astim tani ve tedav s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ASTIM TANI ve TEDAVİSİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ASTIM TANI ve TEDAVİSİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 297 Views
 • Uploaded on

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ. TANIM. Nöbetler şeklinde öksürük, dispne, hışıltılı solunum, göğüste tıkanıklık yakınmaları Diffüz, değişken, genellikle reverzibl hava yolu obstrüksiyonu Bronş aşırı duyarlılığı Kronik hava yolu inflamasyonu. EPİDEMİYOLOJİ. Görülme sıklığı :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ASTIM TANI ve TEDAVİSİ' - orde


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tanim
TANIM
 • Nöbetler şeklinde öksürük, dispne, hışıltılı solunum, göğüste tıkanıklık yakınmaları
 • Diffüz, değişken, genellikle reverzibl hava yolu obstrüksiyonu
 • Bronş aşırı duyarlılığı
 • Kronik hava yolu inflamasyonu
slide3

EPİDEMİYOLOJİ

 • Görülme sıklığı:
  • Yeni Zelanda, Pasifik adaları; >%20
  • Güney Asya, Kuzey Amerika Kızılderilileri, Eskimolar; <%1
  • Avrupa; %5-10
  • Türkiye; Çocuk %5-10

Erişkin %2-6

slide4

ETYOPATOGENEZ

GENETİK FAKTÖRLER

ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİ

TETİKLEYİCİLER

İNFLAMASYON

Havayolu

hiperreaktivitesi

Diffüzreversible havayolu obstrüksiyonu

REMODELLİNG

SEMPTOMLAR

slide5

RİSK FAKTÖRLERİ

 • Kişisel Faktörler;genetik, atopi, bronş hiperreaktivitesi, obezite, cinsiyet, etnik köken
 • Çevresel Faktörler;
  • Astım oluşumuna neden olan; allerjenler, meslek, sigara, hava kirliliği, solunum yolu infeksiyonları, parazitik infeksiyonlar, sosyoekonomik durum, aile büyüklüğü, diyet, ilaçlar, obezite
  • Astım ataklarına veya yakınmaların sürmesine yol açan; allerjenler, ev içi ve dışı hava kirliliği, solunumsal infeksiyonlar, egzersiz, hipervantilasyon, hava değişimleri, sülfürdioksit,besinler, katkı maddeleri, ilaçlar, psikolojik etkenler, sigara, irritanlar
slide6

İÇ ORTAM HAVA KİRLİLİĞİ

ALLERJENLER

RİSK FAKTÖRLERİ

DIŞ ORTAM HAVA KİRLİLİĞİ

MESLEKLER

slide7

RİSK FAKTÖRLERİ: Allerjenler

 • ev tozu akarları
 • ev hayvanları
 • hamam böcekleri
 • küf mantarları
 • polenler
slide10

RİSK FAKTÖRLERİ: Sigara, İç Ortam Hava Kirliliği

 • Sigara (özellikle çocukluk çağında maruziyet ile astıma yatkınlık oluşturan bir etkendir)
 • Soba, fırın yakıtları, kızarmış yağlar, oda spreyleri, boya ve ciladan kaynaklanan gazlar
 • İç ortamda irritan maddelerle (çamaşır suyu, tuz ruhu) temizlik
slide11

TETİKLEYİCİLER

 • Allerjenler
 • Sigara
 • Ev içi ve dışı hava kirliliği, irritanlar
 • Egzersiz, hiperventilasyon
 • Enfeksiyonlar
 • Kronik üst solunum yolu hastalıkları
 • İlaçlar
 • Besinler, katkı maddeleri
 • Gastroözofagial reflü (GÖR)
 • Psikolojik faktörler
slide12

TANI: Anamnez

 • Astım Semptomları
   • Nefes darlığı
   • Öksürük
   • Hışıltılı / hırıltılı solunum
   • Göğüste sıkışma, baskı hissi
slide13

TANI : Anamnez

 • Semptomların Özellikleri
  • Tekrarlayıcı karakterde; nöbetler halinde
  • Daha çok gece ve/veya sabaha karşı
  • Kendiliğinden veya ilaçlarla hafifler veya kaybolur
  • Yakınmaların olmadığı dönemler vardır, mevsimsel değişkenlik gösterebilir
  • Bazı faktörlerle (allerjen, irritan, egzersiz, viral infeksiyon, stres vs.) uyarılır
ast m tan s nda dikkate al nmas gereken sorular
Astım tanısında dikkate alınması gereken sorular
 • Hışıltılı solunum öyküsü var mı?
 • Geceleri öksürük var mı?
 • Egzersiz sonrası hışıltılı solunum ya da öksürük oluyor mu?
 • Tetikleyicilere bağlı olarak hışıltılı solunum ya da öksürük oluyor mu?
 • Soğuk algınlığı göğsüne iniyor ya da iyileşme 10 günden uzun sürüyor mu?
 • Semptomlar astım ilaçları ile düzeliyor mu?
slide15

ASTIMA EŞLİK EDEN DURUMLAR

 • Rinit (~ %75 olguda)
 • Sinüzit (~ %45 olguda)
 • Nazal polip (~%10 olguda)
 • Analjezik intoleransı (~%30 olguda)
slide16

AYIRICI TANI

 • Yaygın hava yolu obstrüksiyonları

KOAH,bronşektazi, obliteratifbronşiolit, kistikfibroz, reaktif hava yolu disfonksiyonu sendromu

 • Lokal hava yolu obstrüksiyonları
 • Kronik rinosinüzit, GÖR, ACE blokerleri ile oluşan öksürükler, sol kalp yetersizliği
slide17

TANI: Fizik Muayene

 • Hastalığın ve atağın ağırlık derecesine göre değişir.
 • Oskültasyonda normal akciğer sesi olabileceği gibi, ekspiryum sonunda veya inspiryum ve ekspiryumdaronküs olabilir.
 • Ağır atak sırasında sessiz akciğer, hiperinflasyon, siyanoz, taşikardi, yardımcı solunum kasları kullanımıbulunabilir.
slide18

TANI: Solunum Fonksiyon Testleri

TANI: Solunum Fonksiyon Testleri

Hava yolu obstrüksiyonu ve reverzibilitesi (FEV1 /FVC<%75 ,FEV1, PEF)

slide19

TANI: Solunum Fonksiyon Testleri

 • Erken Reverzibilite
  • Orta derecede hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda tanıya yardımcıdır.
  • FEV1, FVC veya PEF ölçümlerinden sonra hastaya kısa etkili beta-2 agonist (400g: 4 puf salbutamol veya 1000g: 4 puf terbutalin) inhale ettirilir.
  • 15-20 dk sonra ölçümde FEV1başlangıca göre %12 veya 200ml, PEF %20 artmışsa test pozitif kabul edilir.
slide20

TANI: Solunum Fonksiyon Testleri

 • Geç Reverzibilite

İki haftalık oral prednizolon (20-40 mg/g) veya 6-8 hafta uygun doz inhalersteroid tedavisi sonrası ölçülen FEV1’de tedavi öncesine göre %15 düzelme saptanması pozitif test olarak kabul edilir.

slide21
Olgu
 • 23 y erkek hasta
 • İki yıldır sabahları ve eforla nefes darlığı, hırıltı, öksürük
 • Burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı
 • 10 gün önce gripal enfeksiyon geçirmiş ,nefes darlığı ve hırıltılı solunum o zamandan beri devam ediyor
 • Fizik muayenede sibilanronküsler
slide22

Solunum Fonksiyon Testi

Post-

bron-

kodilatör

Pre-

bron-

kodilatör

Beklenen

FEV1 (/L) 2.95 1.26(%43) 1.52(%52)

FVC (L) 3.79 2.24(%59) 2.66(%70)

FEV1/FVC (%)75 56 57

Reverzibilite:

260 ml

slide23

TANI: Solunum Fonksiyon Testleri

 • Havayolu obstrüksiyonunun gösterilemediği durumlarda;

PEF değişkenliği:

1. Aşağıdaki formülde sabah akşam değişkenliği %20 üzerindeyse astım lehine kabul edilir.

Maksimum PEF - Minimum PEF

PEF Değişkenliği =

X100

1/2 x (Maksimum PEF + Minimum PEF)

2. Bir hafta içerisinde ölçülen en düşük sabah prebronkodilatör PEF değerinin hastanın en iyi PEF değerine oranı (Min % Max)

pefmetre kullan m
PEFmetre kullanımı
 • İbre sıfıra getirilir
 • Hastanın elleri ibreyi engellememelidir
 • Hastaya derin bir nefes alması söylenir
 • PEFmetreyi ağzına alıp hızla üflemesi söylenir
 • Aynı işlem 3 kere tekrarlanıp en yüksek değerin kaydedilmesi söylenir
 • En az 2 hafta sabah ve akşam ölçümleri kaydedilmelidir
slide25
Olgu
 • 30 y erkek hasta
 • Bir yıldır çeşitli kokular ve sigara dumanı ile nefes darlığı var
 • Sigara içmiyor
 • Fizik muayene normal
 • SFT normal
slide27

Kontrollerde rutin grafi çekilmesi gerekmez

 • Diğer hastalıkları ekarte etmek veya komplikasyonları değerlendirmek amacıyla çekilir.
 • Genellikle normal olup, ataklarda hiperinflasyon bulguları vardır.

TANI:PA Akciğer Grafisi

slide28

TEDAVİNİN AMAÇLARI

 • Kronik semptomları önlemek
 • ‘Normal’ akciğer fonksiyonları sağlamak
 • Normal günlük yaşantıyı sağlamak
 • Astım ataklarını önlemek
 • İlaç yan etkilerinden kaçınmak
slide29

TEDAVİ PROGRAMI

 • Hasta eğitimi
 • Tetikleyici etkenlerin uzaklaştırılması
 • Hastalığın ağırlığının ve kontrol durumunun belirlenmesi
 • Uzun süreli tedavi için plan yapılması
 • Atak için tedavi planı yapılması
 • Hastanın düzenli takibi
slide30

HASTANIN EĞİTİMİ

 • Astım hastalığı hakkında açıklama
 • İlaçların türleri ve etkileri
 • İnhalasyon tekniği
 • Çevrede alınacak önlemler
 • Semptomlar artarsa ne yapılması gerektiği
 • Yazılı tedavi planı konusunda bilgilendirme
slide31

ASTIM İLAÇLARI

Kontrol Edici İlaçlar

 • İnhale ve sistemik steroidler
 • Uzun etkili beta-2 agonistler
 • Lökotrien reseptör antagonistleri
 • Uzun etkili teofilin
 • Anti IgE

Semptom Giderici İlaçlar

 • Kısa etkili beta-2 agonistler
 • Sistemik steroidler
 • Teofilinler (İ.V. Formları)
 • Antikolinerjikler
slide33

İNHALER KULLANIM NEDENLERİ

 • İstenen yerde etki oluşur
 • Daha az dozda ilaç yeterli olur
 • Daha az yan etki oluşur
slide34

Kronik astımda tedavi prensipleri

 • Hiç tedavi almamış olguda başlangıç tedavi astım ağırlığına göre,
 • Tedavi altındaki olguda ise astım kontrolüne göre düzenlenmelidir.
slide36

Ağırlığa göre tedavi

Hafif Astım

 • Kontrol edici tedavi
 • Seçenek: Düşük doz IKS
 • Seçenek: Lökotrien reseptör antagonisti
 • Semptom giderici tedavi
 • Gereğinde kısa etkili beta
 • agonist

Orta Astım

 • Kontrol edici tedavi

İlk seçenek: Düşük doz IKS

+ uzun etkili beta2 agonist

Diğer seçenekler:

Orta doz IKS

Düşük doz IKS + lökotrien reseptör antagonisti

Düşük doz IKS + teofilin

 • Semptom giderici tedavi
 • Gereğinde kısa etkili beta
 • agonist

TTD Astım Rehberi 2009

slide37

Kontrol değerlendirmesi

TTD Astım rehberi 2009

slide38

Kontrole dayalı tedavi

Azalt

Kontrol Düzeyi

Tedavi Planı

Artır

Azalt

Artır

Tedavi Basamakları

Basamak 1

Basamak 2

Basamak 3

Basamak 4

Basamak 5

astim ata i
Astımlı hastalarda nefes darlığı, öksürük, hırıltılı/hışıltılı solunum, solunum güçlüğü ya da göğüste tıkanıklık gibi yakınmaların ortaya çıkması veya bu yakınmaların birkaçının birlikte giderek artması ile, solunum fonksiyonlarında bozulmaların oluşmasına akut astım atağı denir. ASTIM ATAĞI
atak nedenler
Yetersiz tedavi

Tetiği çeken etkene maruziyet

Riskli hasta grubunda bulunma

Daha önce hayatı tehdit edici atak geçirme

Geçen yıl 2’den fazla hastaneye yatma ve acile başvuru

Ayda bir kutudan fazla kısa etkili beta agonist tüketme

Oral steroidi kullanıyor veya yeni kesmiş olma

Ek kardiovasküler veya akciğer hastalığı

Psikiatrik problem veya hastalık

Çeşitli nedenler ile tanı ve tedavi hizmetlerine ulaşamama

ATAK NEDENLERİ
slide42

ASTIM ATAK TEDAVİSİ

İlk Tedavi:

Oksijen (SaO2> %90 tutacak biçimde)

İnhale kısa etkili β2agonist (SABA), ilk 1 st içinde 20 dk ara ile 4-8 puf

1 saat sonra değerlendirme (FM, PEF, SaO2 ve gerekirse diğer testler)

Orta atak

PEF %60-80

Orta düzeyde yakınmalar

Tedavi

Oksijen

Kısa etkili beta agonist/antikolinerjik

4-8 puf saat başı

Oral steroid

Ağır atak

PEF <%60

Ciddi yakınmalar

İlk tedaviye yanıtsız

Tedavi

Oksijen

Kısa etkili beta agonist/antikolinerjik

Sistemik steroid

IV Magnesium

1-2 saat sonra değerlendirme

İYİ YANIT

 • KISMİ YANIT

YANITSIZ

Evde Tedavi

Hastaneye yatır

Yoğun Bakıma Yatır

slide43

ASTIM ATAK TEDAVİSİ

HAYATI TEHDİT EDEN

AĞIR

ORTA

HAFİF

Nedene yönelik maruziyetin ortadan kaldırılması veya tedavisi

Kısa etkili β2agonist (nebül veya hazne ile ölçülü doz inhaler)

İpratropiumbromide (nebül veya ÖDİ)

Sistemik steroid

SaO2>%95 olacak şekilde nasal O2

i.v. Magnezyum

Teofilininfüzyonu

Mekanik ventilasyon