Program julem tet 2010
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Program Julemøtet 2010. Utsikter for fjernvarmeprisen framover basert på endringer i kraftmarkedet v/ Kristine Fiksen, Thema Consulting Group Fjernvarme i konkurranse med lokale alternativer. Erfaringer fra Bergen v/ Gunnar Hernborg, BKK Varme og Oslo v/ Stein Randby, Hafslund Fjernvarme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - oprah-stafford


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program julem tet 2010
Program Julemøtet 2010

 • Utsikter for fjernvarmeprisen framover basert på endringer i kraftmarkedetv/ Kristine Fiksen, ThemaConsulting Group

 • Fjernvarme i konkurranse med lokale alternativer. Erfaringer fra Bergen v/ Gunnar Hernborg, BKK Varme ogOslo v/ Stein Randby, Hafslund Fjernvarme

 • Orientering om Faktaark om energimerkeordningenv/ Magnus Bakken, Multiconsult

 • KaffepauseØkt behov for fleksibilitet i fremtidens kraftmarked.Kan termisk energi bidra?v/ Ole Lislebø, Xrgia

 • Status for arbeidet med Varmeenergipakken.Hovedsaker i 2011v/ Torbjørn Leidal og Heidi Juhler

 • Julebuffet kl 18


Prosjekt varmeenergipakke
Prosjekt Varmeenergipakke

Høsten 2010 avklarte Norsk Fjernvarme, NoBio og Avfall Norge felles utfordringer i energisystemet:

 • Effektkrise i Bergenregionen

 • Effekt og energikrise i Midt-Norge

 • Mangel på fleksibilitet i kraftsystemet

 • Færre fjernvarmesøknader til Enova og midler som blir stående ubrukte

  Økt tilgang på termisk energi er kritisk ifølge myndighetene.

  Denne energien bør være fornybar varmeenergi.

  Varmeenergipakken vil styrke energifleksibilitet, forsyningssikkerhet, og gir effekt lokalt som avlaster elnettet med positiv klimaeffekt:

 • Utøser gryteklare prosjekter for utvidelse av fjernvarmenett, etablering av nærvarme, utskifting av oljekjeler og gamle ildsteder til pelletsovner.

 • Videreføring av den store satsingen på varme også for perioden 2011-2015

 • Videreutvikle og etablere nye markeder for bioenergi

 • Redusere effektbehovet for el til oppvarming

 • Økt lokal verdiskapning


Tiltak
Tiltak

Omdisponering av midler (1,25 mrd kr) på Enovas budsjett til økt satsing på varmeenergi.

Redusere Enovas avkastningskrav til varmeprosjekter slik at flere prosjekter kan tilfredsstille søknadskrav.

Prioritere tiltak som gir bedre forsyningssikkerhet og klimaeffekt.

 • Lokalt : Bergen/omland og Midt-Norge 400mill kr

 • Nasjonalt : Styrke investeringstilskudd (større støtteintensitet pr. prosjekt) tilknyttet fjernvarmenett og lokale energisentraler 400 mill kr

 • Energiomleggingsprogram - Økt støtte til konvertering til vannbåren varme 200 mill kr

 • Styrke ENOVAs husholdningsstøtteprogram 250 mill kr

 • Utrede støtteordning for fornybar varme på linje med fornybar el


Hva betyr varmepakka i Bergen?

Fjernvarme og lokal varme i Bergen i 2010 ca 200 GWh varme. Avfallsvarme utgjør hoveddelen. Installert effekt er i 2010 er 90 MW i fjernvarmen, mens lokale pellets og flis løsninger er tilnærmet fraværende.

Innen 2 år kan sterk satsing på bioenergi gi nye 100 GWh i

fjernvarmen og 100 GWh ny bioenergi lokale anlegg. Installert effekt i anleggene vil totalt kunne bli nærmere 240 MW i 2012.


Hva betyr varmepakka i midt norge
Hva betyr varmepakka i Midt-Norge?

Økning fra dagens 760 GWh til

 • 3 TWh i 2020

 • 4 TWh i 2030

  Installert effekt dobles fra 1200 MW til

  2500 MWSynliggj ring av fjernvarme som fremtidens energisystem
Synliggjøring av fjernvarme som fremtidens energisystem

Styrke vilkårene innen alle områder:

 • Lønnsomhet i fjernvarmeutbyggingen- sikre fortsatt investeringsstøtte som gir forsvarlig avkastning og vekst- videreføre støtte til varmefortening/ konvertering fra elvarme til vannbåren varme- økte miljøavgifter

 • Regelverk (energimerker, TEK, vegforskriften, andre forskrifter)

 • Planlagte aktiviteter mot media og politikere – opplæring


M ter 2011
Møter 2011

 • FoU i fjernvarmen mars

 • EuroHeatcongress i Paris 9.-10. mai (euroheat.org)

 • Årsmøtet i Kristiansand 30.-31. mai. 30 års jubileum

 • Fjernvarmedagene med utstilling i september

 • Temamøte

 • Julemøte