Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Haszn á l ó i el é gedetts é g vizsg á lata é s eredm é nyei egy gazdas á gi szakk ö nyvt á rban PowerPoint Presentation
Download Presentation
Haszn á l ó i el é gedetts é g vizsg á lata é s eredm é nyei egy gazdas á gi szakk ö nyvt á rban

Haszn á l ó i el é gedetts é g vizsg á lata é s eredm é nyei egy gazdas á gi szakk ö nyvt á rban

165 Views Download Presentation
Download Presentation

Haszn á l ó i el é gedetts é g vizsg á lata é s eredm é nyei egy gazdas á gi szakk ö nyvt á rban

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Használói elégedettség vizsgálata és eredményei egy gazdasági szakkönyvtárban Könyvtári minőségfejlesztés 21 workshop ELTE Egyetemi Könyvtár 2010. december. 8. ZALAEGERSZEGI INTÉZET KÖNYVTÁRA

 2. A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára • -nyilvános feladatot is ellátó felsőoktatási szakkönyvtár • fő cél: a fenntartó felsőoktatási intézmény oktatási és kutatási tevékenységének támogatása • pénzügyi-gazdasági szakkönyvtári szolgáltató Zala megyében • korszerű szervezeti és működési keretek között, egy Információtechnológiai és Gazdasági Információs Tudásközpont (Infocentrum) része • állománya karcsú, intenzíven megújuló, elsősorban gyakorlat-orientált hazai szakirodalmat biztosítva magas fokon hasznosuló gyűjteményt fejleszt ZALAEGERSZEGI INTÉZET KÖNYVTÁRA

 3. „A könyvtári minőségfejlesztés 21 projekt bevezetése„ 1.1. Partnerközpontú szervezeti kultúra kialakítása (NKA pályázati projekt - 2009) "Szükségletfeltárással egybekötött elégedettség vizsgálata a könyvtárban" (NKA pályázati projekt - 2008) TIOP 1.3.1. Információtechnológiai és Gazdasági Információs Tudásközpont (Infocentrum) kialakítása (EU-pályázati projekt - 2010) ZALAEGERSZEGI INTÉZET KÖNYVTÁRA

 4. A vizsgálatok célkitűzései a következők voltak: • - megismerni a könyvtárhasználók konkrét szolgáltatásokra vonatkozó elégedettségét, • - megismerni a könyvtárhasználóknak a szolgáltatásoknál tágabb könyvtári jellemzőkre vonatkozó (általános) elégedettségét, • - feltárni a könyvtárhasználók fejlesztési igényeit, szükségleteit, • - feltárni egyes konkrét elégedetlenségi okokat és javaslatokat gyűjteni a felhasználóktól, • megismerni véleményüket, értékítéletüket, preferenciáikat. ZALAEGERSZEGI INTÉZET KÖNYVTÁRA

 5. Nem könyvtártag hallgató 235 fő (az összes főiskolás 21,9%-a) Mintavételi arány 25,9 % 61 kérdőív Könyvtárhasználók 1110 fő Hallgatók 840 fő (74,2%) Mintavételi arány 34 % 226 kérdőív Lakossági felhasználók 187 fő (16,5%) Mintavételi arány 1 % 2 kérdőív Munkatársak (oktatók és dolgozók) 83 fő (9,3%) Mintavételi arány 57,8 % 48 kérdőív 335 könyvtártag kérdőív 396 Feldolgozott kérdőív ZALAEGERSZEGI INTÉZET KÖNYVTÁRA

 6. Az adatfelvétel módszere 4 féle kérdőív: - alkalmazotti, - hallgatói, - lakossági, - nem könyvtártag hallgatói Kérdőíves felmérés Papír alapú Önkitöltős Zárt kérdések (leginkább) 13 kérdéscsoport (nem könyvtártag: 8 kérdéscsoport) 120 (54) kérdés Min. 300 kérdőív + 25% (biztonsági tartalék) ZALAEGERSZEGI INTÉZET KÖNYVTÁRA

 7. A kérdőívek szerkezete - 13 kérdéscsoport • Hallgatók Munkatársak Lakosság • adatközlői információk • könyvtári tagság hossza • könyvtárlátogatás gyakorisága • igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó elégedettség • könyvtár jellemzőivel való elégedettség • saját kutatási, információ-használati képesség megítéléseoktatói/nem oktatói munkatevékenységek könyvtári támogatásának mértéke saját kutatási, információ-használati képesség megítélése • fejlesztések, változtatások szükségességének megítélése • további fejlesztési javaslat(ok) megfogalmazása • legnagyobb elégedetlenséget kiváltó könyvtári jellemző megjelölése • nem biztosított legfontosabb dokumentumok megjelölése • nem biztosított dokumentumok hozzáférhetetlenségének okai • legnagyobb elégedettséget kiváltó könyvtári jellemző megjelölése • könyvtár- és információhasználati vonatkozásúértékelése (attitűd, értékítélet meghatározása) ZALAEGERSZEGI INTÉZET KÖNYVTÁRA

 8. A kérdőívek szerkezete- 8 kérdéscsoport Nem könyvtártag hallgatók • adatközlői információk • könyvtári tagság mellőzésének hossza • könyvtári tagság mellőzésének oka • konfliktus vagy elégedetlenség miatt megszűntetett tagság okának megismerése • más könyvtári tagság megjelölése és a jellemzőivel valóáltalános elégedettség • igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó elégedettség • szükségesnek vélt könyvtári intézkedés(ek) megjelölése az (újbóli) tagság létesítése érdekében • könyvtár- és információhasználati vonatkozásúállítások értékelése ZALAEGERSZEGI INTÉZET KÖNYVTÁRA

 9. Adatfeldolgozás – Excel táblázatkezelőben ZALAEGERSZEGI INTÉZET KÖNYVTÁRA

 10. Elért eredmények: elégedettség és elégedetlenség ZALAEGERSZEGI INTÉZET KÖNYVTÁRA

 11. ZALAEGERSZEGI INTÉZET KÖNYVTÁRA

 12. Változtatások a felmérés tükrében • 2010. szeptemberétől • Jegyzetek példányszámának növelése (10 helyett 15-20) • Jegyzetek kölcsönzési idejének növelése ( 1 hét helyett 2 hét) • Nyitvatartási idő hosszabbítása pénteken (távoktatás hallgatói és lakossági igényeknek megfelelően) • IKT-váltás: SRLib helyett HunTéka (DOS helyett webfelület, olvasói hosszabbítások, előjegyzések… lehetősége) ZALAEGERSZEGI INTÉZET KÖNYVTÁRA

 13. Tanszéki épület Infocentrum számítógépek katalógusgépek kölcsönzőtér ZALAEGERSZEGI INTÉZET KÖNYVTÁRA

 14. Köszönöm a figyelmet! További információ: Góczán Judit könyvtárvezető (eredmények) 92/509-938 Szabó G. Tibor szakinformátor, projektmenedzser (gyakorlati tapasztalatok, módszertan…) 92/509-941 ZALAEGERSZEGI INTÉZET KÖNYVTÁRA https://www.pszfz.bgf.hu/konyvtar/