR

Boris BREGANT

Janez KOMEL

Franc GOMILŠEK

Ivanka ZUPANČIČ

Mojca FERLUGA

Nada BERGLES

Zbor članov 1. 3. 2013

slide36

PREDLOG UPRAVNEGA ODBORA ZA

ČLANE ORGANOV D U J IN RAZPRAVA

Zbor članov 1. 3. 2013

slide37

VOLITVE ORGANOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV

JESENICE

ČASTNO RAZSODIŠČE

PREDSEDNIK

Boris BREGANT

PODPREDSEDNIKI

Ivanka ZUPANČIČ

Stane ARH

Franc GOMILŠEK

TAJNICA

Mojca FERLUGA

RAČUNOVODJA

Nada BERGLES

Predsednik

Andreja PETROVIČ

Ljuba LANGUS -član

Alma DERETIČ -član

Hilda ZIDAR

Branislav PETROVIČ

Valentina OKULIČ

ČLANI

Majda GOMILŠEK

Miroslav HAREJ

Janez KOMEL

Miloš NIKOLIČ

Lado OBLAK

Olga PREZELJ

Sonja RAVNIK

Božena RONNER

Janko RABIČ

Albina SRŠEN

Tatjana SRPČIČ

Franci SMOLEJ

Francka THALER

Boris BREGANT

Stane ARH

Franc GOMILŠEK

Ivanka ZUPANČIČ

Mojca FERLUGA

Nada BERGLES

Zbor članov 1. 3. 2013

slide38

VOLITVE ORGANOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV

JESENICE

ČASTNO RAZSODIŠČE

PREDSEDNIK

Boris BREGANT

PODPREDSEDNIKI

Ivanka ZUPANČIČ

Stane ARH

Franc GOMILŠEK

TAJNICA

Mojca FERLUGA

RAČUNOVODJA

Nada BERGLES

Predsednik

Andreja PETROVIČ

Ljuba LANGUS -član

Alma DERETIČ -član

Hilda ZIDAR

Branislav PETROVIČ

Valentina OKULIČ

ČLANI

Majda GOMILŠEK

Miroslav HAREJ

Janez KOMEL

Miloš NIKOLIČ

Lado OBLAK

Olga PREZELJ

Sonja RAVNIK

Božena RONNER

Janko RABIČ

Albina SRŠEN

Tatjana SRPČIČ

Franci SMOLEJ

Francka THALER

Boris BREGANT

Stane ARH

Franc GOMILŠEK

Ivanka ZUPANČIČ

Mojca FERLUGA

Nada BERGLES

Zbor članov 1. 3. 2013

slide39

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013

PRIHODKI 34.599,24 ODHODKI 37.678,66 INDEX pokritja

Članarina 8.000,00 Stroški delovanja DUJ 8.000,00 100 Dotacije-programi 9.500,00 Programi 9.000,00 106

Projekti 1.600,00 Projekti 1.600,00 100

Najemnine 6.600,00 Stroški doma 9.000,00 73

Iztržek točilnice 11.000,00 Stroški točilnice 9.500,00 116

Obresti 150,00 Bančni stroški 450,00 39

Donacije 700,00

S k u p a j 37,550,00 37.550,00

Zbor članov 1. 3. 2013

slide40

RAZNO

ZAKLJUČEK

Zbor članov1. 3. 2013

slide41

ŽELIMO VAM

ŠE NAPREJ

PRIJETNO DRUŽENJE

Zbor članov 1. 3. 2013

slide43

DNEVNI RED:

 • 1¸NAGOVOR PREDSEDNIKA
 • 2. POROČILA O DELU V LETU 2012
 • 2.1. POROČILA SEKCIJ
 • 2.1. 1.Komisija za šport in rekreacijo
 • 2.1.2. Komisija za kulturo
    • pevski zbor,
    • ročna dela,
    • fotografi in razstavna dejavnost
    • družabna srečanja-literati
 • 2.1.3. Zdravstvena in socialna komisija
 • 2.14. Projekt “starejši za višjo kakovost življenja”
 • 2.15. Medgeneracijsko sodelovanje
 • 2.1.6. Komisija za letovanja in izlete
 • 2.17. Statistično poročilo
 • 3. FINANČNO POROČILO
 • 4. POROČILO NADZORNEGA ODBORA
 • 5.RAZPRAVA NA POROČILA IN POZDRAV GOSTOV
 • 6. SPREJEM SKLEPOV
 • 7. PODELITEV PRIZNANJ
 • 8. RAZREŠNICA SEDANJIM ORGANOM D U J
 • 9. PREDLOG UPRAVNEGA ODBORA ZA ČLANE ORGANOV D U J IN RAZPRAVA
 • 10. VOLITVE ORGANOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE
 • Predsednik, podpredsedniki
 • Tajnik
   • Računovodja
   • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Častno razsodišče
 • 11. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013
 • 12. RAZNO
 • 13. ZAKLJUČEK ZBORA ČLANOV Z DRUŽABNIM SREČANJEM

Zbor članov 1. 3. 2013