Ahmet Fatih Ersoy Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı OFMAE Fizik Eğitim - PowerPoint PPT Presentation

orea
uluslar arasi ervr m y ksek ret m ve t rk ye n n durumu niversite bilgi lemlerine neriler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ahmet Fatih Ersoy Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı OFMAE Fizik Eğitim PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ahmet Fatih Ersoy Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı OFMAE Fizik Eğitim

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Ahmet Fatih Ersoy Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı OFMAE Fizik Eğitim
308 Views
Download Presentation

Ahmet Fatih Ersoy Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı OFMAE Fizik Eğitim

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ULUSLAR ARASI ÇERVRİMİÇİ YÜKSEK ÖĞRETİM VE TÜRKİYE’NİN DURUMU: Üniversite Bilgi İşlemlerine Öneriler Ahmet Fatih Ersoy Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı OFMAE Fizik Eğitim Cengiz Acartürk Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Enformatik Enstitüsü

 2. Giriş - I Yüksek Öğretim • Akademik derece verir • Üniversite ve benzeri kurumlar • Öğrenim ve araştırma • Lisans ve lisansüstü • Gelişmiş ülkelerde nüfusun %50’si

 3. Giriş - II • Bilgi iletişimde hızlanış • Teknolojik gelişmeler • İnternet (sihirli değnek) Uzaktan eğitimin e-öğrenim (e-learning)

 4. Yüksek Öğretimde Değişim - I • Endüstri devrimi ile hızlı değişimler • Değişimlere ayak uydurabilme • Gelenekler ile değişim arasındaki denge Yirminci Yüzyılda yüksek öğretim • Kitleselleşti • Küreselleşti ve uluslar arası hale geldi • Bilgi endüstrileri

 5. Yüksek Öğretimde Değişim - II Küreselleşme ile beraber • Beceriler geçici • İş nitelikleri değişken • Yeni iş kolları • İşgücü becerilerini yenilemesi • Yüksek öğretim daha popüler

 6. Yükseköğretimde Değişim - III Küreselleşme ve Çevrimiçi Eğitim: • Araştırma sürecinin hızı ve kalitesi • Öğrenci bulma rekabeti • Yüksek öğretim yaygınlaştı ve küreselleşti • Eğitim ihracatı kolaylaştı • Öğrenciler müşteri oldu Stratejik planlamaya geçildi

 7. Yükseköğretimde Değişim - IV Neden Çevrimiçi Eğitim? • İhtiyaç ve talepler arttı • Öğretim alanlarının profili değişti • Öğrenciler şartlarına uygun arayışında • Kâr öncelikli eğitim kurumları arttı • Teknoloji ve İnternet yaygınlaştı • Yaşam boyu öğrenme rekabet için şart • Uzaktan eğitimde İnternet daha baskın

 8. Uluslararası Çevrimiçi Yükseköğretim - I Üç farklı eğilim: • Tüm süreçler çevrimiçi • Halihazırdaki programlara çevrimiçi erişim • Üniversiteler arası konsorsiyumlar Çevrimiçi eğitimde başarı: • Pazarlama • Kalite güvence ve kontrol sistemleri • Yeni teknolojinin etkin kullanılması

 9. Uluslararası Çevrimiçi Yükseköğretim - I Dünyadaki durum: • 1990’da 42 – 2010’da 97 – 2025’te 159 • İngiltere ve Avustralya’da ciddi atılımlar • Bilişim, İşletme, Mühendislik ve Fen • Lisansüstü çevrimiçinde daha popüler • 2003 yılında internet kullanıcısı 687 (5,5) • Amerika’da 12-18 yaş grubu %100 • Şehirlerde Wi-Fi yaygınlaşıyor

 10. Uluslararası Çevrimiçi Yükseköğretim - II Türkiye’de Durum: • En büyük 2. uzaktan eğitim (AÖF) • ODTÜ, SAÜ, Bilgi, Anadolu • SEM sertifikaları

 11. Sonuçlar ve Öneriler - I • Dünya kültürleri İnternete daha bağımlı • Yaşam boyu öğrenme zorunluluğu • Uluslararası pazarlara açılma ihtiyacı

 12. Sonuçlar ve Öneriler - II Çevrimiçi Eğitim ile beraber: • Seyahat zorunluluğu kalmayacak • İş hayatlarına ara vermek gerekmeyecek • Diğer alternatiflerine göre düşük maliyetli

 13. Sonuçlar ve Öneriler - III Türkiye İçin Öneriler: • Tüm dünyada 250 milyonun anadili Türkçe • Ahmet Yesevi Üniversitesi • Üniversiteler arası konsorsiyumlar • Ulusal boyutta bir e-Üniversite • YÖK ve Enformatik Milli Komitesi • Örgütlenme, içerik, işleyiş, teknoloji, programlar • Devlet, üniversiteler ve özel sektör • Beraber çalışmalı, süreçleri değerlendirmeli, AR-GE

 14. Sonuçlar ve Öneriler - IV Bilgi İşlemler İçin Öneriler - 1: • Üniversiteler bilgi sunucusu • Bilgi İşlemler teknoloji sunucusu • Tecrübeler ve başarısızlıklar incelenmeli • Akademik birimler ve literatür • İçerik,metot, uygun ortamlar • Bilgi İşlemler • Ortamlar için donanım ve servis

 15. Sonuçlar ve Öneriler - V Bilgi İşlemler İçin Öneriler - 2 • Eğitim Destek Ofisleri • Açık kaynak kodlu ders yazılımları • Ortak sınav ve değerlendirme merkezleri • Gerekli kaynaklar için stratejik planlama

 16. Kaynaklar [1] Higher Education – Wikipedia, the free encyclopedia. 5.1.2006, http://en.wikipedia.org/wiki/Higher_education [2] Distance education – Wikipedia, the free encyclopedia. 5.1.2006, http://en.wikipedia.org/wiki/Distance_education. [3] İnternet – Wikipedia, the free encyclopedia. 5.1.2006, http://en.wikipedia.org/wiki/İnternet [4] E-Learning – Wikipedia, the free encyclopedia. 5.1.2006, http://en.wikipedia.org/wiki/Online_education [5] Ersoy, A. (1996). Localization and Globalization: Are There Conflicting or Complementing Relations between These Two Concepts. Unpublished manuscript. [6] Elton, L. (1981). Can Universities Change? Studies in Higher Education, 6(1), pp. 23 – 33. [7] Tastan, Ö. (2005). “Küreselleşmenin Geleceği / Lexus ve Zeytin Ağacı: Book Review”, (author: T. Freidman) Boyner Yayınları, 1. Ed; unpublished EDS656 presentation, October 2005, Ankara: ODTÜ [8] Gibbons, M. (1998). Higher Education Relevance in the 21st Century. Paper presented at UNESCO World Conference on Higher Education, Paris, October 1998, pp. 29.

 17. Kaynaklar [9] Cheng, Y. C. (2002). New Paradigm of Borderless Education: Challenges, Strategies and Implications for Effective Education through Localization and Internalization. Invited keynote speech presented at The International Conference on Learning and Teaching with the theme “Challenge of Learning and teaching in a Brave New World: Issues and Opportunities in Borderless Education”, October 2002, Hatyai, Thailand, pp. 10. [10] Bauman, Z. (1998). Globalization: Human Consequences; Columbia University Press, New York, 1998, pp. 36. [11] Şahin, B.B. (2005). "Küreselleşme ve Üniversiteler: Book Review" (author: Nejla Türel); unpublished presentation, October 2005, Ankara: ODTÜ. [12] McCann, D., Christmass, J., Nicholson, P., Stuparich, J. (1998). Educational Technology in Higher Education. pp. 2. 5.1.2006, http://www.dest.gov.au/archive/highered/occpaper/edtech.pdf [13] McCann, D., Christmass, J., Nicholson, P., Stuparich, J. (1998). Educational Technology in Higher Education. pp. 2. 5.1.2006, http://www.dest.gov.au/archive/highered/occpaper/edtech.pdf [14] Howell, S. L., Williams, PP. B., & Lindsay (2003). Thirty-two Trends Affecting Distance Education. Online Journal of Distance Learning Administration, 6(3), pp. 2 – 16. [15] DiPiro, J. T. (1999). The Virtual University--Higher Education 'On-Line'. American Journal of Pharmaceutical Education, 63(2), p.170. [16] Van der Wende, M. (2002). The Role of Us Higher Education in the Global E-Learning Market. Research & Occasional Paper Series: CSHE.1.02, pp. 5.

 18. Kaynaklar [17] Bennell, B., Pearce, T. (2003). The internationalization of higher education: exporting education to developing and transitional economies. International Journal of Educational Development, 23, pp. 215 – 232. [18] Baer, W. S. (1998). Will the İnternet Transform Higher Education? pp. 5. 9.1.2006, http://www.rand.org/pubs/reprints/RP685/RP685.pdf. [19] E-Learning – Wikipedia, the free encyclopedia. 5.1.2006, http://en.wikipedia.org/wiki/Online_education #Degree_Programs [20] Columbia Business School, Stanford University, University of Chicago Graduate School of Business, Carnegie Mellon University and London School of Economics and Political Science. [21] GEOHIVE : How many İnternet and pc users are there in the world? http://www.geohive.com/charts/charts.php?xml=ec_inet&xsl=ec_inet_top1 [22] Computer Almanac - Numbers About Computers. 9.1.2006, http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/bam/www/numbers.html [23] Açıköğretim Sistemi. 9.1.2006, http://www.aof.edu.tr/tanitim.html [24] ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi. 9.1.2006, http://sem.metu.edu.tr/sertifika.htm

 19. Kaynaklar [25] Rada, R. (2001). Understanding Virtual Universities. Bristol, GBR: Intellect Books, 2001. pp. 57. [26] Burbules, N. C., Torres, C. A. (2000). Globalization and Education: Critical Perspectives. London, UK: Routledge, ISBN 0415920477, pp. 43. [27] Horgan, B. (1998). Transforming Higher Education Using Information Technology: First Steps. 11.1.2006, [28] Özkan, Y., Dondurmacı, G. A. (2003). İnternet Üzerindeki Üniversite Ve Bir Uygulama. Paper presented in 22.Ulusal Bilişim Kurultayı, September, 02 – 05, 2003, İstanbul. [29] Türkçe – Vikipedi. 10.1.2006, http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7e [20] Cebeci, Z. (2003). Türkiye Ulusal E-Üniversitesi İçin Bir Model Çalışması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi,. ISSN: 1304-8899, pp. 87. 11.1.2006, http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/dergi/dosyalar/2004.13.2.151.pdf [31] ODTÜ - BİDB : BİDB Hakkında > Misyon. 12.01.2006. http://www.bidb.odtu.edu.tr/index.php?go=about&sub=mission [32] Duderstadt, J. J. (1997). The Future of the University in an Age of Knowledge. Journal of Asynchronous Learning Networks, 1(2), pp. 78 – 88.